ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

987829, 7.11.2018 18:05:57,  Návštěv: 3
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Nakládání s odpady z úrovně krajů 
Nakládání s odpady z úrovně krajů
Zpět na dokument
Mezikrajské setkání ke sdílení dobré praxe a zkušeností při naplňování plánů odpadových hospodářství krajů se uskutečnilo v posledních říjnových dnech. Radní a úředníci s agendou odpadového hospodářství z devíti krajů ve Vílanci u Jihlavy diskutovali o dalších možnostech podpory naplňování cílů plánů odpadových hospodářství krajů především z oblastí předcházení vzniku odpadů, snižování množství biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a druhý den navštívili Centrum odpadů Petrůvky a zpracovnu papíru Huhtamaki v Přibyslavich. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou