Doporučujeme

 • S Vysočinou do Evropy
 • Most k partnerství
 • Junge Uni
 • Inspiromat
 • Malá energetická akademie
 • Adam
 • Informační centrum neziskových organizací
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 • Tábory na Vysočině
 • Regionální velká výměna zkušeností
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Informace a pokyny pro >


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Základní vzdělávání

 
 
 

 

 
 • Prezentace z pracovního setkání ředitelek a ředitelů ZŠ (1.12.2016)
   
 • Vyhlášení výzev č. 46 a č. 47 z IROP (25.8.2016)

  Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

   
 • Prezentace z porady ředitelek a ředitelů-jaro 2016 (20.5.2016)
   
 • Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016 (7.12.2015)

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na kalendářní rok 2016 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň (dále jen „žák“) základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Tímto krokem by měly být zlepšeny podmínky pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.
  Kontaktní osobou k tomuto programu je Mgr. Marta Miklušáková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, tel. 234 821 886, e-mail: marta.miklusakova@msmt.cz

   
 • Informace k žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy dle § 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) [PDF, 64 kB] (2.6.2015)
   
 • Oblékáme hada Edu (25.3.2015)

  "Oblékáme hada Edu” je kampaň, která motivuje děti a jejich rodiče přemýšlet o svém dopravním chování a navrhuje chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu jako alternativy. Kampaň rovněž usiluje o změnu negativního vnímání a propagování těchto udržitelných způsobů dopravy jako něčeho zábavného, společenského a zdravého jak pro životní prostředí, tak pro rodiče/děti. Kampaň si klade za cíl prezentovat udržitelnou mobilitu dětem, rodičům a učitelům; zlepšit bezpečnost a kvalitu života v areálu školy a na cestě do školy a povzbudit k dlouhodobě udržitelnému dopravnímu chování i mimo základní školy, v běžném životě.
  Jak se zapojit a další informace najdete v přiložených souborech.

   
 • 16. ročník dyslektické olympiády (19.3.2015)

  Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, pořádá 5. května 2015 pro žáky 1. - 5. ročníku se specifickou poruchou učení 16. ročník dyslektické olympiády, které se mohou účastnit tříčlenná družstva žáků z více ročníků. Další informace a přihlášku najdete v přiložených souborech.

   
 • Sdělení náměstka skupiny pro vzdělávání MŠMT Mgr. Jaroslava Fidrmuce pro základní školy (9.12.2014)
   
 • Škola podporující zdraví (25.11.2014)

  Základní informace o národním programu podpory zdraví na školách - co znamená být zdravou školou, postup k zařazení do programu, kontakty, SHE manuál a přehled certifikovaných škol v regionu Kraje Vysočina.

   
 • Rozhodování o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání (10.11.2014)

  Ukázky rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání, ukázka možnosti stanovení kritérií pro přijímání žáků, instrukce pro postup ředitele/ky v případě odvolání o nepřijetí/přijetí a k postupu při jeho předávání odvolacímu orgánu - OŠMS KrÚ.

   
 • Tematicky členěné přehledy ZŠ Kraje Vysočina (18.11.2014)

  Přehledy základních škol v Kraji Vysočina (adresář s aktuálními kontakty a rozdělením na ZŠ úplné a málotřídní, zapojené školy do Programu škola podporující zdraví, ZŠ s upravenými vzdělávacími programy, s povolenou výjimkou z nejnižšího počtu žáků, s asistenty pedagoga, s rozvojem žáků s mimořádným nadáním, aj.)

   
 • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 31. 12. 2011 (31.12.2011)

  Odkaz na seznam platných předpisů v resortu MŠMT zveřejněný pro školní rok 2012/2013

   
 • Bližší informace k souboru výukových materiálů pro výuku čtení a psaní tiskacím písmem v 1. ročníku [PDF, 448 kB] (26.8.2014)

  Soubor učebních materiálů Píšeme tiskacím písmem pro 1. ročník přináší jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní. Co obsahuje soubor výukových materiálů, odpovědi na řadu otázek a další informace naleznete v přiloženém souboru.

   
 • Vzdělávací program „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ [PDF, 27 kB] (9.4.2014)
   
 • Přehled SŠ a VOŠ v Kraji Vysočina (30.1.2014)
  Přehled počtu žáků

  V přehledu jsou uvedeny SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, které působí na území Kraje Vysočina. U každé školy naleznete seznam nabízených oborů a počty žáků v jednotlivých ročnících, a to jak pro denní, tak i dálkové studium. Podrobné informace o aktuální nabídce jsou zveřejněny na webových stránkách škol.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Informace a pokyny pro > Základní vzdělávání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 323523

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód