Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.8.2017

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.8.20174.9.2017Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu při částečné uzavírce železničního přejezdu v Třebíči-Borovině.
Ing. Jiří Macura
15.8.201731.8.2017Opatření obecné povahy - částečná uzavírka
kyvadlový provoz řízen světelným signalizačním zařízením na silnici I/19 u obce Nové Dvory při výstavbě chodníku podél silnice I/19
Iveta Hájková
9.8.201725.8.2017Opatření obecné povahy - úplná uzavírka I/34 Nové Ransko, most
přechodná úprava provozu k úplné uzavírce silnice I/34 v Novém Ransku, oprava mostu ev. č. 34-049
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.8.201721.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci záměru [PDF, 175 kB]
Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč
Ing. František Mládek
21.8.20176.9.2017Stanovisko k návrhu koncepce [PDF, 427 kB]
„Plán odpadového hospodářství města Jihlavy pro období 2017 - 2021“
Ing. Barbora Švíková
18.8.201718.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci záměru [PDF, 220 kB]
Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení
Ing. František Mládek
18.8.20174.9.2017STANOVISKO K DODATKU VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 225 kB]
Změny č. 1 územního plánu Oslavice
Ing. František Mládek
16.8.20176.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 164 kB]
II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba
Ing. František Mládek
16.8.20176.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 168 kB]
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – VÝROBNÍ HALA A4
Ing. František Mládek
14.8.20174.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 362 kB]
Stop.shop Třebíč - rozšíření
Ing. František Mládek
11.8.201728.8.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 339 kB]
Rozšíření výroby o další kovací linku v areálu Moravských kováren, a.s. Jihlava, Hruškové Dvory 44
Ing. František Mládek
10.8.201731.8.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 170 kB]
Stavební úpravy kravína I. a II. v areálu AGRONOVA M & P, Kamenice nad Lipou
Ing. František Mládek
10.8.201728.8.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 419 kB]
Modernizace chovu prasat Hubertův dvůr
Ing. František Mládek
9.8.201730.8.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 165 kB]
Stáj pro plemenné prasničky Slavíkov
Ing. František Mládek
9.8.201725.8.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 411 kB]
II/353 V. Beranov - obchvat
Ing. František Mládek
7.8.201723.8.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 321 kB]
VAREX CZECH, s.r.o. - výroba termoplastových hran a laminohran
Ing. František Mládek
3.8.201724.8.2017Závěr zjišťovacího řízení koncepce [PDF, 217 kB]
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025
Ing. Barbora Švíková
3.8.201724.8.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 363 kB]
Stáj pro 160 kusů krav na sucho, Vysoké Studnice
Ing. František Mládek
3.8.201724.8.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 209 kB]
Chov skotu Meziboří – navýšení stavu dobytka
Ing. František Mládek
1.8.201722.8.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 208 kB]
Zimoviště pro skot farma Částkovice
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.8.201711.9.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
13. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení kategorie 2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně (zařízení nedosahuje kapacity, jedná se o dobrovolnou žádost) Železárny Štěpánov, spol. s r.o., slévárna
Ivo Dobrianskij
9.8.201711.9.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 309 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti JANKRI, s.r.o., pro Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Valdíkov
Ivo Dobrianskij
4.8.20174.9.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 287 kB]
Zveřejnění informace o pravomocné 8. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Lakovny v hale M1, M2 a A3“ společnosti AGROSTROJ International, s.r.o.
Ing. František Mládek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.8.201718.9.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 7. 8. 2017 [PDF, 664 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.8.201718.9.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 105 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.7.20176.9.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinický psycholog
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.7.20171.9.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 102 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Radiologie a zobrazovací metody
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.8.201712.9.2017Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 9. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
16.8.20171.9.2017Úřednice/úředník na úseku lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 790 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 9. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
15.8.201711.9.2017Úřednice/úředník na úseku organizace práce odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 431 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 9. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.8.20171.9.2017Opatření obecné povahy
úplná a částečná uzavírka I/37 Osová Bítýška, oprava silnice
Iveta Hájková

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.8.20176.9.2017Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 1,1 MB]
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
Ing. Martin Drápela

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.7.201730.9.2017Oznámení o zřízení volebního účtu [PDF, 247 kB]Bc. Ivana Schimmerová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.8.201711.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
9.8.201711.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín, obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
9.8.201711.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, obec Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
9.8.201711.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Třešť, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.8.20174.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 35 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20171.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 141 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rozsochatec, obec Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
1.8.20171.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 148 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20171.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 142 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20171.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 142 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Popovice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20171.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 135 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 97 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Staré Hory, okres Jihlava
admin
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 99 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, okres Jihlava
admin
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Rouchovany, okres Třebíč
admin
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dobkov, okres Havlíčkův Brod
admin
26.7.201728.8.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
admin
26.7.201728.8.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
admin
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Dolní Radslavice, okres Žďár nad Sázavou
admin
26.7.201728.8.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 92 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Horní Ves, okres Pelhřimov
admin

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.8.201728.8.2017Návrh opatření obecné povahy stanovení změny rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v úseku v ř. km 12,683 – 13,164 v obci Rynárec [PDF, 1,7 MB]
Návrh opatření obecné povahy stanovení změny rozsahu záplavového území (ZÚ) a vymezení aktivní zóny (AZ) záplavového území významného vodního toku Bělá v úseku v ř. km 12,683 – 13,164 v obci Rynárec na okrese Pelhřimov
Ing. Radek Zvolánek

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1087492

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek