Doporučujeme

  • Fond Vysočiny
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2016 > Červen


 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 16.12.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.12.20172.1.2018Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina [PDF, 106 kB]
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.
Marcela Zezulková
12.12.201728.12.2017Veřejná vyhláška [PDF, 76 kB]
Umístění stavby: "Drážďany, Mareš - kabel NN na pozemcích v k. ú. Častrov.
Marcela Zezulková
6.12.201722.12.2017Veřejná vyhláška [PDF, 73 kB]
Stavba oplocení na pozemku parc. č. 752/6 v k. ú. Havlíčkův Brod.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.12.201728.12.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v km cca 106,350 - 107,150 a na silnici I/19 v km cca 169,160 obci Žďár nad Sázavou. Z důvodu konání novoročního ohňostroje.
Bc. Jaroslav Procházka
8.12.201727.12.2017Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení - silnice I. třídy v Kraji Vysočina (I/19, I/23, I/34, I/37, I/38) - provádění údržby a běžných oprav v roce 2018
Iveta Hájková
4.12.201720.12.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka rampy, ul. Sportovní Třebíč
Ing. Jiří Macura

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.12.20173.1.2018Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Revize Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020“
Ing. Barbora Švíková
8.12.201727.12.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 332 kB]
V5522 - výměna vedení 110 kV
Ing. František Mládek
6.12.201727.12.2017Oznámení o konání veřejného projednání „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025" a posouzení jejích vlivů na životní prostředí. [PDF, 350 kB]
Cílem veřejného projednání je projednat s veřejností Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí a získat případné připomínky pro vydání stanoviska SEA.
Bc. Veronika Švarcová
4.12.201720.12.2017Stanovisko k vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí - návrhu územního plánu Černovice [PDF, 434 kB]
Územní plán Černovice
Ing. František Mládek
4.12.201727.12.2017Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)“
Ing. Barbora Švíková
30.11.201718.12.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 370 kB]
obchvat Salačovy Lhoty - II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba
Ing. Milan Křížek
29.11.20172.1.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o doplněné dokumentaci záměru [PDF, 222 kB]
Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení
Ing. František Mládek
29.11.20172.1.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení záměru [PDF, 221 kB]
Navýšení kapacity výroby ve společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o.
Ing. František Mládek
27.11.201728.12.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
Ing. Barbora Švíková
21.11.201722.12.2017Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí [PDF, 159 kB]
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.12.201715.1.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 396 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Mořírna nerezové oceli ACO Přibyslav“ společnosti ACO Industries k.s.
Ivo Dobrianskij
13.12.201715.1.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 215 kB]
1. změna integrovaného povolení vydaná pro zařízení „Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“, společnosti RUMPOLD-RCHZ s.r.o.
Ivo Dobrianskij
5.12.20175.1.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 286 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Metalurgie“ společnosti ŽĎAS, a.s.
Ivo Dobrianskij
22.11.201727.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 336 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov“
Ivo Dobrianskij
15.11.201718.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 309 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Vídeň společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.12.201729.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.12.201717.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.12.201717.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 93 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.11.201711.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Pneumologie a ftizeologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.11.201711.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.11.201711.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.11.201711.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.11.201711.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.11.20178.1.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 20. 11. 2017 [PDF, 738 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20175.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20175.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 74 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.11.20173.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.11.20173.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.11.201729.12.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 89 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Ochrana ovzduší

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201727.12.2017Veřejná vyhláška [PDF, 223 kB]
Oznámení o zpřístupnění podkladů vydaných pro účely navazujícího řízení a jejich rozeslání účastníkům řízení k vyjádření, ve věci vydání změny povolení k provozu společnosti RODOS kovo, s.r.o., IČO 634 84 668, Velké Meziříčí, Zahradní 993
Ing. Milan Křížek

Ochrana před povodněmi

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201722.5.2018Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik po dobu 6 měsíců, od 22.11.2017 do 22.5.2018
Ing. Martin Drápela

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.12.20173.1.2018Úřednice/úředník na úseku silniční dopravy odboru dopravy [PDF, 760 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. 1. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
29.11.201728.12.2017Odborná pracovnice/odborný pracovník projektu odboru sociálních věcí [PDF, 665 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 12. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.12.201715.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 160 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rybné, obec Rybné, okres Jihlava.
Martina Vávrová
14.12.201715.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 188 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava.
Martina Vávrová
14.12.201715.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 164 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Řípov, obec Třebíč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
14.12.201715.1.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 320 kB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Martina Vávrová
11.12.201711.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 186 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, obec Budeč, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
8.12.20178.1.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 1,2 MB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice
Martina Vávrová
7.12.20178.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 122 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Olešná u Pelhřimova, obec Olešná, okres Pelhřimov
Martina Vávrová
4.12.20174.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 164 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kaliště, obec Kaliště, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
4.12.20174.1.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 160 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Budkov, obec Budkov, okres Třebíč.
Martina Vávrová
22.11.201727.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
20.11.201721.12.2017Záměr směny hmotných nemovitých věcí [PDF, 158 kB]
Záměr směny hmotných nemovitých věcí v k.ú. Valeč u Hrotovic, obec Valeč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
20.11.201721.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1151287

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek