Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2016 > Duben


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Brodské HBH odpady, První brněnská strojírna Velká Bíteš a střední škola v Chotěboři získaly historicky první ocenění za společenskou odpovědnost

Cena za společenskou odpovědnost
Zástupci organizací, které uspěly v soutěži o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, si dnes v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě převzali z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka originální ocenění. V historicky prvním ročníku soutěže byla oceněna v kategorii Soukromý sektor do 250 zaměstnanců firma HBH odpady s.r.o. Za velké firmy nad 250 zaměstnanců získala zlato První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., za veřejný sektor sbírala gratulace za první místo Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a v kategorii obcí skončilo na jediném druhém místě město Žďár nad Sázavou.
 

 
 

„Do historicky prvního ročníku ankety se v rámci všech kategorií přihlásilo 26 organizací. To svědčí o tom, že téma společenské odpovědnosti není organizacím, které významně působí na území Kraje Vysočina nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina, lhostejné. Mezi oceněnými jsou mimo jiné klíčoví zaměstnavatelé, kterým není lhostejná přítomnost, ani budoucnost jejich existence s tím, že jsou připraveny a ochotny dělat něco na rámec svých povinností, “ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že integrace sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů vyžaduje nemalé úsilí, nicméně má smysl a přináší konkrétní výsledky.

 

Odborná porota hodnotila rozsah poskytnutých informací o dosažených výsledcích v roce 2015. Zaměřovala se na činnosti organizací v oblasti regionální, sociální, ekonomické a environmentální odpovědnosti. Vítězové jednotlivých kategorií na 1. až 3. místě si převzali originální skleněnou plastiku, kterou speciálně pro tuto soutěž vytvořil v limitované sérii David Lhota, student 3. ročníku Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. „Inspirací byla barevnost loga Kraje Vysočina modrá a zelená, ale také základní vlastnosti skla a možnost barevných efektů,“ prozradil David.

 

Vítězové soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2015

Soukromý sektor – zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců

 1. místo: HBH odpady s.r.o.

 2. místo: Rodinný pivovar BERNARD a.s.

 3. místo: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

   

Soukromý sektor – zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

 1. místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

 2. místo: MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. a MANN+HUMMEL Service s.r.o.

 3. místo: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.


Veřejný sektor – obce

      2. místo: Městský úřad Žďár nad Sázavou


Veřejný sektor - ostatní

 1. místo: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
 2. místo: Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání
 3. místo: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

 

Kdo jsou letošní vítězové

HBH odpady s.r.o.

Havlíčkobrodská společnost HBH odpady se zabývá výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin. Oceněna byla hlavně za to, že zaměstnanci mají možnost podílet se na zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům. Firma využívá hlavně ekologicky šetrné výrobky, sleduje spotřeby energií, plynu, vody, pohonných hmot a především efektivitu všech vnitřních procesů. Jde o ryze českou firmu, která vlastní certifikáty dle normy ČNS EN ISO a je členem Svazu průmyslu druhotný surovin.

 

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Tradiční strojírenská firma se profiluje jako výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Jedním ze strategických cílů společnosti je - Být v regionu společností, kde zaměstnanci pracují s hrdostí. Tento cíl naplňuje podpora co nejvíce malých projektů v místech bydliště zaměstnanců. Společnost nabízí také nefinanční benefity – z oblasti péče o zdraví nebo akcí na podporu vyváženosti pracovního a soukromého života. Strategii v oblasti životního prostředí realizuje prostřednictvím desatera závazků. Jedním z nich je například neustále zlepšovat systém environmentálního řízení a integrovat ochranu životního prostředí do všech podnikatelských činností společnosti a preferovat prevenci před následnými opatřeními.

 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Hlavním krédem školy je připravit žáky pro jejich budoucí uplatnění, a to jak po stránce odborné, tak po stránce soft skills. To vyžaduje neustálé zkvalitňování výuky a jejích metod. Velmi silnou stránkou organizace je sociální oblast. Má zavedenou metodu zjišťování zpětné vazby spokojenosti zaměstnanců a využívání zjištěných výsledků ke stanovení jasných kritérií, cílů a možnosti dalšího rozvoje zaměstnanců.

K silným stránkám organizace patří také ekonomická oblast a vyznávání její transparentnosti. Škola se snaží o co nejlepší hospodářské výsledky. Významnou úsporou je součinnost s Krajem Vysočina ve společných nákupech a také účelné vynakládání finančních prostředků. V oborech VOŠ vyučuje ochranu životního prostředí, odpadové hospodářství, energetický management, úklid a čištění. Organizace se účastní i projektů Čistá vysočina, Sběr papíru, třídění odpadů a baterií.

 

Kromě originální plastiky zároveň získali první tři v každé kategorii oprávnění používat známku Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a také logo Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

 

„Kraj Vysočina je odpovědný za rozvoj území a má zájem na rozvíjení principů, které definice společenské odpovědnosti vymezují. Proto chtěl vyhlášením soutěže přispět k osvětě v této oblasti a podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které tento odpovědný přístup aplikují ve své práci a to i tak, aby motivovaly další organizace a podniky k jejich následování,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education.

 

Cena

 • Více informací Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.4.2016 / 18.4.2016

Počet návštěv: 8284
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek