Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

108/2003 Sb., Vyhláška ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny

Na území Kraje Vysočina byla za památkové zóny prohlášena historická jádra měst: Červená Řečice, Havlíčkova Borová, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou.
 

 
 

108/2003 Sb.

Vyhláška

ze dne 1. dubna 2003

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny

a určování podmínek pro jejich ochranu

 

            Ministerstvo kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. :

 

§ 1

 

            Území historických částí měst a obcí Bavorov (okres Strakonice), Budišov nad Budišovkou (okres Opava), Červená Řečice (okres Pelhřimov), Český Krumlov-Plešivec (okres Český Krumlov), Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou), Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín), Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod), Hradec nad Moravicí (okres Opava), Hrádek nad Nisou (okres Liberec), Husinec (okres Prachatice), Chotěboř (okres Havlíčkův Brod), Kostelec nad Labem (okres Mělník), Ledeč nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), Litvínov-Osada (okres Most), Lomnice nad Popelkou (okres Semily), Lysá nad Labem (okres Nymburk), Malešov (okres Kutná Hora), Mašťov (okres Chomutov), Mirovice (okres Písek), Mšeno (okres Mělník), Načeradec (okres Benešov), Ondřejov (okres Praha-východ), Ostrava-Poruba (okres Ostrava-město), Ostrava-Přívoz (okres Ostrava-město), Ostrava-Vítkovice (okres Ostrava-město), Pecka (okres Jičín), Pilníkov (okres Trutnov), Plzeň-Bezovka (okres Plzeň-město), Plzeň-Lochotín (okres Plzeň-město), Potštát (okres Přerov), Praha-Staré Střešovice (hlavní město Praha), Praha-Tejnka (hlavní město Praha), Rataje nad Sázavou (okres Kutná Hora), Rokytnice v Orlických Horách (okres Rychnov nad Kněžnou), Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou), Rýmařov (okres Bruntál), Sedlice (okres Strakonice), Stárkov (okres Náchod), Strážov (okres Klatovy), Týnec nad Labem (okres Kolín), Unhošť (okres Kladno), Zákupy (okres Česká Lípa), Žacléř (okres Trutnov) a Žatec (okres Louny) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

 

§ 2

 

            Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a jsou graficky vyznačeny v mapách, které budou uloženy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a u dalších měst a obcí, pokud se na jejich území zóny nacházejí.

 

§ 3

 

            K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které vycházejí z:

 

a) výsledků stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů území,

b) výsledků stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c) kulturních hodnot historického prostředí ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d) historického charakteru, vzájemného prostorového uspořádání, dominant a měřítka jednotlivých objektů a jejich skupin a

e) zachování archeologických nálezů.

 

§ 4

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.

 

Ministr:

 

Dostál v. r.

 

Příloha

 

Hranice území zón

 

            Červená Řečice (02071), okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

 

            Na severu začíná hranice na severovýchodním rohu zrušeného hřbitova p. p. č. 218, odtud směřuje na východ přes komunikaci p. č. 2122/12, dále přetíná komunikaci p. č. 2119/1 na severozápadní roh komunikace p. č. 2122/6. Běží po jejím severním okraji až na jihozápadní roh st. p. č. 31, kde se lomí k severu a obchází st. p. č. 31, st. p. č. 32, p. p. č. 181/1, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu a obíhá východní strany p. p. č. 181/1, p. p. č. 181/3, p. p. č. 179/1, p. p. č. 177, st. p. č. 26, p. p. č. 172, st. p. č. 21, p. p. č. 2122/8, p. p. č. 169, p. p. č. 168, p. p. č. 411/16, p. p. č. 162, p. p. č. 411/6, p. p. č. 160/1, st. p. č. 11, p. p. č. 2128, p. p. č. 2110/1 směrem na východní roh st. p. č. 10, obchází tento pozemek z jihu, přetíná p. p. č. 469/1, jde po východní hraně p. p. č. 470/4 a lomí se k západu. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 470/1, 472/8, 472/7, 472/6, 472/2, 618/1 a přetíná komunikace p. č. 2146 a 2119/2 směrem na severovýchodní roh p. p. č. 620/1. Lomí se k jihu podél její východní strany a dále se lomí k západu a sleduje jižní strany p. p. č. 620/1, p. p. č. 107/14, p. p. č. 107/9, p. p. č. 621/2, p. p. č. 622, st. p. č. 71, p. p. č. 2101/1, p. p. č. 98/6 a p. p. č. 98/10. Lomí se k severu podél západních hranic p. p. č. 98/10, st. p. č. 262, p. p. č. 98/9, st. p. č. 241, p. p. č. 98/11 a p. p. č. 98/6. Ze severozápadního rohu p. p. č. 98/6 přechází komunikaci p. č. 2101/1 a pokračuje podél jižních hranic p. p. č. 1/5, 96/3, 1/6, na jejímž jihozápadním rohu se lomí k severu, přetíná p. p. č. 32/3, 2100/2 až na jihozápadní roh st. p. č. 89. Pokračuje po severní hraně p. p. č. 2100/2 směrem k západu a lemuje jižní hrany p. p. č. 89/10, potoka p. p. č. 2125/1 a Bečovského rybníka p. p. č. 47. Lomí se k severu po západních hranicích p. p. č. 48/1, p. p. č. 64/26, p. p. č. 64/25, p. p. č. 64/22, st. p. č. 251/1, dále přechází p. p. č. 64/6 směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 64/21, kterou sleduje ze západu, pokračuje k severu podél západní strany p. p. č. 64/31, p. p. č. 64/23, st. p. č. 109 a přechází p. p. č. 2093/7 a komunikaci p. č. 2136 na jihozápadní roh st. p. č. 255. Lomí se k východu a sleduje severní strany p. p. č. 2093/5, p. p. č. 2093/4, p. p. č. 2122/11, st. p. č. 190, st. p. č. 189, st. p. č. 188, st. p. č. 187, p. p. č. 74/1, st. p. č. 186, st. p. č. 185, st. p. č. 183, st. p. č. 182 a st. p. č. 181. Přetíná komunikaci p. č. 2122/15 a pokračuje po severních stranách p. p. č. 214/2, st. p. č. 177, lomí se k severu podél východní hranice p. p. č. 216/3 a pokračuje po severních hranicích p. p. č. 216/3, p. p. č. 216/5, p. p. č. 208, p. p. č. 217, st. p. č. 159 a p. p. č. 218 do místa, kde se hranice uzavírá.

 

Havlíčkova Borová (03796), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

            Hranice začíná na severu v ulici Zeleného v severním bodě p. p. č. 178/1 a vede na jih po východní straně tohoto pozemku, překračuje ho a pokračuje podél východní hranice ulice Zeleného p. p. č. 175/2, po východních stranách p. p. č. 177/5, 177/6, st. p. č. 87 a východní hranici komunikace p. p. č. 3120/7 až k p. p. č. 174. Láme se k východu podél p. p. č. 174, 173/1 a 172/1. Pokračuje jižním směrem po východních hranicích p. p. č. 167/2, 165, 161/4, 158/1, 156/1, 154/1, 152, 147/5 a 145/1. Zde se hranice opět lomí k východu po severní hraně ulice Luční p. p. č. 3131/1, tuto ulici kolmo přechází na severní hranici p. p. č. 142. Stáčí se k jihu po východní hranici p. p. č. 131/1, 131/2 a 139/53. Na jihovýchodním rohu tohoto pozemku se stáčí k západu po jižní hranici p. p. č. 139/53, 133/2 a 133/1. V jihozápadním rohu tohoto pozemku se hranice opět láme k jihu a vede po východních hranicích p. p. č. 116, 110, 134/1, opět 110, 96/2, 96/1 a 95/3. Stáčí se k západu po jižních hranicích p. p. č. 95/3, 95/1, 95/2, 94/1 a dále se lomí k jihu podél východní hranice st. p. č. 69/2. V jejím jihozápadním rohu překračuje ulici Horní obec p. p. č. 3173/4 směrem k severnímu rohu p. p. č. 76/61, dále pokračuje po východní hraně p. p. č. 76/61, 76/75, st. p. č. 61/3 a p. p. č. 77/4, přechází kolmo komunikaci p. č. 3128/2, kterou obchází po její jižní hraně až k p. p. č. 75/4. Na jejím severovýchodním rohu se lomí k jihu a pokračuje po východní hraně p. p. č. 75/4, lomí se k jihovýchodu po severních hranicích p. p. č. 68/2 a 71/2. Z jižního rohu p. p. č. 71/2 překračuje p. p. č. 58, 57/1, 57/2, 3127, 53 a 1279/1 směrem k východnímu rohu p. p. č. 51/1. Pokračuje po její jihovýchodní straně na jihozápad a přetíná kolmo komunikaci p. č. 3125 až k p. p. č. 46/2. Lomí se na východ a vede po severovýchodní hranici p. p. č. 46/2 až k východnímu rohu komunikace p. č. 3124/5. Hranice zóny se lomí k západu podél této komunikace až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 36. Pokračuje po jižních hranách p. p. č. 36, 35/4, 35/3 a 35/1. Na jihozápadním rohu p. p. č. 35/1 se stáčí k severu až k p. p. č. 3121. Sleduje z jihu p. p. č. 3121, přetíná p. p. č. 3168 a jde po jižní hraně p. p. č. 3168, 25, 24, 1092/2, přetíná kolmo p. p. č. 1091 a pokračuje po jižní hraně p. p. č. 1090/1 a 1090/3. Přetíná kolmo komunikaci p. č. 3135 a vede severně po její západní straně až k p. p. č. 1058/1. Lomí se k západu po jižní hraně p. p. č. 1058/1, 1057/1, 15/2, 1052/1 a st. p. č. 244. Překračuje ulici Na výsluní p. p. č. 1047 a 668, obchází jižní a západní stranu p. p. č. 666/3 až ke komunikaci p. č. 3150. Jde podél její jižní strany k východu, sleduje z jihu p. p. č. 643/2, 643/1 a 579/1, kterou obchází i ze severozápadní strany a lomí se kolem jihozápadní strany p. p. č. 537/3. Překračuje kolmo komunikaci p. č. 535/1 a 535/2 a po severní straně komunikace vede k p. p. č. 316/29, lomí se k severu a jde po jižní hranici p. p. č. 316/29, 316/3, 316/28 a 316/7. Lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 316/19, 3144/4 a p. č. 250/2. V místě křižovatky s ulicí Dolní p. p. č. 3136/2 ji překračuje směrem na severní stranu a po její severovýchodní straně běží až k st. p. č. 126, lomí se k severovýchodu po její hraně a p. p. č. 221/2, kterou obíhá ze severovýchodu, pokračuje podél hran p. p. č. 224/1, 224/2 a st. p. č. 125, 124/1, 124/2, 123 a p. p. č. 219/1. Zde se hranice zóny lomí k severu podél západních hran st. p. č. 118, 117, 116, 115, 114, překračuje komunikaci p. č. 233/2, 233/3, 211/3 a pokračuje po západní hraně st. p. č. 109, p. p. č. 211/8, 207/3, 206, 201, st. p. č. 101, p. p. č. 196/1, st. p. č. 99, p. p. č. 196/2, 96, st. p. č. 95, p. p. č. 195, st. p. č. 94, 93, p. p. č. 189/1, 189/2, 189/3, 186/2, st. p. č. 91, p. p. č. 186/1, 3134/3, 181/1 a komunikace p. č. 3133/2, jejímž překročením se vrací do výchozího bodu.

 

            Chotěboř (05283), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

            Hranice začíná v severozápadním rohu zámeckého areálu v Riegrově ulici p. p. č. 4485, areál obchází po severních hranách p. p. č. 1683, 1666/2, 1667, lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 1666/1 a 1665, kterou obchází ze severu a východu. Pokračuje podél východní strany p. p. č. 1666/1, 1664, 1894/1, přechází komunikaci p. č. 1679/3, lomí se k západu a z jihu sleduje p. p. č. 1897, 1679/3, 1896/1 a 1661 až k severovýchodnímu konci ulice Hradební p. p. č. 1898/3 a 1899. Tu sleduje po její ose ke křižovatce s ulicí F. X. Svobody p. p. č. 4515/5. Lomí se k západu po ose této ulice až na křižovatku s ulicí Na valech. Zde se lomí k jihu a sleduje osu ulice Na valech p. p. č. 4480/1, až ke křižovatce s komunikací p. p. č. 4479/1. Sleduje její osu k východu a lomí se po ní k jihu. Lomí se k východu na osu komunikace p. p. č. 4478. Na křižovatce s ulicí Smetanovou se lomí k jihozápadu a pokračuje po ose ulice Smetanovy p. p. č. 4477 na křižovatku s ulicí Tyršovou. Zde se lomí k západu a osou ulice Tyršovy p. p. č. 4474 směřuje k západu. Přechází přes ulici Krále Jana p. p. č. 4487 a v ose ulice Majora Fomina p. p. č. 4663 pokračuje k západu a pak k severozápadu až ke křižovatce s ulicí Lazební p. p. č. 4412. Tu přechází na osu ulice Slavíčkovy p. p. č. 4411 a směřuje po ní k severu na křižovatku s ulicí Butulovou p. p. č. 4406. Lomí se k západu po ose komunikace p. č. 4405, přes výběžek komunikace p. č. 4683/1 se lomí k severu na osu ulice Za vlasárnou p. p. č. 4403/4, 261/3 a 4403/1 k ulici Chotěbořově p. p. č. 4397, kterou kříží, dále osou cesty p. p. č. 4401 k severovýchodu a pak do ulice Riegrovy p. p. č. 4488, jejíž osou pokračuje severně k výchozímu bodu.

 

            Ledeč nad Sázavou (07371), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

            Hranice začíná na severu města na křižovatce ulic Nad lesem a Hradní na severním rohu p. p. č. 2510/1, obchází ji z východu a jihu, lomí se po východní straně p. p. č. 2553/1, přetíná ulici Zahradní p. p. č. 2550, obchází z východu a jihu p. p. č. 2550 až k severnímu rohu p. p. č. 2546, kde se lomí k jihu. Jde po východní hranici p. p. č. 2546, 2534, 2535/1, st. p. č. 783, p. p. č. 2532, přechází p. p. č. 2512/1 a 2486 k jejímu jihovýchodnímu rohu, kde se lomí podél východní strany p. p. č. 2482. Z jejího jihovýchodního rohu přechází na severní bod p. p. č. 2484, sleduje její východní stranu a pokračuje k jihovýchodnímu bodu p. p. č. 2490. Zde se lomí k západu, přechází kolmo p. p. č. 2232/1 a obchází z východu a jihu p. p. č. 2634. Přechází kolmo řeku Sázavu p. p. č. 2297/1, lomí se k jihu a podél jejího levého břehu a p. p. č. 169/2 a 324/4 až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 324/5, sleduje její jižní stranu, kolmo přechází komunikaci p. č. 2215/4, kde se lomí směrem jižním a jde po východní a jižní straně p. p. č. 308/1 až k p. p. č. 307, kde se lomí směrem jižním a pokračuje po její východní a jižní straně. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 300/3, obchází z jihu st. p. č. 266/3, kolmo přechází Havlíčkovu ulici p. p. č. 2215/5, lomí se směrem jižním a pokračuje po východní, jižní a západní straně p. p. č. 841/1. Lemuje západní stranu p. p. č. 842/4, 842/3, 841/2, st. p. č. 136, lemuje z jihu a západu p. p. č. 289/1, pokračuje po jižní straně p. p. č. 293/1, přechází p. p. č. 2339/1, 846/1 a 849 k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1644/17, lomí se k jihu a jde po východní straně p. p. č. 851/1. V jejím jihovýchodním rohu se lomí, obchází st. p. č. 1853 a přechází p. p. č. 1644/1 a 1644/35, lemuje z jihozápadu p. p. č. 1644/21, pokračuje po jižní a západní straně p. p. č. 1644/22, 1644/23, 1644/24, 1644/25, 1644/26, 1644/27, 1644/28, 1644/36, přechází na osu ulice p. p. č. 2215/12 a pokračuje po ní k severu. Lomí se k západu osou ulice Jaroslava Haška p. p. č. 2215/11 a pokračuje překřížením p. p. č. 2278/3 na křižovatku s ulicí V hrnčířích p. p. č. 2215/19. Lomí se k jihu osou této ulice a přechází na osu komunikace p. č. 2215/18, kterou sleduje k západu a poté k jihozápadu. Na jihozápadní hraně p. p. č. 2215/18 se hranice lomí k severozápadu a pokračuje po hraně st. p. č. 257, kterou obchází z jihu a západu směrem na sever. Pokračuje k severu po západních hranách st. p. č. 256/1, 256/2, p. p. č. 120, st. p. č. 255, 254, 253, 252/1, 252/2 a 251. Ze severozápadního rohu st. p. č. 251 hranice přechází kolmo přes p. p. č. 2215/45, 2331/1 a řeku Sázavu p. p. č. 2297/1. Sleduje její pravý břeh proti proudu až k mostu u náměstí Svobody p. p. č. 2217/4. Po západní straně p. p. č. 2217/4 a 2217/1 směřuje hranice k severu. Po jižní a západní hranici p. p. č. 2217/5 se stáčí k západu a poté k severu. Lomí se k východu po severních hranicích st. p. č. 298, p. p. č. 2106/2, přechází přes komunikaci p. č. 2220 a sleduje severní hrany p. p. č. 2122, 2120/3, 2120/2, 2122, 17/1, 2127/2, 9, 2332/1 až k viaduktu, po jehož severovýchodní straně kříží komunikaci p. č. 2332/1, potok Olešku p. p. č. 2295/1 a st. p. č. 755/4 směrem k p. p. č. 754. Tu obchází ze severu a východu a z jejího jihovýchodního bodu hranice přechází přes p. p. č. 755/1, komunikaci p. č. 2450/2 na severovýchodní bod p. p. č. 2447. Sleduje východní hranu tohoto pozemku a dále severní stranu p. p. č. 2440, východní stranu komunikace p. č. 2446 k p. p. č. 760. Obchází tento pozemek po jeho západní a severní straně, sleduje západní a pak severní stranu p. p. č. 2467, 2468/6, 2468/7, 2468/1 a 2468/2. Lomí se k jihovýchodu po východních hranicích p. p. č. 2468/2, 2468/3, st. p. č. 761 a překročením komunikace p. č. 2512/1 směřuje do výchozího bodu.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • 108/2003 Sb., Vyhláška ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 15.7.2005 / 26.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16490
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek