Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Byla vyhlášena výzva pro kraje k podání projektů „Kotlíkové dotace pro sociálně slabé domácnosti“

25. února 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro krajské úřady k podávání žádostí o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 1.2.3. Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 a v rámci tohoto projektu bude podporována výměna kotlů na tuhá paliva pro nízkopříjmové domácnosti.
 

 
 

„Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě této výzvy, aktuálně připravuje žádost o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti. Jakmile bude žádost kraje schválena ze strany Ministerstva životního prostředí, vyhlásí Kraj Vysočina výzvu pro podávání žádostí o dotaci pro obyvatele Kraje Vysočina. Předběžný termín vyhlášení výzvy kraje pro občany se předpokládá v červenci 2022. Konečný termín závisí na termínu schválení žádosti kraje od Ministerstva životního prostředí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

 

Předmětem podpory bude náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-52, za nový zdroj tepla, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Nový zdroj tepla musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES („Ekodesign“).

 

Dle nastavení pravidel Ministerstvem životního prostředí, kterými bude kraj vázán, způsobilým žadatelem o dotaci bude vlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště.

 

Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nebude vztahovat na následující žadatele:

1.       Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

2.       Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,

3.       Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti.

 

Konkrétní podmínky pro čerpání kotlíkových dotací budou upravovat Pravidla Rady Kraje Vysočina, které bude možné vyhlásit po schválení projektu kraje Ministerstvem životního prostředí.

 

„Kraj je povinen v rámci žádosti o dotaci provést průzkum, ve kterém získá údaje o potenciálních žadatelích a to jméno potenciálního zájemce o dotaci, rok narození, místo realizace projektu, adresa rodinného domu, telefon, mail, nový zdroj  tepla. Průzkum bude spuštěn na webu kraje v nejbližších dnech. O spuštění průzkumu budou obyvatelé kraje informováni,“ doplnila Hana Hajnová.


Prosíme veřejnost, aby prozatím vyčkala, na stránkách www.kr-vysocina.cz a v krajských novinách včas zveřejníme informace související s konkrétním dotačním řízením.


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2022 / 3.3.2022

Počet návštěv: 1561
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies