ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

700260, 30.8.2011 14:57:46,  Návštěv: 122
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Kraj spustí další kolo Programu prevence dětských úrazů 
Kraj spustí další kolo Programu prevence dětských úrazů
Zpět na dokument
Úspěšný projekt, který byl poprvé spuštěn v předešlém školním roce 2010/2011, má za cíl snižovat počet dětských úrazů a naučit děti správnému chování při vzniku těchto situací. Kraj Vysočina přiblíží žákům zdravotní problematiku formou besed, soutěží či rozdáváním materiálů s danou tematikou. Hlavní cílovou skupinou je, stejně jako v minulém roce, první stupeň základních škol, konkrétně však žáci třetího ročníků. Kraj předpokládá zapojení většiny základních škol z celé Vysočiny a na realizaci projektu vyčlení odbor zdravotnictví po schválení ze svého rozpočtu 450 tis. Kč. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou