Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2017


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017 - archiv dokumentů

 
 
Řazeno sestupně ZměněnoNázev a anotaceZodpovídáÚčinnost odÚčinnost do
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 16/2017 [PDF, 323 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 20/15 ze dne 15. 12. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková7.11.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2017 [PDF, 203 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 09/16 ze dne 22. 11. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková1.1.201831.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 25/2017 [PDF, 325 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/16 ze dne 20. 12. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová12.12.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2017 [PDF, 306 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová28.3.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 23/2017 [PDF, 436 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 13/16 ze dne 20. 12. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová12.12.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 22/2017 [PDF, 248 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 9/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová1.1.201831.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 21/2017 [PDF, 346 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady ruší Zásady č. 6/17, 7/17 ze dne 28. 3. 2017 a 17/16 ze dne 20. 12. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová12.12.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 20/2017 [PDF, 225 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2018
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady ruší Zásady č. 16/16 ze dne 20. 12. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová12.12.201731.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 19/2017 [PDF, 180 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/16 ze dne 22. 11. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová1.1.201831.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 18/2017 [PDF, 317 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/16 ze dne 22. 11. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová1.1.201831.12.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/2017 [PDF, 1,1 MB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková9.5.201731.12.2018
12.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 17/2017 [PDF, 153 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/16 ze dne 20. 12. 2016
Petra Pospíchalová12.12.201731.12.2018
12.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 24/2017 [PDF, 97 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 15/16 ze dne 20. 12. 2016
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/18 ze dne 11. 12. 2018
Petra Pospíchalová12.12.201711.12.2018
13.9.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 1 MB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady ruší Zásady č. 04/16 ze dne 21. 6. 2016, Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/16 ze dne 7. 2. 2017, Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/16 ze dne 12. 9. 2017
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 09/18 ze dne 11. 9. 2018
Marie Jakoubková1.1.201831.12.2018
29.3.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2017 [PDF, 230 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/18 ze dne 27.03.2018
Marie Jakoubková28.3.201731.12.2017
28.3.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2017 [PDF, 200 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina na rok 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 21/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová28.3.201711.12.2017
28.3.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2017 [PDF, 182 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 21/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová28.3.201711.12.2017
7.2.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková7.2.201731.12.2017
7.2.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2017 [PDF, 225 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 02/16 ze dne 2. 2. 2016
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 01/19 ze dne 29. 1. 2019
Marie Jakoubková7.2.201728.1.2019

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 39620

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek