Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

1. 4. 2014

Podporujeme zaměstnanost v zájmu dobrého života
 

 
 

Mít práci je pro dobrý život základní podmínkou, zaměstnanost je proto jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje celkovou společenskou situaci. Rozhodující je přitom role státu a ústředních orgánů, které mají v tomto směru zodpovědnost i příslušné nástroje. Ale i my na krajské úrovni se nezříkáme v rámci svých možností spoluzodpovědnosti a hledáme cesty, jak podpořit podmínky pro to, aby bylo bez práce co nejméně našich občanů.

Jaká je na Vysočině situace? Z průmyslových odvětví na Vysočině dominuje tradiční kovozpracující a strojírenský průmysl. Velký význam zde má však také průmysl automobilový, zejména výrobců automobilových komponent, který na Vysočině zažil rozvoj především po roce 2000 v souvislosti s velkými investicemi zahraničních firem. Oproti České republice jako celku je na Vysočině nadprůměrně zastoupen průmysl potravinářský a dřevozpracující, nemalý význam má i jaderná energetika a také zemědělství. I díky pracovním místům, která vznikla v nových nebo rozvíjejících se podnicích, patří Vysočina mezi kraje s podprůměrnou nezaměstnaností v rámci celé republiky.

Přes tyto relativně dobré výsledky vnímáme i aktuální reálné problémy. Stále i u nás některé firmy „umírají“ a nová pracovní místa vznikají jen ojediněle a obtížně. S tím souvisí i odliv lidí do center, kde mají jiné možnosti. Proto se stále snažíme o podporu podnikatelského sektoru ve všech směrech. Finančně například formou grantů pro malé podniky a podnikatele, či prostřednictvím nově zaváděných inovačních voucherů. Mapujeme průběžně inovační potenciál kraje i pro další opatření vlády. Navrhujeme se znalostí místní situace podporu toho, co umíme a co má u nás smysl. Připravujeme dokumenty, kde jsou uvedena specifika kraje a naformulovány specifické intervence vhodné pro řešení a ovlivňování zaměstnanosti na území daného regionu.

Na veletrzích nabízíme investiční příležitosti, propagujeme například průmyslové zóny v našem regionu. Naší výhodou je solidní dopravní obslužnost. Nemůžeme ovšem jen spoléhat na dálnici, proto investujeme maximální prostředky do naší sítě silnic. Myslíme i na budoucnost, reagujeme na potřeby trhu práce. V tomto směru už funguje obor „energetika“ pro potřeby jaderné energetiky a nově zřizujeme na středních školách v Jihlavě a v Třebíči i obor „plastika“. Ten je pro nás důležitý vzhledem k rozvíjející se výrobě plastových komponentů pro automobilový průmysl. I ve spolupráci s ministerstvem školství podporujeme perspektivní a potřebné učňovské obory. Snažíme se ovlivňovat i myšlení žáků a rodičů tak, aby se rozhodovali o výběru školy i s ohledem na své uplatnění po studiu. Orientací na studium směrem k technickým odvětvím a praktickým učňovským oborům mají mnohem větší šanci na následné sebeuplatnění.

Nemít práci je pro mladé lidi nejen nepříjemné, ale i demoralizující. Nezískají pracovní návyky, cítí se zbyteční, hrozí jim sklouznutí k negativnímu naplnění prázdného času. Pro seniory, kteří například přijdou o práci ve zralém věku a nemohou najít jinou je zase taková situace hodně stresující. Nedostatek vlastního uplatnění je hodně bolestný v každém věku a každé situaci. Proto se budeme i nadále snažit o vytváření dobrých podmínek pro zaměstnanost.  

 

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • 1. 4. 2014
 

Zodpovídá: Renata Krupičková, DiS.
Vytvořeno / změněno: 15.10.2014 / 15.10.2014

Počet návštěv: 7466
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek