Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Akční plán propojení přírodních lokalit a migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem

Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature
Jako pomůcku pro ochranu životního prostředí v obcích (včetně územního plánování a plánování rozvoje obcí, projektování staveb, aktivní péče o prostředí obce, management krajiny apod.) předáváme obcím jako významné cílové skupině výsledky aktuálně dokončeného přeshraničního projektu řešící propojení přírodních lokalit prostřednictvím migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem. Jedná se o biotopy a populace kopytníků (jelena a losa) a tří druhů šelem (rysa, vlka a medvěda).
 

 
 

Výstupy projektu Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature ((ConNat), který řeší vzájemné propojení migračních koridorů velkých savců. Cílem je vytvořit podklady pro ochranu migrujících velkých savců, zvolen byl jako střešní druh jelen evropský, který svými nároky odpovídá nároky dalších migrujících zvláště chráněných druhů velkých savců jako losa evropského, rysa ostrovida, vlka obecného, medvěda hnědého.

 

Výstupy obsahují zejména akční plán a karty kritických míst (včetně mapových příloh apod.).

 

Přeshraniční propojení se týká území mezi dolnorakouskými Vápencovými Alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty.

Průchodnost většiny původních migračních cest je dnes již silně zhoršena, a to především hustým osídlením, intenzivním zemědělstvím a rozvojem dopravní infrastruktury. Z tohoto pohledu hraji zásadní roli především liniové stavby dálnice a silnice i. tříd, železniční trati, ale i zastavěná území obcí, které představuji pro živočichy nepřekonatelné bariery.

V rámci projektu proběhlo zmapování kritických míst migračních koridorů. V těchto místech byla na základě podrobné analýzy a terénního zhodnoceni skutečného pohybu zvířat navržena opatřeni k ochraně nebo obnově průchodnosti pro velké savce..

 

Akční plán řeší problematiku migrace velkých savců:

·         Pravidelné cesty při hledáni potravy, migrace mezi letními a zimními stanovišti, resp. na místa rozmnožování, stejně tak jako každoroční putovaní mladých zvířat opouštějících domovské okrsky svých rodičů.

·         Díky tomuto putování zvířata nacházejí a osidluji vhodné habitaty, ale také vyrovnávají místní ztráty. Takzvané zdrojové populace jsou tedy schopné vyrovnat ztráty v méně výhodných podmínkách nebo na okraji areálu rozšíření,

·         Díky migracím jsou zvířecí druhy schopné přizpůsobit se měnícím podmínkám životního prostředí.

·         Migrace zvířat zároveň zajišťuje nutnou výměnu genů mezi subpopulacemi a přispívají tedy k zachování jejich genetické rozmanitosti.

Je tedy jasné, že fragmentace původně souvislých oblasti rozšíření do izolovaných ostrovů může mít fatální následky pro dlouhodobé přežití populaci mnoha druhů. Od určité velikosti ztrácejí tyto ostrovy postupně schopnost udržet životaschopnou populaci a mnoho druhů následkem těchto změn z krajiny pomalu postupně mizí.

 

Karty kritických míst mimo jiné navrhují opatřeni ke snížení mortality a účinků bariér migrace velkých savců.Partneři ConNatInterReg


 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 11.8.2021 / 11.8.2021
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 262
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek