Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Plánování v oblasti vod

 

 
 

Plánování v oblasti vod navazuje na dlouholetou tradici vodohospodářského plánování, kterou naše země má a na dosud platný směrný vodohospodářský plán. Plánování v oblasti vod je hlavním nástrojem pro řízení vodní politiky, který byl zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“) přijat jako reakce na požadavky evropského práva. Výslednými dokumenty plánování je Plán hlavních povodí ČR schválený vládou v roce 2007 a návrhy plánů jednotlivých oblastí povodí.

Plány oblastí povodí podle § 25 vodního zákona stanovují konkrétní cíle pro osm oblastí povodí. Na území kraje Vysočina se jedná o oblast povodí Dolní Vltavy, Dyje, Horní Vltavy a Horního a středního Labe, tedy o 4 plány oblastí povodí. Plány pořizují státní podniky Povodí jako příslušní správci povodí, kterými jsou pro kraj Vysočina Povodí Labe, státní podnik,  Povodí Moravy, s.p. a Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

Plány oblastí povodí musí být schváleny nejpozději do 22. 12. 2009, každých 6 let pak budou podle § 25 odst. 6 vodního zákona přezkoumány a aktualizovány. Jednotlivé etapy plánů (přípravné práce a návrh plánu) schvalovaly podle své územní působnosti krajské úřady. Konečný návrh plánů včetně jeho programů opatření v části týkající se kraje Vysočina, schvaluje podle § 25 odst. 5 vodního zákona kraj, závazná část plánů bude následně vydaná formou nařízení rady kraje. Programy opatření musí být realizovány v souladu s § 26 vodního zákona do 3 let od schválení plánů oblastí povodí. Programy opatření, které jsou nejdůležitější součástí plánů, obsahují seznam konkrétních akcí k dosažení cílů ochrany vod (zejména stavby kanalizací a ČOV a revitalizace vodních toků) i opatření obecných (např. hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů), dále seznam opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy (opatření na ochranu před povodněmi).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2009 usnesením č. 0499/06/2009/ZK schválilo Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území kraje Vysočina.

Konečné plány oblasti povodí včetně návrhů závazné části jsou umístěny v níže uvedených odkazech nebo na webových stránkách http://www.pmo.cz/, http://www.pvl.cz/ a http://www.pla.cz/. Po schválení plánů oblastí povodí krajem se tyto koncepční materiály podle § 23 odst. 2 vodního zákona stávají podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb. Plány oblastí povodí po svém schválení nahrazují dosud platný směrný vodohospodářský plán.

 

Kontaktní osoby za Krajský úřad Kraje Vysočina:

Plán hlavních povodí České republiky – Mgr. Jaroslav Mikyna, tel. 564 602 267, fax 564 602 431, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Plán oblasti povodí Dyje – Ing. Pavlína Pokorná, tel. 561 205 311, fax. 564 602 431, e-mail: pokorna.p@kr-vysocina.cz

Plán oblasti povodí Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe – Ing. Jana Bláhová, tel. 569 471 138, fax. 564 602 431, e-mail: blahova.j@kr-vysocina.cz

Plán oblasti povodí Horní Vltavy – Ing. Jaroslava Pavouková, tel.  565 351 281, fax. 564 602 431, e-mail: pavoukova.j@kr-vysocina.cz

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Plánování v oblasti vod
 

Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 22.1.2008 / 19.11.2009
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 37587
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód