Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy > Mezinárodní projekty OI > CEMSDI


 

Činnost odboru informatiky

Dokument je uložen v archivu
Informace o odboru a činnostech jednotlivých oddělení.
 

 
 

Činnost Odboru informatiky

Kontakty na odbor informatiky

 

Vedoucí odboru

Kontakt na vedoucího odboru

 

Oddělení koncepční

Vytváří, řídí, koordinuje a podporuje rozvojové projekty rozvoje informačních technologií v rámci kraje, zajišťuje a koordinuje agendu příslušných grantových programů Fondu Vysočina na úseku IT, koordinuje činnosti na poli IT s ostatními odbory úřadu, vytváří koncepce na úrovni kraje, koncepčně vede příspěvkové organizace kraje na poli IT, koordinuje aktivity s Ministerstvem informatiky ČR, koncepčně řídí projekty, je členem projekčních týmů, koordinuje projekty z pohledu dodržování IT strategie, zajišťuje ostatní administrativní služby odboru informatiky, koordinuje rozvojové činnosti se státními orgány a orgány EU, zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů ve svěřené oblasti.

Kontakty na koncepční oddělení

 

Oddělení správy databází a aplikací

Vytváří, řídí, koordinuje a podporuje rozvojové projekty rozvoje informačních technologií v rámci kraje, spravuje aplikační vybavení, udržuje interní aplikace organizace, spravuje aplikační vybavení státní správy, udržuje speciální aplikace jednotlivých odborů, zajišťuje upgrady aplikačního vybavení, projektuje a tvoří doplňkové aplikační vybavení, projektuje, tvoří a implementuje databázové aplikace, vytváří nadstavbové aplikační vybavení dat stávajícími databázemi organizace, je členem projekčních teamů softwarových projektů, spravuje databázové systémy, implementuje a udržuje centrální databázové systémy, definuje a kontroluje bezpečnostní politiku databází, ochrana osobních údajů, koordinuje výměnu dat s dalšími organizacemi, definuje a prosazuje standardní datová rozhraní, zajišťuje technickou stránku výměny dat mezi subjekty státní správy a samosprávy, zajišťuje program vzdělávání pracovníků úřadu v dané oblasti, zajišťuje administraci systému GINIS, zajišťuje komplexní technickou podporu uživatelů aplikačního vybavení krajského úřadu, vede evidenci nehmotného majetku krajského úřadu, spravuje WWW stránky kraje po stránce technické, kontroluje bezpečnost přístupu k WWW stránkám kraje, zajišťuje technickou podporu uživatelů redakčního systému, spravuje intranet, tvoří a umisťuje dokumenty na intranetu, kontroluje bezpečnost přístupu k intranetu z internetu, obsluhuje zálohovací systém, zajišťuje předání výstupů z účetnictví kraje do celostátní databáze údajů, zajišťuje administraci elektronické podatelny a infrastruktury PKI.

Kontakty na oddělení správy databází a aplikací

 

Oddělení správy GIS

Zajišťuje aktuálnost mapových podkladů a zajišťuje jejich aktualizaci, koordinuje aktualizaci získaných mapových podkladů, spravuje a tvoří GIS, vytváří GIS pracoviště úřadu, zajišťuje kompletní technické a softwarové vybavení GIS, pořizuje, koordinuje a integruje geodata na úrovni ČR, spolupracuje s ostatními subjekty krajského, celostátního popř. nadregionálního významu, zajišťuje program vzdělávání v oblasti GIS na úrovni kraje, tvoří koncepci GIS na úrovni kraje, koordinuje, integruje, distribuuje geodata na území kraje, spolupracuje s ostatními subjekty v rámci kraje, spravuje mapové služby (servery) kraje, zajišťuje kompletní podporu uživatelů GIS, vytváří účelové kartografické výstupy.

Kontakty na oddělení správy GIS

 

Oddělení správy sítě

Definuje bezpečnostní politiku, provádí její implementaci a kontrolu, spravuje další komunikační rozhraní, spravuje hlasové a konferenční služby, zajišťuje systémovou podporu resortních datových sítí, tvoří a spravuje počítačové sítě úřadu, navrhuje topologie sítě, realizuje a dohleduje sítě, zajišťuje kompletní hardwarovou podporu uživatelů, koordinuje budování datových sítí na území kraje, definuje a prosazuje standardy a doporučení kraje ve vztahu k sítím (především regionálním a metropolitním), spravuje poštovní server, postmaster – kontrola a redistribuce e-mailu, správa exchange serveru, kontroluje bezpečnost emailového rozhraní, zavádí a podporuje systém elektronických podpisů, zajišťuje ostatní technické služby odboru informatiky, administruje adresářové služby sítě, vede operativní evidenci ICT majetku kraje, spravuje file server, definuje a spravuje sdílené datové prostory, kontroluje  přístupová práva ke sdíleným datům, zajišťuje fyzickou správu vymezeného nemovitého majetku, administruje aktivní prvky a servery sítě krajského úřadu.

Kontakty na oddělení správy sítě

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 23.6.2005 / 5.10.2005 | Zveřejnit do: 23.9.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 43596
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek