Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Pravidla > 2017


 

Pravidla

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídáÚčinnost odÚčinnost do
19.6.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 19/2017 [PDF, 198 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 15/14 ze dne 17. 12. 2014
Tato Pravidla byla zrušena Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová19.12.201731.12.2018
19.12.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 18/2017 [PDF, 162 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP)
Odpovědnost: Odbor zdravotnictví
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 13/21 ze dne 21. 12. 2021
Petra Pospíchalová1.1.201831.12.2021
3.4.2019Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 17/2017 [PDF, 465 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 08/16 ze dne 29. 11. 2016
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 03/19 ze dne 3. 4. 2019
Petra Pospíchalová1.3.20182.4.2019
27.4.2021Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 16/2017 [PDF, 154 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 12/15 ze dne 1.12.2015
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 03/21 ze dne 27.4.2021
Petra Pospíchalová14.11.201726.4.2021
27.11.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2017 [PDF, 120 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 07/16 ze dne 17.10.2016
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 04/18 ze dne 27. 11. 2018
Marie Jakoubková31.10.201726.11.2018
19.6.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 14/2017 [PDF, 720 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 05/16 ze dne 27. 9. 2016
Tato Pravidla byla zrušena Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková17.10.201731.12.2018
3.9.2019Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 504 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 05/19 ze dne 3. 9. 2019
Marie Jakoubková19.9.20172.9.2019
3.9.2019Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 05/19 ze dne 3. 9. 2019
Marie Jakoubková27.2.20182.9.2019
19.6.2018Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 12/2017 [PDF, 245 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tato Pravidla byla zrušena Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 03/18 ze dne 17. 7. 2018
Petra Pospíchalová8.8.201731.12.2018
27.6.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 11/2017 [PDF, 103 kB]
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
Odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 12/07 ze dne 16.10.2007
Marie Jakoubková27.6.2017
6.6.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 10/2017 [PDF, 140 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)
Odpovědnost: Odbor zdravotnictví
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 14/21 ze dne 21. 12. 2021
Petra Pospíchalová6.6.201731.12.2021
16.5.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 09/2017 [PDF, 165 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 15/15 ze dne 17.12.2015
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 01/19 ze dne 26. 2. 2019
Marie Jakoubková15.5.201725.2.2019
16.5.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 08/2017 [PDF, 188 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
Odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 14/15 ze dne 17.12.2015
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 01/19 ze dne 26. 2. 2019
Marie Jakoubková15.5.201725.2.2019
16.5.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 07/2017 [PDF, 224 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
Odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021
Marie Jakoubková15.5.20171.7.2021
21.3.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 06/2017 [PDF, 193 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 01/16 ze dne 9.2.2016
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 01/18 ze dne 3. 4. 2018
Marie Jakoubková21.3.20173.4.2018
21.3.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 05/2017 [PDF, 157 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program)
Odpovědnost: Odbor zdravotnictví
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 12/21 ze dne 21. 12. 2021
Marie Jakoubková1.4.201731.12.2021
31.3.2020Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 04/2017 [PDF, 218 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 03/15 ze dne 7. 4. 2015
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 03/20 ze dne 31. 3. 2020
Marie Jakoubková7.3.201730.3.2020
1.2.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 03/2017 [PDF, 157 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací
Odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 10/11 ze dne 19.7.2011
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 02/19 ze dne 26. 2. 2019
Marie Jakoubková1.2.201725.2.2019
10.1.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 219 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tato pravidla byla zrušena usnesením 0292/06/2018/RK dne 20.2.2018
Petra Pospíchalová10.1.201720.2.2018
10.1.2017Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/2017 [PDF, 815 kB]
Dokument je uložen v archivu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tato Pravidla ruší Pravidla č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015
Tato Pravidla nahradila Pravidla č. 13/17 ze dne 19. 9. 2017
Petra Pospíchalová10.1.201719.9.2017
V archivu je: 19 záznamů

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Pravidla > Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální
Počet návštěv: 49365

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies