Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 23.5.2017

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.20177.6.2017Stanovení DZp I/23 Třebíč-Ptáčov
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 po dobu částečné uzavírky Třebíč - Ptáčov.
Ing. Jiří Macura
19.5.20176.6.2017Opatření obecné povahy - částečná uzavírka
rekonstrukce mostu na silnici I/34 Nové Ransko
Iveta Hájková
16.5.20171.6.2017Opatření obecné povahy - stanovení DZp Pelhřimov
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 a I/34, pokládka mikrokoberce na obchvatu Pelhřimova
Ing. Jiří Macura
16.5.20171.6.2017Stanovení DZp I/23 Telč Stranná - doplnění uzavírky
Stanovení přechodní úpravy provozu při doplnění dalšího omezení v úseku Telč - křiž. I/2 s II/403.
Ing. Jiří Macura
12.5.201729.5.2017Opatření obecné povahy
úplná uzavírka silnice I/19 Přibyslav, pouť
Iveta Hájková
11.5.201729.5.2017Stanovení DZp, železniční přejezd Třebíč Borovina
Stanovení přechodné úpravy provozu po doby částečné uzavírky železničního přejezdu v Třebíči Borovině
Ing. Jiří Macura

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.20178.6.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 375 kB]
VAV CENTRUM EKODESIGNU JIHLAVA
Ing. František Mládek
19.5.20175.6.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 307 kB]
Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen
Ing. František Mládek
18.5.20175.6.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 302 kB]
SAVENCIA F&D Hesov – čistící stanice (CIP) krémárny a sýrárny
Ing. František Mládek
18.5.20178.6.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 159 kB]
Stáj pro suchostojné krávy – Samšín
Ing. František Mládek
18.5.20175.6.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 358 kB]
Modernizace farmy Lhotice
Ing. František Mládek
15.5.20175.6.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 361 kB]
Stavba zimoviště pro skot Rácov
Ing. František Mládek
12.5.20172.6.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 208 kB]
Modernizace farmy skotu Bohdalov
Ing. František Mládek
11.5.201729.5.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 305 kB]
Přístavba ke stáji K 156 v areálu Počátky - Statek
Ing. František Mládek
11.5.201729.5.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 299 kB]
Rekonstrukce a změny v objektech živočišné výroby na středisku Zvole
Ing. František Mládek
9.5.201725.5.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení záměru [PDF, 165 kB]
SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení
Ing. František Mládek
9.5.201725.5.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 360 kB]
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Ing. František Mládek
4.5.201724.5.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 164 kB]
Olejové hospodářství a přístavba objektu p.č. st. 683 na p.č. 384/6, k.ú. Habry
Ing. František Mládek
3.5.201724.5.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 156 kB]
Stáj pro dojnice - Úhořilka
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.5.201712.6.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti TXP Brno, spol. s r.o. pro Zařízení pro intenzivní chov prasat, farma Martínkov
Ivo Dobrianskij
9.5.201725.5.2017Vyjádření CENIA k žádosti o vydání integrovaného povolení [PDF, 28,3 MB]
Vyjádření odborně způsobilé osoby k vydání integrovaného povolení společnosti KOKINETICS s.r.o. pro zařízení Katodické lakování máčením
Ivo Dobrianskij
3.5.20175.6.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Středisko odpadového hospodářství Rozinov“
Ivo Dobrianskij
26.4.201729.5.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 306 kB]
12. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení kategorie 2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně (zařízení nedosahuje kapacity, jedná se o dobrovolnou žádost) Železárny Štěpánov, spol. s r.o., slévárna
Ivo Dobrianskij
26.4.201729.5.2017Zveřejnění informace o vynětí z režimu integrované prevence [PDF, 306 kB]
Vynětí z režimu integrované prevence společnosti NIKA INTERNATIONAL, a.s., pro zařízení Provoz Moravské Budějovice – masná výroba
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.20174.7.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 5. 2017 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.5.201730.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.5.201722.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Hyperbarická a letecká medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.5.201719.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinický psycholog
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.5.201719.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.5.201719.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.5.201719.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.5.201714.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.4.201722.6.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 4. 2017 [PDF, 1,4 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.4.20178.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Otorinolaryngologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.4.20178.6.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.5.20175.6.2017Koordínátorka/koordinátor protidrogové politiky kraje odboru sociálních věcí [PDF, 817 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová
18.5.20175.6.2017IT specialistka/specialista na úseku správy databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 502 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku
do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, do 5. 6. 2017, do 12.00 hodin. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.5.201725.5.2017Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru majetkového [PDF, 766 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 5. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
28.4.201716.6.2017Úřednice/úředník na úseku ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 738 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová
20.4.20175.6.2017Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 799 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.7.2017Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017, 2018 a 2019 [PDF, 277 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.5.201716.6.2017Rozhodnutí - rybářský revír 461 133 Stařečský potok 1 [PDF, 1,1 MB]
Rozhodnutí o odejmutí povolení výkonu rybářského práva Moravskému rybářskému svazu, z.s. na rybníku Koupaliště v k.ú. Kožichovice, jako součásti rybářského revíru 461 133 Stařečský potok 1 a zrušení tohoto rybářského revíru na uvedeném rybníku.
Ing. Martin Drápela

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.20178.6.2017Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 1,1 MB]
Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ o prodloužení zákonné lhůty pro rozhodnutí ve věci povolení stavby vrtané studny v k.ú. Rohozná u Jihlavy a nakládání s vodami týkající se vodního díla
Ing. Martin Drápela

Vyhlášená konkursní řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.5.20172.6.2017Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť [PDF, 65 kB]
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť. Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť - neotvírat“) musí být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do pátku 2. 6. 2017 do 12:00 hodin.
PaedDr. Vladimír Zelený

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.201726.6.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
Martina Vávrová
17.5.201719.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jindřichovice na Moravě, obec Jindřichovice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. a obec Dukovany, okres Třebíč.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kámen u Pacova, obec Kámen, okres, Pelhřimov.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Věžnice, obec Věžnice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 101 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hrotovice, obec Hrotovice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
16.5.201716.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
9.5.20179.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 130 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Martina Vávrová
9.5.20179.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 71 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dudín, obec, Dudín, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.5.20175.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 76 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Střítež u Jihlavy, obec Střítež, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.5.20175.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr darování nemovitého majetku k v.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
3.5.20175.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Blízkov, obec Blízkov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
3.5.20175.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 57 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
2.5.20172.6.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 76 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Číhalín, okres Třebíč.
Martina Vávrová
26.4.201729.5.2017Záměr darování hmotné nemovté věci [PDF, 117 kB]
Záměr darování hmotné nemovité věci v k.ú. Důl, obec Důl, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1028272

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód