Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 23.3.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.3.201723.3.2017Rozhodnutí [PDF, 542 kB]
Dodatečné povolení stavby: "BPS PACOV - úprava nádrže digestátu bioplynové stanice v Pacově".
Marcela Zezulková
18.7.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina [PDF, 488 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.3.20177.4.2017Opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/34 Havlíčkův Brod, ul. Humpolecká - odstraňování havárie na vodovodním a kanalizačním řadu
Iveta Hájková
22.3.20177.4.2017Opatření obecné povahy - DZp ul. Lánice Velká Bíteš
Stanovení přechodného dopravního značení ve Velké Bíteši - uzavírka ulice Lánice
Ing. arch. Marie Kotenová
21.3.20176.4.2017Opatření obecné povahy
změna dopravního značení s novým návrhem odbočovacího pruhu na silnici I/34 v prostoru stykové křižovatky e silnicí III/34756 směr Kvasetice okr. Havlíčkův Brod
Iveta Hájková
21.3.20176.4.2017Opatření obecné povahy - Velká Bíteš
Stanovení přechodné úpravy provozu - I/37 Velká Bíteš - uzavírka náměstí
Ing. arch. Marie Kotenová
20.3.20175.4.2017Opatření obecné povahy - částečná uzavírka
dopravní omezení (střídavý provoz řízen semafory) při napojení obchvatu na silnici I/34 u místní části Myslotín v okr. Pelhřimov
Iveta Hájková
20.3.20175.4.2017Opatření obecné povahy - ZR pouť
Stanovení přechodné úpravy provozu na I/37 ve Žďáře nad Sázavou - konání pouti
Ing. arch. Marie Kotenová
17.3.20173.4.2017Opatření obecné povahy
umístění nového svislého dopravního značení na silnici I/19 a I/34 v rámci pasportu správního obvodu obce Pohled
Iveta Hájková
13.3.201729.3.2017Opatření obecné povahy [PDF, 59 kB]
přechodná úprava provozu na silnici I/19 a I/34 v okr. Pelhřimov - běžná letní údržba silnic I. třídy
Iveta Hájková
8.3.201724.3.2017Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu
objízdná trasa I/34 ul. Okružní Humpolec - konání autokrosu a Bernard Cup
Iveta Hájková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.3.20176.4.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 252 kB]
Terénní úpravy Krevlický dvůr
Ing. František Mládek
20.3.201710.4.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 153 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
Ing. František Mládek
20.3.20175.4.2017Stanovisko k návrhu koncepce [PDF, 281 kB]
„Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby“
Ing. Barbora Švíková
16.3.20173.4.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 405 kB]
II/602 Jihlava – JV obchvat
Ing. František Mládek
16.3.20173.4.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 252 kB]
Silnice III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka
Ing. František Mládek
16.3.20173.4.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 277 kB]
Silnice II/405 Okříšky – křižovatka s I/23
Ing. František Mládek
8.3.201724.3.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 340 kB]
Lisovna plastů GAMA GROUP, a.s., závod 6 Jimramov (Změna roční projektované spotřeby plastů – navýšení)
Ing. František Mládek
8.3.201724.3.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 339 kB]
Lisovna plastů GAMA GROUP, a.s., závod 2 Dalečín (Změna roční projektované spotřeby plastů – navýšení)
Ing. František Mládek
3.3.201724.3.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 359 kB]
Modernizace chovu prasat Krhov
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.3.201710.4.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka TKO Bukov“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.3.20178.5.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 74 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortotik-protetik
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.3.201722.5.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 20. 3. 2017 [PDF, 768 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.3.20173.5.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.3.20173.5.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 106 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.3.201725.4.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.3.201713.4.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 99 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie - pouze v rozsahu diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.2.201710.4.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.2.201730.3.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.3.201729.3.2017Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2017 [PDF, 99 kB]
28. březen 2017
Petra Pospíchalová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.3.201731.3.2017Úřednice/úředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana odboru sekretariátu hejtmana [PDF, 643 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 3. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kbntaktní osoba: Ing. Eva Plachá,
el: 564 602 106,
email: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
14.3.201710.4.2017Správy databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 425 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku
do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, do 10. 4. 2017, do 12.00 hodin.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
14.3.20176.4.2017Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 625 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději dne 6. 4. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová,
tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová
17.2.20175.4.2017Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavování cestujících, správy dat z odbavení cestujících a koncepce tarifu Kraje Vysočina odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 431 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 4. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017 [PDF, 271 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.7.2017Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017, 2018 a 2019 [PDF, 277 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.3.201731.3.2017Sdělení ve věci podaného odvolání proti rozhodntí Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sdělení ve věci podaného odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina a výzva k vyjádření k obsahu odvolání
Ing. Martin Drápela
2.3.20173.4.2017Rozhodnutí [PDF, 1,1 MB]Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.3.20177.4.2017Opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/34 Nové Ransko - provádění rekonstrukce vodovodu, kanalizace a výstavby chodníku
Iveta Hájková

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.3.201710.4.2017Obec Kalhov [DOC, 40 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě než 30 dnů
Marie Vostálová

Veřejné vyhlášky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.3.201731.3.2017Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - návrh na registraci Honebního společenstva Střítež a na uznání společenstevní honitby Střítež [PDF, 1,9 MB]
Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6. 3. 2017 (č.j. KUJI 17913/2017, sp. zn. OŽPZ 626/2017 Gr-2), kterým bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci „Návrh na registraci Honebního společenstva Střítež a na uznání společenstevní honitby Střítež.“
Ing. Petr Koukal

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.3.201724.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 81 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín, obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
22.3.201724.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Mrákotín, obec Mrákotín, okres Jihlava.
Martina Vávrová
21.3.201721.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 79 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ořechov u Telče a obec Ořechov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
20.3.201720.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Valeč u Hrotovic, obec Valeč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
20.3.201720.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
9.3.201710.4.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Rybné, okres Jihlava.
Martina Vávrová
9.3.201710.4.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Sejřek, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 93 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Popice u Jihlavy, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Pístov u Jihlavy, v k.ú. Vysoká u Jihlavy, v k.ú. Rančířov.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ostrov nad Oslavou, obec Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Sněžné, obec Sněžné, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 60 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Netín, obec Netín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Brzkov, obec Brzkov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 86 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 73 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okr. Třebíč.
Martina Vávrová
24.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 76 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní město, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
23.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
23.2.201727.3.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 999323

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód