Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Diskuse o budoucí Společné zemědělské politice nabírá reálné obrysy

Ministři poprvé probírali novou koncepci budoucnosti evropského zemědělství. Sdělení Evropské komise k budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) s výhledem do roku 2020 bylo hlavním tématem Rady pro zemědělství a rybářství, která se sešla v Bruselu v pondělí 29. listopadu 2010. Ministři měli poprvé příležitost se vyjádřit ke koncepci budoucí podoby SZP.
 

 
 

Prvotní ohlasy na Sdělení předložené Evropskou komisí byly převážně pozitivní. Je ovšem jisté, že cesta k dohodě nebude jednoduchá. Nadcházející debaty se ponesou ve znamení hledání konsensu mezi hlasy volajícími po stále větší tržní orientaci a těmi, které požadují jisté záruky proti tržním výkyvům ohrožujícím životaschopnost podnikání v agrárním sektoru.

Mezi hlavní výzvy patří rovněž nastavení spravedlivějších podmínek SZP, a to zejména s ohledem na sblížení mechanismů vyplácení přímých plateb a opuštění historických referencí při jejich definici. Na cestě ke shodě stojí mimo jiné zatím i otázka omezování plateb na základě velikosti farem, kde Česká republika za podpory některých dalších členských států ostře poukazuje na disproporci a možné negativní dopady takového záměru na konkurenceschopnost i na nebezpečí umělého štěpení podniků a růstu byrokracie.

Ministři se vyslovili pro zvýšení důrazu na další modernizaci a větší zapojení inovací, přičemž společným jmenovatelem musí být zjednodušení při zavádění nových postupů, které by zabránily neúměrné byrokratické zátěži pro zemědělce.

Rybolovná práva

Rada dále dosáhla politické dohody o rybolovných právech pro hlubokomořské druhy pro roky 2011 a 2012 a vyslyšela tak apel vědeckých organizací, které pro ohrožené hlubokomořské populace, jejichž obnova je pomalejší než u běžných druhů, navrhovaly razantní omezení odlovu. K podzimnímu jednání neodmyslitelně patří také politická diskuse o výměně rybolovných práv mezi EU a Norskem, kde ministři podpořili Komisi v dalším jednání o vyvážené dohodě, která je pro zachování rybolovu v Severním moři klíčová. Rada měla na programu také dlouhodobé plány řízení, jejichž v současné době komplikované projednávání se předsednictví pokusí odblokovat na úrovni vysokých představitelů.

Domácí mazlíčci

Iniciativa belgického předsednictví k dobrým životním podmínkám psů a koček se těšila široké podpoře ministrů. Panuje zde shoda na odmítavém přístupu k neléčebným, převážně estetickým zákrokům na psech a kočkách, a rovněž na zvážení zákazu veřejného vystavování zvířat, která tyto zákroky postoupila. Ministři se shodli i na nutnosti vyřešení problémů v oblasti životních podmínek zvířat, týkajících se hlavně případných nákazových rizik spojených s volným pohybem zvířat a včasného podchycení skrytých chorob.

Cílem opatření Komise bude též prosazovat a podporovat osvětu směrem k odpovědnému přístupu majitelů k vlastnictví psů a koček, a dále podporovat vnitrostátní informační kampaně zaměřené na negativní dopad chirurgických zákroků bez léčebného záměru na dobré životní podmínky psů a koček.

Českou delegaci na Radě pro zemědělství a rybářství vedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.

Zdroj: Stálé zastoupení při EU

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 2.12.2010 / 2.12.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 23460
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek