Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Přehled dokumentů

 • Hlasování v anketě Počin roku 2016 jde do finále (24.3.2017)
  Počin roku

  Už jen sedm dní mohou zájemci z řad veřejnosti posílat hlasy svým oblíbeným kulturním akcím, příkladným obnovám památek nebo nepřehlédnutelným, prospěšným a příkladným skutkům jednotlivců. Hlasování v tradičních krajských anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina bude ukončeno v pátek 31. března o půlnoci.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2017

   
 • Soutěž Vesnice roku 2017 startuje (7.3.2017)
  Lípa

  Počínaje dneškem se mohou obce z Vysočiny přihlásit do nového kola soutěže Vesnice roku. Soutěž je určena pro obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. V loňském roce titul Vesnice roku Kraje Vysočina získala obec Lípa na Havlíčkobrodsku.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2017

   
 • Evropský region Dunaj-Vltava se prezentoval na mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě (6.3.2017)
  Logotyp

  Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) se v závěru února prezentoval při 12. ročníku mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Cestovní ruch jako křižovatka poznatků, kterou pořádala VŠPJ v Jihlavě. Na akademické půdě krajského města byla mimo jiné představena nová kuchařka ERDV s názvem Vaříme dobře, o kterou byl velký zájem.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2017

   
 • Do šesti přeshraničních projektů se zapojí partneři z Kraje Vysočina (27.2.2017)

  Členové monitorovacího výboru programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika na svém prvním letošním setkání diskutovali a schvalovali další přeshraniční projekty předložené do tohoto programu. Celkem odsouhlasili jedenáct projektů, na šesti z nich se bude realizačně podílet partner z Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Třebíč novou pamětní síní připomíná významného rodáka a zachránce židovských dětí Antonína Kalinu (17.2.2017)
  Pamětní síň Antonína Kaliny

  Třebíč má od dnešního dne novou Pamětní síň Antonína Kaliny. Příbuzní a pamětníci významného třebíčského rodáka, představitelé Kraje Vysočina, zástupci města Třebíče i spisovatel Stanislav Motl, který o zachránci stovek židovských chlapců napsal knihu, odpoledne expozici v Galerii Ladislava Nováka v třebíčské židovské čtvrti slavnostně otevřeli. Příležitostí je letošní 115. výročí Kalinova narození.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Kraj pořádá kulaté stoly pro partnery v území k aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje Vysočina (15.2.2017)

  Kraj Vysočina aktualizuje Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina („ÚEK“), klíčový strategický dokument, který stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství v regionu na období dalších 25 let. V rámci zpracování návrhové části koncepce nyní pořádá sérii kulatých stolů, jejichž cílem je seznámit klíčové partnery v území s připravovaným obsahem koncepce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • První den podáno 704 žádostí o kotlíkové dotace (14.2.2017)
  Kotlíkové dotace

  Během včerejšího dne bylo přijato Krajem Vysočina fyzicky i elektronicky přesně 704 žádostí o kotlíkové dotace. Polovina z nich přišla na úřad elektronicky. V následujících týdnech čeká tým administrátorů zpracování došlých žádostí. V současné době je pravděpodobné, že na dotaci dosáhne přibližně 200 – 220 úspěšných žadatelů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Dodatečná výzva na kotlíkové dotace prověřila kapacity datové schránky Kraje Vysočina (13.2.2017)
  Kotlíky

  Dnes přesně v 8 hodin ráno zahájil Kraj Vysočina příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci dodatečné výzvy. K rozdělení je aktuálně 24 miliónů korun pouze na likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměnu za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla. „První vlna žadatelů, kteří své žádosti doručili osobně hned ráno do sídla Kraje Vysočina, byla odbavena během 26 minut,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Obce si na svou územně plánovací činnost rozdělí téměř dva miliony korun z krajského rozpočtu (7.2.2017)
  územní plán

  Dvacet obcí z Kraje Vysočina, které si požádaly o dotaci na územně plánovací činnost na rok 2017, podpoří krajský rozpočet částkou bezmála dva miliony korun. „Ve stanoveném termínu, tedy do 30. září 2016, si žádost o podporu podalo celkem dvacet obcí a všechny splnily podmínky Zásad pro poskytnutí dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj, územní plánování a stavební řád Pavel Pacal s tím, že poskytování dotací na územní plány obcí má na Vysočině více jak desetiletou tradici a je o ně velký zájem.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Krajské zastupitelstvo schválilo první letošní grantové programy (7.2.2017)
  Fond Vysočiny

  Krajští zastupitelé na Vysočině dnes schválili prvních letošních jedenáct grantových programů Fondu Vysočiny, které mají žadatelům v regionu pomoci s rozvojovými aktivitami. „Částku téměř 37 miliónů korun rozdělíme v následujících měsících. V nich nás čeká také odsouhlasení dalších devíti grantů, které se ještě připravují, ale už byly avizovány,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol Žijeme veřejnou dopravou (1.2.2017)
  Dopravní prostředky

  Jedinečnou příležitost zapojit se do soutěže Žijeme veřejnou dopravou, namalovat výstižný obrázek na A3 a vyhrát stavebnici Lego City nebo sportovní koloběžku mají teď žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Kraji Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Regionalisti z obcí Kraje Vysočina se setkali v krajské Jihlavě (1.2.2017)
  Iveta Fryšová z krajského odboru regionálního rozvoje představila škálu dotací.

  První setkání regionalistů hostilo poslední lednové pondělí sídlo Kraje Vysočina. Zástupci kraje a důležitých partnerů z území, kteří se zabývají oblastí regionálního rozvoje, diskutovali o aktuálních otázkách. Důležitým tématem bylo, jaké možnosti mají územní partneři k čerpání evropských i jiných finančních prostředků na své rozvojové projekty.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Rada Kraje Vysočina schválila Programové prohlášení na funkční období 2016-2020 (31.1.2017)
  Kraj Vysočina

  Na svém posledním lednovém zasedání schválila Rada Kraje Vysočina Programové prohlášení na funkční období 2016-2020. V tomto dokumentu členové krajské rady formulovali hlavní priority, které považují pro rozvoj kraje v dalším období za důležité.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Dunajská univerzita v dolnorakouské Křemži hostila druhou odbornou konferenci Evropského regionu Dunaj-Vltava (27.1.2017)
  Konference ERDV

  Spolupráce v oblasti vzdělávání je jedním z nosných témat Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen ERDV). Cílem konference s názvem Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní prostor pro vzdělávání, jejíž program se skládal ze zajímavých přednášek a panelových diskuzí, bylo představit zajímavé už realizované přeshraniční projekty a poukázat na další potenciál ERDV jako centra pro vzdělávání.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • POZOR na informace z jiných zdrojů ke kotlíkovým dotacím (19.1.2017)
  Kotlíkové dotace

  V posledních dnech Kraj Vysočina eviduje nárůst mylně interpretovaných, chybných a také matoucích informací, které o kotlíkových dotacích poskytují veřejnosti neproškolení a neinformovaní „odborníci“. Přesné informace jsou v tuto chvíli zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotlíky. „V případě nejasností doporučujeme veřejnosti, aby k zodpovězení svých dotazů využila informační linku Kraje Vysočina na telefonním čísle 564 602 888,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Vyhlášení výzvy ke kotlíkovým dotacím (AUDIO) (10.1.2017)
  Kotlíky

  Kraj Vysočina vyhlásil 10. ledna 2017 další „dodatečnou“ výzvu na kotlíkové dotace. Prostředky ve výši téměř 24 miliónů korun budou vynaloženy na realizaci projektů, ve kterých dojde k likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměně za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla!

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Fond Vysočiny pro rok 2017: 20 grantových programů s 62 miliony korun (10.1.2017)
  Peníze

  Návrhy na grantové programy Fondu Vysočiny pro rok 2017 v objemu 62 miliónů korun dnes projednávala Rada Fondu. Pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina postupně v průběhu letošního roku dvacet navrhovaných grantových programů schválí, jejich žadatelé si budou moci v rámci pěti prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina rozdělit až 62 miliónů korun, o 200 tisíc více než v loňském roce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Z Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017 více peněz pro nejmenší obce (20.12.2016)
  Program obnovy venkova Vysočiny 2012

  Zastupitelstvo kraje dnes schválilo aktuální podmínky Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) na rok 2017. „V čerstvě odhlasovaném rozpočtu Kraje Vysočina pro další rok se počítá pro nejmenší obce s rozdělením 80 miliónů korun. Tedy o 11 miliónů korun více než o rok dříve,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2016

   
 • Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017 (20.12.2016)
  peníze, ilustrační foto

  Kraj Vysočina stále drží dlouhodobý trend a i v roce 2017 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích ve výši 9,7 miliard korun, tedy o 1,4 miliardy více než v roce 2016. Jeho konečnou podobu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Očekávané daňové příjmy jsou v rozpočtu ve výši 4,3 miliard korun, což je index 110 % oproti schválenému rozpočtu daňových příjmů roku 2016. „Důvodem navýšení daňových příjmů je příznivý skutečný náběh daňových příjmů v posledních letech a očekávaný ekonomický růst a vliv přijatých opatření na celostátní úrovni,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku Josef Pavlík.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2016

   
 • Další výzvu pro výměnu kotlů vyhlásí Kraj Vysočina 10. ledna. Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo (13.12.2016)
  Kotlíky

  V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu životního prostředí (dále jen Fond) o schválení navýšení peněz na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř 24 miliónů korun je však určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2016

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 25 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 6786189

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód