Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality


 

Aktivní zálohy dobrovolné budou bránit Vysočinu

Nabytím platnosti branného zákona a zákona č. 128/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly vytvořeny podmínky k budování části zálohy ozbrojených sil na základě dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí občana – vojáka v záloze, který se po uzavření „Dohody k dobrovolnému udržování své vojensko-odborné připravenosti“ za dodržení zákonných ustanovení stává aktivní zálohou dobrovolnou (dále jen AZD). Armáda České republiky (dále jen AČR) chce kvalitní přípravou a provedením vojenských cvičení dobrovolných(dále jen VCD) získat z řad vojáků v záloze – účastníků VCD zájemce o vstup do AZD a v souladu s reformou ozbrojených sil vytvářet jednotky aktivní zálohy dobrovolné u útvarů a zařízení AČR. Jejím cílem je také přesvědčit vojáky v záloze - dobrovolníky, aby se rozhodli pro službu v AČR ve služebním poměru vojáka z povolání.
 

 
 

Armáda České republiky chce dosáhnout stavu, že bude mít u vybraných útvarů a zařízení připraveny a vycvičeny potřebné specialisty a jednotky aktivních dobrovolných záloh, které budou doplňovat AČR. Dále bude mít připraveny jednotlivé odborníky – specialisty, jejichž výcvik by byl v armádě vzhledem k jejich počtu a potřebě neekonomický, a u kterých se plně využije jejich civilních profesí (odborníci v oblasti komunikací, zdravotnictví, znalosti cizích jazyků atd.).

 

AZD se stává nedílnou součástí zálohy ozbrojených sil a může se jí od 2. září 2002 stát každý občan, který již absolvoval vojenskou základní službu, podléhá branné povinnosti a je zdravotně způsobilý. Její odlišnost spočívá především v dodržení principu dobrovolnosti. Písemné dohody s vojáky v záloze uzavírají krajské vojenské velitelství na dobu dvou až pěti let dle potřeb Armády České republiky. Po uzavření dohody a od nabytí její účinnosti bude voják v záloze povolán na vojenské cvičení dobrovolné. Výcvik bude organizován v průběhu roku v trvání minimálně 10 pracovních dnů a 8 dnů o sobotách a nedělích dle stanoveného plánu nejméně ve dvou termínech a dle potřeb útvarů. Po podepsání závazku je povinností vojáka v záloze udržovat svou vojensko – odbornou připravenost a účastnit se jak výcviku specialisty tak výcviku jednotky. Krajské vojenské správy úzce spolupracují s jednotlivými vojenskými útvary a dle jejich požadavků a potřeb provádějí výběr a zařazení jednotlivých vojáků v záloze na konkrétní funkce u útvarů.

 

Pokud bude voják zařazený do AZD po dobu závazku plnit podmínky stanovené dohodou, bude mít nárok na odměnu, kterou mu bude vyplácet příslušné krajské vojenské velitelství dle zákona č. 128/2002 Sb. jedenkrát za rok do konce měsíce ledna následujícího po roce, za který odměna náleží. Tato odměna dle zákona č. 586/1992 Sb. nepodléhá dani z příjmu. Vojákovi v záloze zařazenému do AZD a povolanému na vojenské cvičení dobrovolné náleží po dobu tohoto cvičení dvojnásobná měsíční částka služného dle § 79 odst. 5 zákona č. 220/1999 Sb.

 

Předpoklad možného nasazení vojáků zařazených do AZD je plánován jak v míru při živelních pohromách nebo katastrofách, řešení regionálních konfliktů formou například podpory Policie ČR a za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu k nasazení ve strukturách Armády ČR.

 

 

Jan Murárik

odbor sekretariátu hejtmana

telefon: 564 602 131

e-mail:  murarik.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 4.11.2003 / 19.12.2007
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 74267
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek