Kraj Vysočina - logo

Životní prostředí Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2014 [PDF, 2,1 MB] (30.10.2015)
   
 • Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (8.7.2015)
  Mapička

  Jedná se o dokument zaměřený na problematiku vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody pro nejbližší období a s výhledem až do roku 2030.

   
 • Fond ASEKOL podpoří 4 projekty zaměřené na zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů (10.6.2015)
   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2013 [PDF, 2,2 MB] (10.11.2014)
   
 • Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB] (16.10.2014)

  Novostavba betonárny v Třebíči

   
 • Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB] (22.9.2014)

  Stropešín - chov drůbeže

   
 • Zveřejnění informace o dokumentaci záměru [PDF, 140 kB] (14.7.2014)

  Farma chovu dojnic RADOSTÍN nad Oslavou

   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2012 [PDF, 2,2 MB] (5.5.2014)
   
 • Veřejné vodovody - snižování radiační zátěže obyvatel [PDF, 118 kB] (4.3.2014)

  Prosba o spolupráci provozovatelů veřejných vodovodů při snižování život ohrožující nadměrné radiační zátěže obyvatel Kraje Vysočina

   
 • Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2012 (6.2.2013)
  ovzduší

  Monitoring kvality ovzduší zajišťuje v areálu společnosti Automotive Lighting firma ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Z výsledků vyplynulo, že v roce 2012 nedošlo k překročení zákonných imisních limitů, stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a hlavní podíl na znečištění ovzduší má doprava, zejména dálnice D1. Vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty naměřené na všech lokalitách se vyskytují pouze v zimním období, lze velký význam přičítat i vlivu malých zdrojů, resp. vytápění domácností. Velmi důležitým faktorem jsou i rozptylové podmínky.
  Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz.

   
 • Nový metodický postup [PDF, 174 kB] (4.2.2013)

  Metodický postup MFČR k vyhlášce č. 461/2005 Sb., k poskytování státní dotace na protiradonová ozdravná opatření v rámci Radonového programu ČR Akční plán 2010 – 2019 platný od 1. 1. 2013

   
 • Místo kam chodil rád i Karel Havlíček Borovský (2.1.2013)
  Místo kam chodil rád i Karel Havlíček Borovský

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení). V následujících týdnech se arboristé objeví i v Domově důchodců Proseč - Obořišti.

   
 • Proměny Nemocnice Jihlava (27.12.2012)
  Proměny Nemocnice Jihlava

  V krajských nemocnicích probíhají v posledních letech náročné a rozsáhlé stavební rekonstrukce, mimo jiné, i díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. Přestavba areálu postupuje i v Nemocnici Jihlava. V letošním roce se realizovala rekonstrukce objektu gynekologicko - porodnického pavilonu, která tak navázala na zateplení interního pavilonu z roku 2011. „Novotou svítící objekt“, nyní označený zdaleka viditelným písmenem „G“, se tak stal dominantou jihlavské nemocnice. U budovy došlo nejen k zateplení vnější obálky fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní, ale také výměně střešní krytiny a opraveny byly i lodžie. Dodavatelem stavby byla společnost PSJ, a.s. z Jihlavy.

   
 • Park s oslíma ušima ve znaku (17.12.2012)
  „Park s oslíma ušima ve znaku“

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Dětském domově v Budkově.

   
 • Akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice (13.12.2012)
  Akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice

  V krajských nemocnicích probíhají v posledních letech náročné a rozsáhlé stavební rekonstrukce, mimo jiné, i díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. V areálu Nemocnice Třebíč je to konkrétně přestavba pavilonu porodnice. Došlo k zateplení vnější obálky budovy fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní a náhrady se dočkala nevyhovující střešní krytina. Dodavatelem stavby byla společnost Lawstav, s.r.o.

   
 • Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů (10.12.2012)
  Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Ústavu sociální péče v Křižanově.

   
 • „Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“ (6.12.2012)
  „Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“

  Všichni, kdo mají rádi klid zelených zákoutí nebo naopak sluncem prozářené trávníky, se mají určitě nač těšit. V listopadu a prosinci totiž začala I. etapa rekonstrukce a obnova zeleně v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude probíhat současně na sedmi místech a trvat více jak dva roky. Vedle dětských domovů v Budkově a Nové Vsi u Chotěboře budou ošetřeny parky v domovech pro seniory v Proseč - Obořišti a Mitrově, nový „kabát“ dostane „zeleň“ v ústavech sociální péče v Křižanově a Těchobuzi. Omládnou i stromořadí v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

   
 • Stanoviska Ministerstva životního prostředí (4.12.2012)

  Nejdůležitější výklady a stanoviska MŽP a soudů, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší.

   
 • Změny v legislativě ochrany ovzduší (4.12.2012)
  Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie

  Informace o hlavních aktuálních změnách v legislativě na úseku ochrany ovzduší, včetně odkazů na hlavní zdroje informací.

   
 • Nové informace pro zajištění ohlašování do systému ISPOP v roce 2013 v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování v oblasti (3.12.2012)
  Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě

  Pro ohlašování za rok 2012 proběhnou v systému ISPOP změny, které budou prezentovány na portále ISPOP (www.ispop.cz). Provozem ISPOP MŽP pověřilo nadále svoji resortní organizaci CENIA, českou informační agenturu životního prostředí.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód