ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

988848, 8.3.2019 15:10:50,  Návštěv: 4
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Zásoby vody a novinky ve vodohospodářství 
Zásoby vody a novinky ve vodohospodářství
Zpět na dokument
Sněhová pokrývka z území Kraje Vysočina vzhledem k nadprůměrným teplotám už téměř zmizela a v současné době tak nehrozí žádné povodně z tání sněhu. Vzhledem ke čtyřem předchozím srážkově chudším rokům jsou dlouhodobé sucho a jeho dopady častějším tématem také pro Povodňovou komisi Kraje Vysočina. I když se díky srážkově vydatnější aktuální zimě doplnily vodárenské nádrže v kraji a zvýšily se průtoky ve vodních tocích, v mělkých zdrojích podzemních vod nadále trvá deficit vody. Hydrologické sucho trvalo v loňském roce po mnoho týdnů, došlo k úplnému vyschnutí některých vodních toků, podzemní vody přestaly dotovat vodní toky už v březnu 2018. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou