Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2016


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
 
ZměněnoNázev a anotaceŘazeno sestupně ZodpovídáÚčinnost odÚčinnost do
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 17/2016 [PDF, 224 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 21/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová20.12.201611.12.2017
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 16/2016 [PDF, 185 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 20/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová20.12.201611.12.2017
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/2016 [PDF, 97 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 16/15 ze dne 15. 12. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 24/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová20.12.201611.12.2017
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2016 [PDF, 322 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 17/15 ze dne 15. 12. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 25/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová20.12.201611.12.2017
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2016 [PDF, 490 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 18/15 ze dne 15. 12. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 23/17 ze dne 12. 12. 2017
Petra Pospíchalová20.12.201611.12.2017
20.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/2016 [PDF, 176 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 15/15 ze dne 15. 12. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 17/17 ze dne 12.12.2017
Petra Pospíchalová20.12.201631.12.2017
21.6.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2016 [PDF, 1 MB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/17 ze dne 12. 9. 2017
Petra Pospíchalová21.6.201630.6.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2016 [PDF, 239 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková1.1.201731.12.2018
23.11.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2016 [PDF, 203 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 13/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 19/17 ze dne 12. 12. 2017
Marie Jakoubková1.1.201711.12.2017
23.11.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/2016 [PDF, 206 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/17 ze dne 7. 11. 2017
Marie Jakoubková1.1.201731.12.2017
23.11.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2016 [PDF, 986 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 11/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 18/17 ze dne 12. 12. 2017
Marie Jakoubková1.1.201711.12.2017
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2016 [PDF, 221 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/15 ze dne 10. 11. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková1.1.201731.12.2018
14.9.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2016 [PDF, 214 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady ruší Zásady č. 07/14 ze dne 9. 9. 2014
Tyto Zásady zrušeny usnesením č. 0640/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018
Marie Jakoubková13.9.201611.9.2018
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková13.9.201631.12.2018
7.2.2017Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2016 [PDF, 103 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/16 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tento Dodatek nahradily Zásady č. 13/17 ze dne 12. 9. 2017
Marie Jakoubková7.2.201730.6.2018
13.9.2017Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/16 [PDF, 95 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/16 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2017
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tento Dodatek nahradily Zásady č. 13/17 ze dne 12. 9. 2017
Marie Jakoubková12.9.201730.6.2018
30.3.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2016 [PDF, 248 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/17 ze dne 28.03.2017
Marie Jakoubková29.3.201631.12.2016
3.2.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2016 [PDF, 248 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 4/12 ze dne 27. 3. 2012
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 01/17 ze dne 7. 2. 2017
Marie Jakoubková2.2.20167.2.2017
3.2.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2016 [PDF, 216 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/17 ze dne 7. 2. 2017
Marie Jakoubková2.2.201631.12.2016
V archivu je: 19 záznamů

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 57132

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek