Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Činnost určených škol se rozšiřuje i na mateřské školy

Činnost určených škol se rozšiřuje i na mateřské školy
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek podepsal rozhodnutí o určení škol k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových profesí v období od 27. února do 21. března 2021. Určené organizace zajistí péči o děti zaměstnankyň a zaměstnanců vyjmenovaných krizových profesí a zaměstnavatelů. Vzhledem k uzavření mateřských škol kraj společně s městy rozšiřuje síť právě o tento typ škol. Systém přihlašování zůstává stejný jako v předchozích vlnách: rodiče vyplní přihlášku, zaměstnavatel potvrdí a po obdržení přihlášky škola kontaktuje rodiče a dojednává podrobnosti nástupu.
 

 
 

Vedení Kraje Vysočina i touto cestou děkuje starostům i primátorce Jihlavy, především pak pracovníkům určených škol za trpělivou a profesionální spolupráci při zajišťování vládou nařízené služby. „Velmi děkuji za rychlou reakci a vstřícnost z obcí s rozšířenou působností, díky nimž se podařilo v rekordním čase rozšířit síť o mateřské školy,“ doplňuje Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství. Zájem rodičů svěřit své dítě do péče pověřených škol svědčí o tom, že rodiny mají v tuto nenahraditelnou službu velkou důvěru. Do 19 určených základních škol nyní dochází více než 170 dětí.

 

Nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 let je poskytována zákonným zástupcům, kteří jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů a zajištění funkce prvku kritické infrastruktury

- zaměstnanci České pošty, s. p.

V přílohách je uveden seznam určených škol a přihláška. Další informace jsou uvedeny na krajském školském portálu. 

 

 Kontaktní osoby:           

  • Hana Koudelová, 564 602 949, 734 690 047, email: koudelova.h@kr-vysocina.cz
  • Olga Johanidesová, 564 602 955, email: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2021 / 1.3.2021

Počet návštěv: 1205
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek