Doporučujeme

  • Fond Vysočiny
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2015 > Prosinec


 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 21.10.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.10.201722.11.2017Veřejná vyhláška [PDF, 144 kB]
Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.10.20176.11.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 Velká Bíteš ul. Jihlavská - dálnice D1 EXIT 162
Bc. Jaroslav Procházka
19.10.20176.11.2017Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodného dopravního značení po dobu částečné uzavírky mostu ev.č.23-039 v Třebíči na Brněnské ulici.
Ing. Jiří Macura
18.10.20173.11.2017Opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu k částečné uzavírce silnice I/34 při provádění opravy křižovatky silnice I/34 a III/3489 Šmolovy
Iveta Hájková
18.10.201720.11.2017Opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 obchvat Božejov - Ondřejov, vedení objízdné trasy k uzavírce silnice III/11252 Libkova Voda - Ústrašín
Iveta Hájková
13.10.201730.10.2017Opatření obecné povahy
Stanovení DZp - I/37, ul. Santiniho Žďár nad Sázavou, z důvodu částečné uzavírky I/37 ul. Santiniho
Bc. Jaroslav Procházka
12.10.201730.10.2017Opatření obecné povahy - částečná uzavírka
přechodná úprava provozu k částečné uzavírce I/34 Šmolovy - oprava silnice
Iveta Hájková
10.10.201726.10.2017Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/38 Mendlova Ves
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.10.201720.11.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 151 kB]
II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba
Ing. František Mládek
19.10.20176.11.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 318 kB]
II/347 Čejov – Humpolec
Ing. František Mládek
13.10.201730.10.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 782 kB]
II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje
Ing. Barbora Švíková
6.10.201723.10.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 566 kB]
Nádrže na DAM, ZD Výčapy
Ing. František Mládek
6.10.201727.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 362 kB]
Sklad kapalných hnojiv, Žatec
Ing. František Mládek
2.10.201723.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 283 kB]
Změna roční kapacity rekultivace kamenolomu Velký Beranov
Ing. František Mládek
2.10.201723.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 360 kB]
Míchárna směsných hnojiv Výčapy
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.10.201723.10.2017Vyjádření Cenia k žádosti o integrované povolení [PDF, 620 kB]
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení SCHÄFER - SUDEX s.r.o., zařízení Mořící linka KEG
Ivo Dobrianskij
6.10.20176.11.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
11. změna integrovaného povolení společnosti SPV Pelhřimov, a.s. se sídlem Plevnice 42, 393 01 Pelhřimov, pro zařízení Výkrmna prasat Vyskytná
Ivo Dobrianskij
6.10.20176.11.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 309 kB]
9. změna integrovaného povolení společnosti SPV Pelhřimov, a.s., se sídlem Plevnice 42, 393 01 Pelhřimov, pro zařízení Výkrmna prasat Litohošť
Ivo Dobrianskij
6.10.20176.11.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Výrobna krmných směsí – Žďár nad Sázavou“ společnosti Agropodnik, a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.10.201729.11.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 16. 10. 2017 [PDF, 913 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.10.201720.11.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Gynekologie a porodnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.9.20179.11.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.9.20179.11.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.9.20172.11.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 9. 2017 [PDF, 877 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.9.201725.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.201710.11.2017Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 776 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 11. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
10.10.201726.10.2017Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového [PDF, 808 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději dne 27.10. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková
Kosourová, DiS., tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová
10.10.201726.10.2017Úřednice/úředník pro koncepci rozvoje sportu odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 758 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději dne 26.10. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.10.201725.10.2017Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy [PDF, 740 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 10. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
2.10.201726.10.2017Úřednice/úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU odboru kultury, památkové péče [PDF, 686 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. října 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.10.201710.11.2017Rozhodnutí MZe o změně rybářského revíru 451 155 Želetavka 1A [PDF, 256 kB]
Rozhodnutí MZe o změně rybářského revíru 451 155 Želetavka 1A na území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje (vyjmutí rybníku Krotajch v k.ú. Uherčice)
Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.20171.11.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu, silnice I/38, od křižovatky I/38 s ulicí Jiráskova po křižovatku I/38 a II/602, v obci Jihlava, úplná uzavírka tunelu
Bc. Jaroslav Procházka
6.10.201723.10.2017Opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu k úplné uzavírce silnice I/37 Křižanov z důvodu bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti práce při provádění opravy silnice I/37, která je v havarijním stavu
Iveta Hájková

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.10.201720.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 177 kB]
Z8měr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Polná.
Martina Vávrová
13.10.201713.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 162 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
13.10.201713.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 158 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
13.10.201713.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 158 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velký Rybník u Humpolce, obec Velký Rybník, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
12.10.201713.11.2017Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 608 kB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Martina Vávrová
12.10.201713.11.2017Záměr darování nemovitých věcí [PDF, 139 kB]
Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Martina Vávrová
10.10.201710.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 154 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 60 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a obec Skuhrov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitéhé majetku [PDF, 189 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rácov, obec Batelov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 139 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Černá, obec Černá, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Poříčí u Bolechova, obec Křelovice, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 83 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice, obec Stařeč, okr. Třebíč.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
4.10.20176.11.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Sirákovice, obec Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
27.9.201730.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Panské Dubenky, obec Panské Dubenky, okres Jihlava
Petr Čermák
26.9.201727.10.2017Záměr prodeje nemovité věci [PDF, 660 kB]
Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč
Petr Čermák
26.9.201727.10.2017Záměr prodeje nemovité věci [PDF, 135 kB]
Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
Petr Čermák
26.9.201727.10.2017Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 1,5 MB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice, obec Daňkovice, okres Žďár nad Sázavou a v k. ú. Sněžné na Moravě, obec Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
Petr Čermák
26.9.201727.10.2017Záměr prodeje nemovité věci [PDF, 615 kB]
Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Moravské Budějovice, obec Moravské Budějovice, okres Třebíč
Petr Čermák
26.9.201727.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 136 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava
Petr Čermák
25.9.201726.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 227 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Podmoklany a k. ú. Hudeč, obec Podmoklady okres Havlíčkův Brod
Ing. Karel Žák
25.9.201726.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 201 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Luka nad Jihlavou, obec Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
Petr Čermák
25.9.201726.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou.
Ing. Karel Žák
25.9.201726.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 46 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, obec Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod a k.ú. Přibyslav, obec Přibyslav, okres Havlíčkův Brod.
Ing. Karel Žák
25.9.201726.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov , okres Havlíčkův Brod.
Ing. Karel Žák

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1117672

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek