Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Čisté Želivce by měly pomoci evropské i národní dotace

Podpis memoranda na VD Želivka
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes u vodního díla Želivka položil základní kámen nového tzv. Vodního domu. Při této příležitosti předal zástupcům Středočeského kraje, hlavního města Prahy a státního podniku Povodí Vltavy k podpisu Memorandum, které by v praxi mělo vést ke zlepšení jakosti povrchové vody, využívané následně k zásobování obyvatel většiny účastníků memoranda pitnou vodou. „Čistota a hodnota vody je dána kvalitou jejích pramenišť. Pokud o ně na Vysočině máme nadstandardně pečovat, přijímat opatření, která se promítnou do hospodaření s půdou a podobně, měly by to pozitivně vnímat i ostatní subjekty, které mají z Vysočinské vody prospěch,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

„Kraj Vysočina si slibuje od podpisu memoranda zahájení činností v povodí vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce, které povedou k zajištění trvale udržitelné jakosti povrchové vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce. Potřebné a dnes už naléhavé je zohlednění problematiky ochrany vod v povodí při přípravě koncepčních a strategických dokumentů a dotačních programů pro programové období 2014 – 2020. Jako klíčové vidíme prosazení priority realizace opatření k ochraně vod v dotačních titulech pro povodí vodárenské nádrže,“  upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Podle něj by do budoucna v povodí vodárenské nádrže Švihov pomohlo např. snížení obsahu živin tj. fosforu a dusíku a dále i postupné snižování pesticidů v povrchových vodách, potřebné je zvýšené odstraňování fosforu v odpadních vodách ze sídel v povodí, snížení eroze a přísunu živin ze zemědělských pozemků. Většina z vyjmenovaných aktivit a mnohé další se v plném a účelném rozsahu neuskuteční bez pomoci státního podniku Povodí Vltavy, který je správcem povodí a správcem většiny vodních toků v povodí a který vykonává za stát právo hospodaření na vodárenské nádrži Švihov.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2014 / 21.10.2014

Počet návštěv: 7987
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies