Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 9.10.2015

Aktuality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.9.201522.10.2015Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025
Zveřejnění vypořádání připomínek k návrhu plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
Ing. Jan Joneš

Aktuality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.9.201512.10.2015Výzva k předkládání žádostí o dotaci na repase a opravy mobilní požární techniky [PDF, 58 kB]
auto_hasici
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina pro rok 2016.
Ing. Bc. Pavel Dvořák

Činnost

 

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20154.1.2016Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.10.201522.10.2015SEA - informace o místě a času konání veřejného projednání návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina [PDF, 441 kB]
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 - veřejné projednání návrhu koncepce podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).
Ing. Jan Joneš
9.10.201530.10.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 3,4 MB]
Modernizace výkrmu drůbeže Stará Říše
Ing. František Mládek
5.10.20155.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Národní plán povodí Dunaje“
Ing. Barbora Švíková
5.10.20155.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Národní plán povodí Labe“
Ing. Barbora Švíková
5.10.201526.10.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 3,2 MB]
Navýšení kapacity výroby speciálních laků pro obalový průmysl
Ing. František Mládek
1.10.20152.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015“
Ing. Barbora Švíková
1.10.201519.10.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 415 kB]
Produkční stáj pro dojnice - Dolní Vilímeč
Ivo Dobrianskij
30.9.20152.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025“
Ing. Barbora Švíková
30.9.20152.11.2015Návrh koncepcí včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Národní program snižování emisí ČR 2020“ a
„Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“
Ing. Barbora Švíková
30.9.20152.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“
Ing. Barbora Švíková
30.9.201516.10.2015Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky [PDF, 242 kB]
Nový jádrový zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice
Ivo Dobrianskij
30.9.20152.11.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
Ing. Barbora Švíková
25.9.201516.10.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 1,9 MB]
Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
Ing. František Mládek
23.9.20159.10.2015Stanovisko k návrhu koncepce
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“
Ing. Barbora Švíková
22.9.201513.10.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 3,2 MB]
Výstavba skladovací jímky v BPS Žďár nad Sázavou
Ing. František Mládek
16.9.201519.10.2015Závěr zjišťovacího řízení
„Program zlepšování kvality ovzduší ZÓNA CZ06Z – JIHOVÝCHOD“
Ing. Barbora Švíková
10.9.201512.10.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.10.201520.11.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 102 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.10.201520.11.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 152 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.10.201513.11.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 120 kB]
na poskytování zdravotních služeb v oboru Lékařská genetika - laboratorní pracoviště
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.9.201512.11.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 110 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.9.201530.10.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 14. 9. 2015 [PDF, 1,6 MB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.9.201527.10.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 93 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.9.201523.10.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.9.201521.10.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 103 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Endokrinologie a diabetologie – pouze v rozsahu endokrinologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.9.201520.10.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.10.201526.10.2015Nabídka nepotřebného materiálu [PDF, 164 kB]Miroslava Marešová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.9.201512.10.2015Úřednice/úředník na úseku rodinné a seniorské politiky odboru sociálních věcí [PDF, 212 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 10. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
25.9.201512.10.2015Úřednice/úředník na úseku sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí [PDF, 212 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 10. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
25.9.201512.10.2015Úřednice/úředník na úseku náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí [PDF, 213 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 10. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
22.9.201520.10.2015Vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 215 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 10. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
16.9.201520.10.2015Úřednice/úředník na úseku metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby a v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na právní zabezpečení čerpání ze strukturálních fondů EU odboru regionálního rozvoje [PDF, 212 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 10. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Prevence kriminality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.3.20154.1.2016Zásady na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015 [DOC, 88 kB]Ing. Bc. Pavel Dvořák
30.3.20154.1.2016Formulář žádosti [DOC, 41 kB]
Formulář k žádosti o dotaci na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015
Ing. Bc. Pavel Dvořák

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.9.201526.10.2015Informace o konání veřejného projednání [PDF, 1,2 MB]
Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce "Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015"
Ing. Martin Drápela

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.2.201529.2.2016Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 88 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.10.20159.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 451 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky.
Iva Leflerová
2.10.20152.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 59 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pelhřimov
admin
2.10.20152.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kalhov
admin
30.9.20152.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Pelhřimov.
Iva Leflerová
30.9.20152.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Iva Leflerová
30.9.20152.11.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Golčův Jeníkov.
Iva Leflerová
29.9.201530.10.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 161 kB]
Záměr darování nemovitého majetku k. ú. Podmoklany.
Iva Leflerová
29.9.201530.10.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 146 kB]
Záměr darování neovitého majetku v k. ú. Nové Veselí.
Iva Leflerová
29.9.201530.10.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 145 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Poděbaby.
Iva Leflerová
29.9.201530.10.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 138 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Rozsochy.
Iva Leflerová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.20154.1.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2015 [PDF, 218 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 761640

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód