Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Datový sklad Kraje Vysočina

datový sklad
Datový sklad Kraje Vysočina se začal budovat v roce 2005. Od roku 2007 byla část dat dostupných i pro externí uživatele přes webové rozhraní. Budování skladu probíhalo přírůstkově po etapách a jednotlivých tržištích. Od dubna 2011 do října 2012 probíhala realizace projektu "Rozšíření datového skaldu Kraje Vysočina" spolufinancovaného z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

 
 

vedoucí projektu:      Ing. Dana Buřičová, e-mail: mailto:buricova.d@kr-vysocina.cz

 tým:                             Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

                                     Ing. Jaroslav Krotký, e-mail: krotky.j@kr-vysocina.cz

                                     Ing. Michal Nachtnebel, e-mail: nachtnebel.m@kr-vysocina.cz

                                     Ing. Petra Hrnčířová, e-mail: hrncirova.p@kr-vysocina.cz.

 

Základní údaje o Projektu

Název projektu:                      „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“.

Registrační číslo projektu:     CZ.1.06/2.1.00/08.07024

Zahájení realizace:                 26. 4. 2011

Ukončení realizace:               31. 10. 2012

Celkové náklady projektu:      20 813 250,00 Kč

Finanční zdroje EU:               17 691 262,50 Kč

Finanční zdroje kraje:            3 121 987,50 Kč

Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Účel projektu

Účelem projektu bylo vytvořit obsáhlý zdroj informací a nástroj pro:

·           tvorbu strategických materiálů (pro rozhodovací proces samosprávy)

·           běžnou denní práci zřizovatelských odborů

·           benchmarking organizací v rámci odvětví, hodnocení odvětví, hodnocení organizace

·           nastavení sledování vybraných ukazatelů kvality .


popis projektu a dodavatelé technologií

Komodita 1 - Vybudování systému pro analýzu nestrukturovaných dat a monitoring nestrukturovaných datových zdrojů (řešeno ve dvou samostatných částích)

Část 1:

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358

Cena s DPH: 2 041 920,00 Kč

 

Část 2:

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358

Cena s DPH: 1 638 244,80 Kč

 

     Komodita 2 - Vybudování datového tržiště Ekonomika a rozpočet kraje.

        Dodavatel: GORDIC spol. s r.o., Jihlava Erbenova 4, PSČ 586 01, IČO:  47903783

Cena s DPH: 2 080 800,00 Kč

   Tato část řeší kompletně účetnictví a rozpočet kraje:

·           rozpočet kraje (příjmy a výdaje)

·           rozpočet účetnictví kraje (Hlavní kniha, pohledávky a závazky, banka)

·           majetek (interní majetek na krajském úřadě, majetek kraje obecně)

·           ekonomika obcí (v rozsahu výkazu FIN2-12)

·           cash flow

·           finance projektů

 

     Komodita 3 - Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (upgrade stávajícího řešení datového skladu, vybudování datových tržišť mimo obsahu komodit č. 1 a 2)

      Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 27074358

Cena s DPH: 14 871 250,80 Kč

Realizací této části projektu byl datový sklad rozšířen o:

·           tržiště školství (všechny statistiky UIV), dotazníková šetření, modelovací nástroj pro tvorbu KPI ve školství

·           tržiště zdravotnictví – import ze sjednoceného ERP ve zdravotnictví (hospodaření - obraty nákladových a výnosových účtů až do konkrétního analytického účtu, pohledávky a závazky, mzdové výkaznictví, výdaje z nemocničních lékáren, plány oprav, karty investic, přehled plateb od zdravotních pojišťoven, k-davky)

·           investice a opravy na majetku kraje realizované odborem majetkovým

·           dotace (propojení se systémem eDotace a CEDR)

·           katastr nemovitostí (výpisy dle vlastnictví)

·           vnitřní provoz úřadu (elektronická evidence nepřítomnosti na pracovišti)

·           projektové řízení

·           evidence veřejných zakázek

·           rozšířené tržiště bezpečnost (nově evidence dopravních nehod)

·           rozšířené tržiště statistika

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 30.8.2005 / 13.10.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 45880
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek