Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.1.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.1.20176.2.2017Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 43 kB]
Oznámení možnosti převzít písemnost a seznámit se s podklady rozhodnutí - neznámý pobyt účastníka řízení.
Marcela Zezulková
18.1.20173.2.2017Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 746 kB]
Umístění stavby na pozemcích, nad kterými je umístěno vedení včetně ochranného pásma.
Marcela Zezulková
10.1.201726.1.2017Veřejná vyhláška [PDF, 400 kB]
Územní plán Jiřice
Marcela Zezulková
18.7.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost [PDF, 488 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.1.201723.1.2017Dopravní značení - opatření obecné povahy
umístění nového svislého a vodorovného dopravní značení - úprava stykové křižovatky na malou okružní křižovatku, silnice I/34 Pelhřimov, ul. Myslotínská
Iveta Hájková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.1.20177.2.2017Veřejné projednání koncepce - pozvánka [PDF, 286 kB]
„Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby“
Ing. Barbora Švíková
18.1.20173.2.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 262 kB]
Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků – Auto Rosecký s.r.o.
Ing. František Mládek
17.1.201717.2.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby“
Ing. Barbora Švíková
13.1.201730.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 390 kB]
Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu
Ing. František Mládek
13.1.201713.2.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci záměru [PDF, 155 kB]
Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
13.1.201713.2.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
Ing. Barbora Švíková
11.1.201727.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 345 kB]
Školní statek Humpolec – dostavba budov v areálu
Ing. František Mládek
9.1.201725.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 325 kB]
LOGISTICKÉ CENTRUM JIHLAVA
Ing. František Mládek
9.1.201725.1.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 241 kB]
Rozšíření čerpací stanice LPG o prodej pohonných hmot
Ing. František Mládek
3.1.201724.1.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 161 kB]
I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Ing. František Mládek
23.1.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 211 kB]
Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade s.r.o.
Ing. František Mládek
27.12.201627.1.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Koncepce vodní dopravy“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.1.201717.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při podstatné změně v provozu zařízení „CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla“
Ivo Dobrianskij
16.1.201716.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 285 kB]
1. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „KRONOSPAN – Výroba OSB desek“
Ivo Dobrianskij
16.1.201716.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 49 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti PROVEM a.s., pro zařízení provoz Vladislav - zařízení pro intenzivní chov prasat
Ivo Dobrianskij
12.1.201713.2.2017Oznámení zahájení řízení
Oznámení zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení: „Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“
Ivo Dobrianskij
4.1.20176.2.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při podstatné změně v provozu zařízení „TOKOZ a.s. - Galvanické pokovování“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.1.20171.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.1.201728.2.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 16. 1. 2017 [PDF, 645 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.1.201727.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.201724.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.1.201715.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20166.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.12.20163.2.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
15.12.201627.1.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 14.12.2016 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.12.201626.1.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 97 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.12.201626.1.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 93 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouvy ve věci přenesené působnosti podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb. mezi městem Moravské Budějovice a obcemi Blatnice, Bohušice, Cidlina, Láz, Litohoř, Rácovice, VíceniceBc. Ivana Schimmerová
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouva ve věci přenesené působnosti při projednávání přestupků mezi statutárním městem Jihlava a obcí Velký Beranov [PDF, 225 kB]Bc. Ivana Schimmerová
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouvy ve věci přenesené působnosti při projednávání přestupků mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi Spělkov, Radňovice, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Líšná, Kuklík, Křídla, Krásné, JimramovBc. Ivana Schimmerová
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouvy ve věci přenesené působnosti při projednávání přestupků mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi Radešínská Svratka, Řečice, Sněžné, Zubří, Bobrová, Bobrůvka, Borovnice, Vlachovice, Věcov, Tři StudněBc. Ivana Schimmerová
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouvy ve věci přenesené působnosti při projednávání přestupků mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod Žákovou horou, Javorek, Kadov, Nový Jimramov, Podolí, Račice a RadešínBc. Ivana Schimmerová
19.1.20176.2.2017Veřejnoprávní smlouva ve věci přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel uzavřená mezi městem Moravské Budějovice a obcí Hornice [PDF, 279 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.1.201716.2.2017Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření [PDF, 304 kB]Bc. Eva Houfová
18.1.201718.2.2017Nařízení SVS - vymezení pásma dozoru - opatření k tlumení aviární influenzyBc. Eva Houfová
13.1.201713.2.2017Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení _ Krajský soud v Brně [PDF, 125 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.1.20172.2.2017Úřednice/úředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 433 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba:
Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail:
hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
16.1.20171.2.2017Úřednice/úředník na úseku vnitřní kontroly oddělení vnitřní kontroly [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová, tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
11.1.20178.2.2017Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 2. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
9.1.201726.1.2017Úřednice/úředník na úseku rozpočtu a financování odboru ekonomického [PDF, 429 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 1. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.1.201726.1.2017Úřednice/úředník na úseku rodinné a seniorské politiky odboru sociálních věcí [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
4.1.201731.1.2017Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.1.20173.2.2017Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 97 kB]
Stavební povolení pro stavbu - I/23 Telč-Stranná
Ing. arch. Marie Kotenová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.1.201720.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Hodice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
19.1.201720.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 71 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Stáj, obec Stáj, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 45 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okrouhlice, obec Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
12.1.201713.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]Martina Vávrová
5.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 66 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Trnava u Třebíče, obec Trnava, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.1.20176.2.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obci Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 972056

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód