Kraj Vysočina - logo

Životní prostředí Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Včelstva na Vysočině mají za sebou preventivní prohlídku (19.5.2016)
  včela

  Mor včelího plodu je bakteriální nákazou, která napadá a zabíjí zavíčkovaný včelí plod. Postupně může zlikvidovat celé včelstvo. Kraj Vysočina nabídl regionálním včelařům úhradu vyšetření všech včelstev na původce moru včelího plodu. „Zkontrolováno bylo 4701 vzorků a prokázáno 13 pozitivních nálezů. Včasným rozpoznáním nákazy moru včelího plodu můžeme zamezit jeho šíření. Konkrétně například v okolí České Bělé nebo Větrného Jeníkova,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina s tím, že kraj za preventivní vyšetření vzorků zaplatil téměř 1,8 miliónu korun.

   
 • 44. ročník krajské přírodovědné soutěže Zlatý list (19.5.2016)
  Zlatý list a pan radní

  V polovině května se ve Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou uskutečnilo krajské finále 44. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž zahájil radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád, který předal organizátorům dárky pro vítězná družstva a popřál dětem, „aby zajímavé ukázky doplněné odborným výkladem na stezce lesem jim byly přínosem a les se stal jejich učebnou.“ Soutěžní družstva rozdělená na starší a mladší žáky, bojovala o postup do celostátního finále, které se ve dnech 13. až 18. června uskuteční ve Vanově u Telče.

   
 • Výstava o lesích, vodním hospodářství a zemědělství v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě (3.5.2016)
  Vernisáž výstavy

  Příběh zavražděné Anežky Hrůzové z Věžničky u Polné, kapličky, studánky, ale také křížové cesty, hrady nebo stavby hrází a výlovy rybníků představuje souhrnná výstava Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v sídle v Jihlavě. „Na třech podlažích budovy B na Žižkově ulici 57 bude až do konce května k vidění část k Týdnu lesů na téma Historie vepsaná do lesů, k vodnímu hospodářství Voda a pracovní místa a za zemědělství najdou návštěvníci exponáty související s tématem Živočišné výroby,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád na vernisáži výstavy.

   
 • Děti malovaly les na krajském úřadě v Jihlavě (2.5.2016)
  Děti malovaly les

  Skupina dětí zavítala do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě a potvrdila, že les malé baví. Dvacet pět školáků si přišlo poslechnout, jak vzniká les, jak se o něj odborníci na les – lesníci – starají. Po krátkém komentování prací v lese přišel prostor pro kreativní práci malých návštěvníků. Děti na jednotlivé části připraveného puzzle výtvarně ztvárnily práce, které je v lese nejvíc zaujaly a malovaly i to, co mají na lese nejraději. Výsledkem byl zajímavý obraz o rozměru 2x3 metry.

   
 • Krajský úřad Kraje Vysočina uspořádal seminář o údržbě silniční zeleně (22.4.2016)
  Seminář

  Do sídla Kraje Vysočina se tento týden sjeli zástupci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ale také odborníci z České inspekce životního prostředí, Správy a údržby silnic a krajských úřadů Jihomoravského a Jihočeského kraje, zastoupen byl rovněž i náš krajský úřad Kraje Vysočina. Seminář s názvem Údržba silniční zeleně se uskutečnil pod záštitou radního Kraje Vysočina pro životní prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda. „Příspěvky a následná diskuse se týkaly především povolování kácení dřevin, náhradních výsadeb, arboristických standardů a podpory výsadby zeleně,“ přiblížil radní Zdeněk Chlád.

   
 • Podél silnic na Vysočině přibývají pytle plné sesbíraných odpadků (13.4.2016)
  Čistá Vysočina 2016

  Zhruba dva a půl tisíce kilometrů kolem silnic Vysočiny získá čistší vzhled díky projektu Čistá Vysočina. Do 8. ročníku tradiční akce se letos přihlásilo přes 22 tisíc lidí. Uklízí jednotlivci, školy, obce, komerční firmy, sbory dobrovolných hasičů, ale například i turisté nebo rodinná centra. Zbavit přírodu několika kilogramů odpadků se rozhodli také radní Kraje Vysočina i zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dnes odpoledne se vybavili pevnými botami, rukavicemi a vyrazili sbírat odpad za Jihlavu. „Zájem účastníků rok od roku roste. Což se odráží i v sofistikovanější logistice plánování a realizaci této aktivity. Letos jsme například požádali dobrovolníky, aby v rámci registrace zanášeli informace o uklízených úsecích do speciální elektronické mapy, a tak eliminovali překrývané úseky,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

   
 • V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila Mezinárodní konference příkladů dobré praxe předcházení vzniku odpadů (7.4.2016)
  Konference o odpadech

  Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina zaplnilo na 70 zástupců samospráv a úředníků odpadového hospodářství pověřených obcí z Kraje Vysočina, ale také zástupců z partnerských regionů Dolní Rakousko, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Všichni se totiž ve středu 6. dubna účastnili Mezinárodní konference příkladů dobré praxe v problematice předcházení vzniku odpadů a opětovného použití. „Zazněly prezentace ke zpětnému odběru elektrospotřebičů nebo zelenému úřadování. Zástupkyně Oblastní charity v Jihlavě prezentovala aktivitu sociálních šatníků. To v Brně řeší opětovné použití unikátním způsobem. Lidé darují nepotřebné funkční věci – oblečení, nábytek, hračky a z výtěžku je financována výsadba okrasné zeleně ve městě,“ vyjmenoval zajímavá témata konference radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Znečišťovatelé pozor na pokuty za nepodání hlášení o emisích (24.3.2016)
  Kraj plánuje sledovat kvalitu ovzduší v celém regionu

  Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, kteří mají povinnost hlásit údaje za vybrané agendy ovzduší a integrovaného registru znečišťování. Blíží se totiž termín pro podání hlášení, který připadá na 31. března 2016. „Hlášení se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, konkrétně pomocí elektronických PDF formulářů, které si může provozovatel stáhnout z portálu ISPOP,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Kraj Vysočina láká na bělostné koberce bledule jarní (17.3.2016)
  Bledule

  S příchodem jara se stovky turistů nejen z Vysočiny vydávají do přírodních rezervací, které nabízejí netradiční zážitek v podobě rozkvetlých ploch bledule jarní. V Kraji Vysočina najdeme hned necelé tři desítky podobných území, která jsou pro tento fenomén vyhlášená jako zvláště chráněná území. „Za desítkami tisíc bledulí se můžete vydat například na Bystřicko do přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, k přírodní památce Nyklovický potok, ale také na Telčsko k Jechovci, na Světelsko na Hroznětínskou louku, na Pelhřimovsku ke Stržené hrázi nebo do národní přírodní rezervace Ransko u Ždírce nad Doubravou,“ zve radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Kraj Vysočina je jedničkou v čerpání dotací na protiradonová opatření (16.3.2016)
  Radon

  Kraj Vysočina je nejúspěšnějším krajem v získávání státních prostředků na protiradonová ozdravná opatření. Jen v minulém roce využil Odbor životního prostředí a zemědělství 5,87 miliónu korun, a snížil tak nadměrnou radiační zátěž pro dalších zhruba 600 občanů Vysočiny. „Pozitivní úpravy jsme realizovali ve třech bytech v rodinných domcích, ve čtyřech objektech ZŠ a MŠ a u jednoho veřejného vodovodu. Celkově Kraj Vysočina nad rámec svého rozpočtu získal na realizaci Radonového programu ČR už 197 miliónů korun,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Znečišťovatelé ovzduší mohou čerpat dotaci na odstranění zápachu (10.3.2016)
  kouř

  Obtěžování zápachem je problém, se kterým se potýká řada podniků nejen na Vysočině. Zápach ze zemědělských a průmyslových zdrojů souvisí především s umístěním zdrojů v blízkosti obytné zástavby nebo nedostatečným vybavením technologických zdrojů. To by se do budoucna mohlo změnit. „Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí a projektové náměty je možné podávat do 29. dubna letošního roku,“ prozradil radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád. Nejčastějším zdrojem zápachu bývají velkochovy prasat a drůbeže, sklady kejdy, hnoje, kafilérie, ČOV, bioplynové stanice, kompostárny, zpracování biologického odpadu, udírny, lihovary, slévárny, lisovny plastů nebo lakovny.

   
 • Prach ze Sahary dovál až na Vysočinu (29.2.2016)
  Prach ze Sahary

  Začátkem minulého týdne zaznamenaly stanice státního imisního monitoringu umístěné v Kraji Vysočina zvýšené koncentrace polétavého prachu původem z africké Sahary. Kulminace byla dosažena těsně před půlnocí v noci z pondělí na úterý. „Největší hodnoty naměřili na stanicích automatického imisního monitoringu v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou. Tento jemný písek se do západní a střední Evropy dostal vlivem mimořádně teplého proudění vzduchu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Myslivci na Vysočině pokračují ve sčítání zvěře (11.2.2016)
  Jelen

  Lesníci na Vysočině už mají za sebou první letošní sčítání zvěře, které zahrnuje přímé pozorování v kombinaci s kontrolou pobytových znaků - zaznamenaných stop i dalších znaků pobytu zvěře. „Vzhledem k tomu, že zima je opakovaně mírná, převážně bez sněhu, je nutné při sčítání zvěře používat metody přímého pozorování, kdy uživatelé honiteb zjišťují aktuální počty srnčí zvěře, prasete divokého, zajíce polního nebo např. jelení nebo mufloní zvěře,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (5.2.2016)

  Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK

   
 • Skládky směsného odpadu prošly v minulém roce rekultivací za 23 miliónů (21.1.2016)

  Provozovatelé skládek v Kraji Vysočina pokračují v rekultivaci ploch určených pro směsný komunální odpad. V minulém roce do této aktivity investovali zhruba 23 miliónů korun. „Zákon o odpadech zakázal od roku 2024 ukládat na skládky směsný komunální odpad, a tak jejich provozovatelé musí plochy po tomto termínu patřičně zabezpečit a následně zrekultivovat,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2014 [PDF, 2,1 MB] (30.10.2015)
   
 • Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (8.7.2015)
  Mapička

  Jedná se o dokument zaměřený na problematiku vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody pro nejbližší období a s výhledem až do roku 2030.

   
 • Fond ASEKOL podpoří 4 projekty zaměřené na zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů (10.6.2015)
   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2013 [PDF, 2,2 MB] (10.11.2014)
   
 • Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB] (16.10.2014)

  Novostavba betonárny v Třebíči

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód