Cesta: Titulní stránka > GIS - Geografický informační systém


 

Územně analytické podklady

uapKr
Informace o Územně analytickch podkladech Kraje Vysočina a jejich aktualizacích. Možnost zobrazení dat jevů č. 91 a 92.
 

 
 
  • Územně analytické podklady Kraje Vysočina

ÚAP kraje slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. ÚAP kraje jsou územně plánovacím podkladem pro pořízení a aktualizaci zásad územního rozvoje. ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území a periodicky po 2 letech je pořízena jejich úplná aktualizace. Územně analytické podklady a jejich aktualizace obsahují  zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Zastupitelstvo Kraje Vysočina projednalo 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Kraje Vysočina na svém jednání dne 23.6.2015.

odkaz na Územně analytické podklady Kraje Vysočina


  • Územně analytické podklady (data pro ORP)

Datové vrstvy silnic II. a III. třídy, kterými jsou jevy č. 91 a 92 dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a zůsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

  •  DMG ÚAP - Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS

DMG ÚAP je "jednotným jazykem" pro zpracování povinných sledovaných jevů ÚAP v GIS. Jedná se o obecný a kompletně popsaný datový model, takže může být využit různými subjekty v různých programových prostředcích včetně toho, že kvalifikovaný pracovník GIS nebude potřebovat pro jeho realizace specializované nadstavby ÚAP. V současné době je k dispozici od firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o. DMG ÚAP ve verzi 4.2.

 

Interaktivní mapa: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/UAP

 

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Územně analytické podklady
 

Zodpovídá: Ing. Martin Tejkal, Ph.D.
Vytvořeno / změněno: 24.1.2011 / 7.10.2015
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 26533
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód