Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Až 62 procent žáků věří, že jim tablet pomůže lépe se učit

Škola dotyku
Během září a října bylo na dvanácti školách v České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola dotykem, realizováno vstupní výzkumné šetření. Zúčastnilo se ho 398 žáků a 85 učitelů. Cílem výzkumu, který bude probíhat až do konce školního roku, je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Na Vysočině se do projektu zapojili studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou.
 

 
 

V rámci vstupního výzkumného šetření odpovídali žáci na otázky rozdělené do několika částí. Tak například dotazník na téma digitálních technologií měl zjistit, jak pracují s internetem a počítačem doma i ve škole a jaký mají názor na jejich význam. Cílem učitelského dotazníku bylo dozvědět se, jak učitelé používají technologie a jaká jsou jejich očekávání od projektu. Webové stránky projektu uvádí důvod, proč se zapojilo Gymnázium Žďár nad Sázavou: V naší škole pracuje mnoho učitelů proškolených v oblasti ICTa vzhledem k tomu, že mnohé z nich láká možnost využití tabletů ve výuce nejmladších žáků školy – primy, rozhodli jsme se zúčastnit projektu zaměřeného na tuto oblast. Očekáváme zvýšený zájem žáků o studium zejména přírodních věd, jejich větší zaujetí ve vyučovacích hodinách za využití tabletu a rovněž zvýšení motivace učitelů.

 

Z výsledků vstupního šetření mimo jiné vyplývá, že 62 procent žáků souhlasí s tvrzením: „Věřím tomu, že mi počítač/tablet pomůže lépe se učit“. Naopak 18 procent respondentů s ním nesouhlasí a 20 procent dotázaných neví. S výrokem, že by je používání počítače/tabletu při výuce zpomalovalo, nesouhlasí 61 procent žáků. Kladně odpovědělo 21 procent a 18 procent z dotázaných neví. Žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol byl položen dotaz, nakolik je podle nich důležité učit se pomocí počítače/tabletu, protože jim to pomůže při dalším studiu. S tímto tvrzením souhlasí 70 procent, 20 procent neví a zbytek nesouhlasí. Zajímavý je také názor na používání počítače/tabletu ve více hodinách. Až 75 procent dotázaných by jejich častější používání uvítalo.

 

Učitelé se v rámci vstupního šetření vyjadřovali například k tomu, jaký vliv má na žáky a studenty používání informačních a telekomunikačních technologií (ICT) ve výuce. Velmi pozitivně hodnotili vliv na jejich úsilí, motivaci a radost z učení. Stejně pozitivně se vyjádřilo 87 procent dotázaných učitelů k tomu, zda má používání ICT vliv na budoucí uplatnění žáků a studentů.

 

„Cílem probíhajícího výzkumu je zmapovat vnímání a dosah projektu Škola dotykem. Posoudit změny vnímání digitálních technologií jako důležité součásti vzdělávacího procesu a vlivy dotykových technologií na změnu přípravy učitelů na výuku a na průběh vyučovací hodiny. V neposlední řadě chceme zjistit, zda po zapojení tabletů do výuky došlo ke změně postoje žáků ke škole a ke vzdělávacímu procesu,“ uvedl Radomír Masaryk, psycholog a vedoucí výzkumu a dodal: „Závěrečné šetření bude probíhat ke konci školního roku. Budeme mimo jiné rovněž přítomni na modelových hodinách, pozorovat a analyzovat videa. Budeme hovořit s učiteli, žáky a řediteli škol.“

 

Empirický výzkum není jedinou aktivitou, která se nyní v rámci projektu Škola dotykem realizuje. „V listopadu probíhají metodické semináře, na kterých se setkávají učitelé ze zapojených škol a předávají si dosavadní zkušenosti z digitálních tříd. Na těchto workshopech se zároveň dozvídají nové možnosti práce s tablety a jejich využití v rámci výuky. Současně jsou na webových stránkách www.skoladotykem.cz v sekci Materiály zveřejňovány digitální výstupy žáků a učitelů. Jedním z výstupů jsou videoblogy, ve kterých učitelé popisují možnosti využití tabletů ve výuce. Společně se také shodují na prohloubení vztahu mezi žákem a učitelem při zachování důležitosti osobnosti učitele ve vyučovacím procesu,“ řekl Michal Orság, lektor a koordinátor projektu Škola dotykem neziskové organizace EDULAB.

 

Škola dotykem je výzkumný projekt, do kterého je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Vybraným školám daly k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.11.2014 / 24.11.2014

Počet návštěv: 9848
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies