Kraj Vysočina - logo

Životní prostředí Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (5.2.2016)

  Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK

   
 • Skládky směsného odpadu prošly v minulém roce rekultivací za 23 miliónů (21.1.2016)

  Provozovatelé skládek v Kraji Vysočina pokračují v rekultivaci ploch určených pro směsný komunální odpad. V minulém roce do této aktivity investovali zhruba 23 miliónů korun. „Zákon o odpadech zakázal od roku 2024 ukládat na skládky směsný komunální odpad, a tak jejich provozovatelé musí plochy po tomto termínu patřičně zabezpečit a následně zrekultivovat,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2014 [PDF, 2,1 MB] (30.10.2015)
   
 • Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (8.7.2015)
  Mapička

  Jedná se o dokument zaměřený na problematiku vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody pro nejbližší období a s výhledem až do roku 2030.

   
 • Fond ASEKOL podpoří 4 projekty zaměřené na zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů (10.6.2015)
   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2013 [PDF, 2,2 MB] (10.11.2014)
   
 • Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB] (16.10.2014)

  Novostavba betonárny v Třebíči

   
 • Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB] (22.9.2014)

  Stropešín - chov drůbeže

   
 • Zveřejnění informace o dokumentaci záměru [PDF, 140 kB] (14.7.2014)

  Farma chovu dojnic RADOSTÍN nad Oslavou

   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2012 [PDF, 2,2 MB] (5.5.2014)
   
 • Veřejné vodovody - snižování radiační zátěže obyvatel [PDF, 118 kB] (4.3.2014)

  Prosba o spolupráci provozovatelů veřejných vodovodů při snižování život ohrožující nadměrné radiační zátěže obyvatel Kraje Vysočina

   
 • Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2012 (6.2.2013)
  ovzduší

  Monitoring kvality ovzduší zajišťuje v areálu společnosti Automotive Lighting firma ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Z výsledků vyplynulo, že v roce 2012 nedošlo k překročení zákonných imisních limitů, stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a hlavní podíl na znečištění ovzduší má doprava, zejména dálnice D1. Vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty naměřené na všech lokalitách se vyskytují pouze v zimním období, lze velký význam přičítat i vlivu malých zdrojů, resp. vytápění domácností. Velmi důležitým faktorem jsou i rozptylové podmínky.
  Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz.

   
 • Nový metodický postup [PDF, 174 kB] (4.2.2013)

  Metodický postup MFČR k vyhlášce č. 461/2005 Sb., k poskytování státní dotace na protiradonová ozdravná opatření v rámci Radonového programu ČR Akční plán 2010 – 2019 platný od 1. 1. 2013

   
 • Místo kam chodil rád i Karel Havlíček Borovský (2.1.2013)
  Místo kam chodil rád i Karel Havlíček Borovský

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení). V následujících týdnech se arboristé objeví i v Domově důchodců Proseč - Obořišti.

   
 • Proměny Nemocnice Jihlava (27.12.2012)
  Proměny Nemocnice Jihlava

  V krajských nemocnicích probíhají v posledních letech náročné a rozsáhlé stavební rekonstrukce, mimo jiné, i díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. Přestavba areálu postupuje i v Nemocnici Jihlava. V letošním roce se realizovala rekonstrukce objektu gynekologicko - porodnického pavilonu, která tak navázala na zateplení interního pavilonu z roku 2011. „Novotou svítící objekt“, nyní označený zdaleka viditelným písmenem „G“, se tak stal dominantou jihlavské nemocnice. U budovy došlo nejen k zateplení vnější obálky fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní, ale také výměně střešní krytiny a opraveny byly i lodžie. Dodavatelem stavby byla společnost PSJ, a.s. z Jihlavy.

   
 • Park s oslíma ušima ve znaku (17.12.2012)
  „Park s oslíma ušima ve znaku“

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Dětském domově v Budkově.

   
 • Akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice (13.12.2012)
  Akce „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice

  V krajských nemocnicích probíhají v posledních letech náročné a rozsáhlé stavební rekonstrukce, mimo jiné, i díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. V areálu Nemocnice Třebíč je to konkrétně přestavba pavilonu porodnice. Došlo k zateplení vnější obálky budovy fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní a náhrady se dočkala nevyhovující střešní krytina. Dodavatelem stavby byla společnost Lawstav, s.r.o.

   
 • Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů (10.12.2012)
  Park v Křižanově centrem pozornosti arboristů

  Na podzim letošního roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče, zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Ústavu sociální péče v Křižanově.

   
 • „Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“ (6.12.2012)
  „Poetové, milenci, snílci, maminky, těšte se!“

  Všichni, kdo mají rádi klid zelených zákoutí nebo naopak sluncem prozářené trávníky, se mají určitě nač těšit. V listopadu a prosinci totiž začala I. etapa rekonstrukce a obnova zeleně v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Bude probíhat současně na sedmi místech a trvat více jak dva roky. Vedle dětských domovů v Budkově a Nové Vsi u Chotěboře budou ošetřeny parky v domovech pro seniory v Proseč - Obořišti a Mitrově, nový „kabát“ dostane „zeleň“ v ústavech sociální péče v Křižanově a Těchobuzi. Omládnou i stromořadí v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

   
 • Stanoviska Ministerstva životního prostředí (4.12.2012)

  Nejdůležitější výklady a stanoviska MŽP a soudů, které se týkají aplikace právních předpisů na ochranu ovzduší.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód