Cesta: Titulní stránka > Volná pracovní místa


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 29.6.2017

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.6.201714.7.2017Opatření obecné povahy
částečná a úplná uzavírka silnice I/37 průtah obce Osová Bítýška
Iveta Hájková
26.6.201712.7.2017Opatření obecné povahy
dopravní omezení do pokládky vodorovného dopravního značení na silnici I/38 Svatý Kříž - Květnov
Iveta Hájková
21.6.20177.7.2017Opatření obecné povahy - stanovení DZp
Stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka I/38 Stonařov - Dlouhá Brtnice
Bc. Jaroslav Procházka
20.6.20176.7.2017Opatření obecné povahy - stanovení DZp
Stanovení přechodné úpravy provozu po dobu záboru vozovky při demontáži sloupu NN v Třebíči, Borovině
Ing. Jiří Macura
20.6.20176.7.2017Opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/34 ve směru od Humpolce na Pelhřimov u křižovatky na Záhoří, frézování a pokládka obrusné vrstvy v délce cca 300 m
Iveta Hájková
19.6.20175.7.2017Opatření obecné povahy
Stanovení dopravního značení k úplné uzavírce silnice I/37 Sklené nad Oslavou
Bc. Jaroslav Procházka
16.6.20173.7.2017Opatření obecné povahy - stanovení DZp
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v Třebíči z důvodu upozornění na stavební práce na silnici II/360 ul. Rafaelova v Třebíči.
Ing. Jiří Macura
14.6.201730.6.2017Opatření obecné povahy
objížďka silnice I/38 Havlíčkův Brod, ul. Lidická a ul. Masarykova - úplná uzavírka při provádění opravy povrchu silnic II/150 v prostoru okružní křižovatky v Havlíčkově Brodě (ul. Dolní)
Iveta Hájková
14.6.201730.6.2017Opatření obecné povahy - stanovení DZp
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v Kralicích nad Oslavu, upozornění na provádění protlaků v blízkosti silnice.
Ing. Jiří Macura

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.6.201720.7.2017Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
Ing. Barbora Švíková
22.6.201713.7.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 166 kB]
Stáj pro chov mléčného skotu – Rodinná farma Jonášovi - Hluboká
Ing. František Mládek
21.6.201712.7.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 364 kB]
Zařízení k úpravě a využívání odpadů společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., provoz Jemnice, Znojemská ulice
Ing. František Mládek
15.6.20173.7.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 356 kB]
SLV - rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení
Ing. František Mládek
15.6.20173.7.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 314 kB]
Stáj pro suchostojné krávy - Samšín
Ing. František Mládek
14.6.201730.6.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 329 kB]
Stavba zimoviště pro skot Rácov
Ing. František Mládek
13.6.20174.7.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 208 kB]
Modernizace chovu mladého skotu Velká Losenice
Ing. František Mládek
8.6.201710.7.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy“
Ing. Barbora Švíková
5.6.20177.7.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.6.201720.7.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
3. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti XAVEROV, a.s. pro zařízení Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen – Golčův Jeníkov
Ivo Dobrianskij
14.6.201717.7.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Kompresní stanice Kralice nad Oslavou“
Ivo Dobrianskij
8.6.201710.7.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení SELMA a.s. - farma pro výkrm prasat – Nadějov společnosti SELMA a.s.
Ivo Dobrianskij
6.6.20177.7.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 301 kB]
6. změna integrovaného povolení pro zařízení Středisko pro chov prasat Střížov společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.6.201710.8.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 26. 6. 2017 [PDF, 1 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.5.201713.7.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.5.20174.7.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 5. 2017 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.5.201730.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.6.201713.7.2017Vyrozumění KS Brno čj. 30A116/2017-47; 30A116/2017-48 [PDF, 183 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.6.201714.7.2017Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 800 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 7. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, el: 564 602 151,
email: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová
9.6.201712.7.2017Úřednice/úředník na úseku investic odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 669 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 7. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Ivana
Hanáková Kosourová,tel.: 564 602 107, e-mail: kosourová.i@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.7.2017Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017, 2018 a 2019 [PDF, 277 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.5.20173.7.2017Rozhodnutí - rybářský revír 461 034 Dyje 19A [PDF, 1,3 MB]
Rozhodnutí o odejmutí povolení výkonu rybářského práva Moravskému rybářskému svazu, z.s. na rybníku Brázdův v k.ú. Vystrčenovice a zrušení rybářského revíru 461 034 Dyje 19A na tomto rybníku.
Ing. Martin Drápela

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.6.201731.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Želiv, obec Želiv, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
28.6.201731.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vícenice u Dolních Lažan, obec Vícenice, okres Třebíč.
Martina Vávrová
28.6.201731.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
28.6.201731.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice, okres Třebíč.
Martina Vávrová
15.6.201717.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 79 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
13.6.201714.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 93 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Jámy, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
12.6.201713.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
31.5.20173.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou, obec Příseka, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
31.5.20173.7.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
29.5.201729.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Bochovice, okres Třebíč.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1056693

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód