Cesta: Titulní stránka > Propagace projektu > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Budoucnost odpadů na Vysočině

odpady
Kraj Vysočina představil na renomované konferenci Odpady 21 v Ostravě svůj připravovaný integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV). Zdeněk Ryšavý, radní pro oblast životního prostředí, seznámil účastníky konference s důvody, které vedly zastupitelstvo kraje k rozhodnutí o vybudování ISNOV, s aktuálním stavem a dalším postupem. Ve svém vystoupená vyzdvihl především shodu mezi krajem a patnácti městy na tom, že je nutné řešit problematiku odpadového hospodářství komplexně a že vedle zvyšování třídění odpadů a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů je nezbytné vybudovat na Vysočině kapacity pro energetické využívání odpadů.
 

 
 

Právě na oblast využití odpadů pro výrobu tepla a el. energie je konference, jejíž desátý ročník proběhl ve dnech 4. – 5. května v Ostravě, primárně zaměřená. Po letech sysifovského úsilí, které naráželo na záporný postoj minulého vedení ministerstva životního prostředí, si pořadatelé konečně mohli říct, že jejich práce přináší ovoce. V loňském roce MŽP změnilo postoj k energetickému využití odpadů a umožnilo jeho financování z veřejných zdrojů, konkrétně z Operačního programu životního prostředí.

 

V centru pozornosti byl letos projekt Krajského integrovaného centra Moravskoslezského kraje KIC), který je nejdále na cestě k praktické realizaci. „Právě u kolegů ze severní Moravy jsme se inspirovali v přípravě obdobných aktivit na Vysočině,“ připomenul Zdeněk Ryšavý. Ten věří, že získané poznatky pomohou při přípravě záměru ISNOV a dodává: „Na rozdíl od některých ekologických sdružení jsem přesvědčený, že energetické využití znamená přinos nejen pro ekonomiku odpadového hospodářství, ale i pro životní prostředí. V dnešní době ukládá Česká republika na skládky komunální odpady, které odpovídají ekvivalentu 2,5 milionu tun hnědého uhlí. Toto množství, odpovídající zhruba roční potřebě tepelné elektrárny Tušimice, bychom nemuseli vytěžit v severočeských dolech“.

 

Cennou zkušeností byla pro zástupce Vysočiny i účast na veřejném projednávání vlivu záměru KIC na životní prostředí (EIA), které se konalo ve stejný den v Karviné. Zdeněk Ryšavý shrnul své dojmy z diskuze: „Ukazuje se, že okolo energetického využití odpadů panuje stále mnoho nejasností a mýtů. Občané nemají informace o moderních spalovnách, které vypouští do ovzduší jen nepatrné množství škodlivin, menší než např. kotelny na biomasu a lehce se pak nechají manipulovat různými demagogickými tvrzeními. Proto chceme být při realizaci integrovaného systému maximálně otevření a o všech krocích průběžně informovat veřejnost“.

 

 • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Budoucnost odpadů na Vysočině
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.5.2010 / 12.5.2010

Počet návštěv: 12415
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek