Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dávky pěstounské péče

 

 
 

Účelem dávek pěstounské péče je finančně podpořit náhradní rodinnou péči. S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na přídavek na dítě, rodičovský příspěvek apod. Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestávají být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dávky však nadále vyplácí příslušný úřad práce.

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně ve výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte:

zdravé dítě do 6 let věku

4500 Kč

zdravé dítě od 6 let do 12 let věku

5500 Kč

zdravé dítě od 12 let do 18 let věku

6350 Kč

zdravé dítě od 18 let do 26 let věku

6600 Kč

 

 

nezaopatřené dítě ve věku

závislé ve stupni I

(lehká závislost)

závislé ve stupni II

(středně těžká závislost)

závislé ve stupni III (těžká závislost)

závislé ve stupni IV (úplná závislost)

do 6 let

4650 Kč

5500 Kč

5900 Kč

6400 Kč

od 6 do 12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

od 12 do 18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

od 18 do 26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

 

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu má osoba pečující po dobu trvání péče o svěřené dítě a dále i osoba v evidenci po dobu zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, i když nemá momentálně svěřeno žádné dítě.

 

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

a)            8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě

b)           12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti

c)            20 000 Kč

1.            je-li pečováno alespoň o 3 děti

2.            je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)

3.            jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě

d)           24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu a toto dítě je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost nebo ve stupni IV (úplná závislost).

 

Odměna pěstouna u prarodičů v případě péče o 3 a více dětí nebo alespoň o 1 dítě ve stupni závislosti II, III nebo IV – odměna náleží vždy. V ostatních případech náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

 

Příspěvek na převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázová nároková dávka, jejímž účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Nárok vzniká pěstounovi, který převzal dítě do pěstounské péče.

 

Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte:

věk nezaopatřeného dítěte

příspěvek při převzetí dítěte

do 6 let

8000 Kč

od 6 do 15 let 

9000 Kč

od 15 do 18 let

10 000 Kč

 

 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně tři děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo měl náklady spojené se zajištěním nezbytné celkové opravy osobního vozidla. Podmínkou dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek náleží ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100.000 Kč.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Dávky pěstounské péče
 

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14488
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek