ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

927489, 26.2.2013 12:58:55,  Návštěv: 70
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů 
Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů
Zpět na dokument
Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“ je historicky zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu. Objem investic za léta 2004 - 2013 představuje 58,4 miliónu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činí 20,4 miliónu korun. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou