Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2009


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina r. 2009 - archiv dokumentů

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídáÚčinnost odÚčinnost do
13.5.2011Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/2009 [PDF, 206 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 16/08 ze dne 25.03.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/11 ze dne 10.05.2011
Marie Jakoubková12.5.200910.5.2011
18.12.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/2009 [PDF, 212 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 15/08 ze dne 17.12.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 15/10 ze dne 14.12.2010
Marie Jakoubková15.12.200914.12.2010
18.12.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 17/2009 [PDF, 337 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/09 ze dne 10.03.2009
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 12/10 ze dne 14.12.2010
Marie Jakoubková15.12.200914.12.2010
18.12.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 16/2009 [PDF, 313 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/08 ze dne 17.12.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 10/10 ze dne 14.12.2010
Marie Jakoubková15.12.200914.12.2010
18.12.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/2009 [PDF, 384 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 01/07 ze dne 13.02.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/12 ze dne 27.03.2012
Marie Jakoubková15.12.200927.3.2012
18.12.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/2009 [PDF, 122 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 13/08 ze dne 17. 12. 2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 09/10 ze dne 14. 12. 2010
Marie Jakoubková1.1.201031.12.2010
10.11.2010Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/2009 [PDF, 214 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/08 ze dne 16.09.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 08/10 ze dne 09.11. 2010
Petra Pospíchalová10.11.20099.11.2010
23.9.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/2009 [PDF, 143 kB]
Dokument je uložen v archivu
Statut účelového Fondu Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 11/06 ze dne 26.09.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/13 ze dne 10.12.2013
Marie Jakoubková1.7.200931.12.2014
13.12.2011Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2009 [PDF, 135 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor majetkový
Tyto Zásady ruší Zásady č. 11/07 ze dne 18.09.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 10/11 ze dne 13.12.2011
Marie Jakoubková30.9.200913.12.2011
16.9.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2009 [PDF, 131 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor majetkový
Tyto Zásady ruší Zásady č. 06/05 ze dne 17.05.2005
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 09/11 ze dne 13.12.2011
Marie Jakoubková30.9.200913.12.2011
13.5.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 09/2009 [PDF, 169 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/08 ze dne 24.06.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/11 ze dne 10.05.2011
Petra Pospíchalová12.5.200910.5.2011
26.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 08/2009 [PDF, 112 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/10 ze dne 11.05.2010
Marie Jakoubková10.3.200911.5.2010
26.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 07/2009 [PDF, 485 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/10 ze dne 11.05.2010
Marie Jakoubková10.3.200911.5.2010
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/2009 [PDF, 240 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor informatiky
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/10 ze dne 14.12.2010
Marie Jakoubková10.3.200914.12.2010
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 05/2009 [PDF, 345 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 04/08 ze dne 12.02.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 17/09 ze dne 15.12.2009
Marie Jakoubková10.3.200915.12.2009
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/2009 [PDF, 186 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2009
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/10 ze dne 23.03.2010
Marie Jakoubková10.3.200931.12.2009
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 03/2009 [PDF, 139 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2009
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 01/10 ze dne 23.03.2010
Marie Jakoubková10.3.200931.12.2009
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 02/2009 [PDF, 269 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 03/12 ze dne 27.03.2012
Marie Jakoubková10.3.200931.12.2009
13.3.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2009 [PDF, 119 kB]
Dokument je uložen v archivu
Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/06 ze dne 14.02.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/13 ze dne 02.04.2013
Marie Jakoubková10.3.20092.4.2013

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina r. 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální
Počet návštěv: 503603

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek