Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Diskuse o budoucnosti evropského smluvního práva nabírá na obrátkách

Diskuse o budoucnosti evropského smluvního práva nabírá na obrátkách
Roztříštěné národní smluvní právo členských zemí brání podle Komise fungování jednotného trhu.
 

 
 

Smlouvy představují základní stavební kameny vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli a jsou nezbytným prvkem podnikání a prodeje spotřebitelům. Evropský jednotný trh je založen na široké škále smluv, které se momentálně řídí národním smluvním právem jednotlivých členských států. To podle Evropské komise vytváří překážku v jeho řádném fungování.

Diskuze k tzv. „evropskému smluvnímu právu“ nejsou ničím novým a probíhají na půdě Evropské unie již téměř deset let. Jejich počátek je datován rokem 2001, kdy Komise vydala Sdělení o evropském smluvním právu. Od této doby probíhala řada dlouhých a náročných debat mezi členskými státy, Komisí, Evropským parlamentem, akademiky a zástupci spotřebitelů a podnikatelů.

Debaty nabraly nový směr zejména po letošním nástupu nové komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové. Ta ve svém písemném vyjádření pro Evropský parlament z ledna 2010 výslovně uvedla, že vnímá celý projekt evropského smluvního práva jako „vydláždění cesty k budoucímu vyvinutí evropského občanského zákoníku.“

V reakci na tuto svoji ambici přijala Komise dne 1. července 2010 dokument s názvem Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky. Zelené knihy jsou obecně dokumenty, kterými Evropská komise zahajuje konzultace k případným budoucím činnostem EU v té či oné oblasti před tím, než přistoupí k předložení konkrétního návrhu. Zpravidla popisují stávající stav určité problematiky z pohledu Komise a dále nastiňují a dávají k diskusi možná řešení. Účelem vydání této Zelené knihy je podle Komise zahájit veřejnou konzultaci s cílem zorientovat se ve směrech a získat názory příslušných účastníků ohledně možností politiky v oblasti evropského smluvního práva.

Komise předkládá k diskuzi několik variant opatření na úrovni EU, které se velmi liší v právní povaze, rozsahu působnosti i očekávaných dopadech na právní řády jednotlivých členských států. V úvahu přicházejí tyto varianty:

  • zveřejnění (nezávazných) vzorových ustanovení smluvního práva na internetu, která by mohla být využívána v rámci evropského jednotného trhu,
  • schválení (závazné nebo nezávazné) oficiální pomůcky pro evropské zákonodárce, aby při přijímání nových právních předpisů zakotvili kvalitnější a soudržnější pravidla,
  • doporučení o evropském smluvním právu, které by vyzývalo členské státy EU, aby zahrnuly evropské smluvní právo do svých právních řádů,
  • volitelný systém evropského smluvního práva (28. právní režim smluvních závazků na úrovni EU), který by si mohli při uzavírání smluv zvolit jak spotřebitelé, tak podnikatelé. Toto volitelné právo by bylo alternativou ke stávajícím vnitrostátním smluvním právům a bylo by k dispozici ve všech jazycích. Mohlo by se vztahovat pouze na přeshraniční smlouvy nebo jak na přeshraniční, tak čistě vnitrostátní smlouvy. Tato varianta je právě řešením, které soustavně podporuje Evropský parlament a Komise.
  • harmonizace vnitrostátních systémů smluvního právaformou směrnice EU,
  • úplná harmonizace vnitrostátních systémů smluvního práva formou nařízení EU,
  • vytvoření plnohodnotného evropského občanského zákoníku, který by nahrazoval vnitrostátní pravidla pro uzavírání smluv.

Veřejná konzultace v případě této zelené knihy bude trvat do 31. ledna 2011 a je otevřena všem zainteresovaným účastníkům. V závislosti na jejich výsledcích je Komise připravena do konce roku 2011 navrhnout další kroky.

Další informace:

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 28.9.2010 / 28.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 18564
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek