ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

697594, 23.2.2011 12:50:51,  Návštěv: 121
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Primární prevence sociálně patologických jevů 
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Primární prevence sociálně patologických jevů
Zpět na dokument
Realizátoři Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ si vás dovolují pozvat na vzdělávací seminář „Výchovná opatření u dětí a mládeže“ s lektorkou PaedDr., Mgr. Jaroslavou Auerovou, který se bude konat dne 13. dubna 2011 na Krajském úřadu kraje Vysočina. Vzdělávací seminář je určen pro pedagogy, výchovné poradce, školní metodiky prevence, zástupce z řad Policie ČR, Probační a mediační služby ČR, Pedagogicko-psychologických poraden, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a dalších subjektů zabývajících se problematikou prevence sociálně patologických jevů. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou