Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Cirkulární řešení v podnicích podporuje nová výzva Národního plánu obnovy

aaa
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Plánovaná celková alokace výzvy, která je vyhlašována v rámci Národního plánu obnovy, je 1 miliarda Kč. Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. září 2022.
 

 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulárních řešení v podnicích, konkrétně  „I. Výzvu - Cirkulární řešení v podnicích“ (NPO - komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda).

 

Kdo může být žadatelem a jaká je výše podpory?

Žadatelem mohou být podniky všech velikostí od malých, přes střední až po velké, počítá se také s podniky vlastněnými až ze 100 % veřejným sektorem. Výhodou je, že mohou žádat podniky na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta až do výše 40 % způsobilých výdajů, v rámci jednoho projektu minimálně 1mil. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

 

Od kdy mohu o dotaci žádat?

Příjem žádostí bude probíhat od 27. července 2022 do 30. září 2022.

 

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Stroje a technologie sloužící k následujícím účelům:

  • nové technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
  • dále technologie k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu a také zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  • zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podporováno je i zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin a snížení množství vstupů při výrobě.
  • zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
  • nové technologie na protektorování pneumatik a zavádění technologií pro získávání kritických surovin.


Definice druhotné suroviny

Jedná se o vedlejší produkt nebo upravený odpad, který přestal být odpadem. Dále jsou to materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování a v neposlední řadě též nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití.

Druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu.


Podrobné informace o výzvě naleznete zde - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-cirkularni-reseni-v-podnicich-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--268668/.


Zdroj: www.jhk.cz


 
 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 12.8.2022 / 12.8.2022 | Zveřejnit od-do: 12.8.2022-5.10.2022
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 501
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies