Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dávky státní sociální podpory

 

 
 

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné.

 

Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu:

 1. přídavek na dítě
 2. příspěvek na bydlení
 3. porodné

 

Ostatní dávky:

 1. rodičovský příspěvek
 2. pohřebné

 

Příjmy:

Za příjem rozhodný pro nárok na dávky státní sociální podpory se považují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a další příjmy, které jsou vymezeny v zákoně o státní sociální podpoře, a to včetně obdobných příjmů z ciziny.

 

Rodina:

Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, neboje zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

 

Kdo poskytuje dávky státní sociální podpory:

O dávkách státní sociální podpory rozhodují a dávky vyplácejí úřady práce, oddělení nepojistných soc. dávek a to podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok (oprávněná osoba).

Odvolacími orgány jsou detašovaná pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Řízení o dávce:

Řízení o přiznání dávky státní sociální podpory se zahajuje na základě písemné žádosti. Za nezletilé dítě o dávku žádá zákonný zástupce dítěte, není-li v zákoně o státní sociální podpoře stanoveno jinak. Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na tiskopisech MPSV ČR.

 

Nárok na dávku a její výplatu:

 • Nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených zákonem o státní sociální podpoře.
 • Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených zákonem o státní sociální podpoře pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky.
 • Nárok na opakující se dávky nezaniká uplynutím času (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a pěstouna).
 • Nárok na jednorázově poskytované dávky zaniká uplynutím jednoho roku (příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, porodné a pohřebné).
 • Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží.

 

Odkazy

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Dávky státní sociální podpory
 

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 12370
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek