ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

943483, 23.10.2013 17:21:14,  Návštěv: 103
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Návštěvníci míří na Vysočinu nejvíce o letních sobotách 
Návštěvníci míří na Vysočinu nejvíce o letních sobotách
Zpět na dokument
Kraj Vysočina má k dispozici výsledky speciálního průzkumu návštěvnosti turistů v regionu. Výchozím vstupem studie jsou anonymizovaná zbytková data z mobilní sítě. „Tímto způsobem je možné odchytit i pobyt jednodenního návštěvníka, což údaje získané od ČSÚ neumožňují a dále u takto zjištěného návštěvníka dokáží určit okres bydliště a u zahraničních návštěvníků zemi původu,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu. Z dat zjištěných v rozmezí červenec 2012 – září 2013 jasně vyplývá, že nejčastěji je Vysočina vyhledávána o letních sobotách. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou