ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

972222, 30.11.2016 12:26:52,  Návštěv: 33
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí 
Seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí
Zpět na dokument
Kraj Vysočina pořádá ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí. Akci poskytl záštitu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal, který k připravované akci dodává: „Vedle programů vyhlašovaných z fondů EU vnímám dotační zdroje poskytované z národní úrovně jako další důležitý prvek pro financování projektů realizovaných v Kraji Vysočina. Proto jsme připravili seminář, který si klade za cíl zlepšit informovanost o dotačních titulech v oblasti životního prostředí a dát také možnost subjektům z Kraje Vysočina konzultovat projektové záměry přímo se zástupci vyhlašovatele výzev.“ 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou