Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 4.9.2015

Aktuality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.8.20157.9.2015Rozhodnutí hejtmana ze dne 21. 8. 2015 o zrušení období déletrvajícího nadměrného sucha [PDF, 525 kB]
Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, hejtman kraje ruší na území Kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha.
Ing. Bc. Pavel Dvořák

Činnost

 

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20154.1.2016Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.9.201523.9.2015Informace o oznámení záměru [PDF, 245 kB]
Výstavba výrobní haly OPTOKON KABLE
v Pelhřimově
Ivo Dobrianskij
28.8.201514.9.2015Zveřejnění informace o posudku k záměru [PDF, 185 kB]
Lisovna termosetů - navýšení výroby
Ivo Dobrianskij
28.8.201518.9.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 176 kB]
Navýšení kapacity výroby speciálních laků pro obalový průmysl
Ing. František Mládek
25.8.201525.9.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace“
Ing. Barbora Švíková
21.8.201511.9.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 174 kB]
Výstavba skladovací jímky v BPS Žďár nad Sázavou
Ing. František Mládek
20.8.201510.9.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 227 kB]
Produkční stáj pro dojnice - DolníVilímeč
Ivo Dobrianskij
19.8.20159.9.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 173 kB]
Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
Ing. František Mládek
14.8.20154.9.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 181 kB]
III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka
Ing. František Mládek
14.8.20154.9.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 181 kB]
II/405 Okříšky - křižovatka s I/23
Ing. František Mládek
10.8.201510.9.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Koncepce vodní dopravy“
Ing. Barbora Švíková
10.8.201510.9.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ06Z – JIHOVÝCHOD“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.8.201528.9.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Petrůvky“ ve věci čerpání finančních prostředků z vázaného účtu skládky na rekultivaci
Ivo Dobrianskij
25.8.201525.9.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 184 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti ŽĎAS, a.s., pro zařízení „Metalurgie“
Ivo Dobrianskij
12.8.201514.9.2015Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 53 kB]
5. pravomocná změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti MikroChem LKT spol. s r.o.: „Neutralizační a deemulgační stanice“
Ing. Milan Křížek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.8.201525.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Radiologie a zobrazovací metody
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.8.201521.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 96 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.8.201521.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 104 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Gynekologie a porodnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.8.201515.9.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 3.8.2015 [PDF, 630 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.7.20159.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.7.20158.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.7.20158.9.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Pneumologie a ftizeologie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.8.201521.9.2015Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů [DOC, 82 kB]
Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů
Ing. Martin Drápela

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.8.20159.9.2015Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2015 [PDF, 114 kB]
8. září 2015
Petra Pospíchalová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.8.201515.9.2015Úřednice/úředník na úseku registrace sociálních služeb, koordinátorka/koordinátor pro romské záležitosti odboru sociálních věcí [PDF, 213 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 9. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
18.8.20159.9.2015Bezpečnostní analytička/analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace odboru analýz a podpory řízení [PDF, 215 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 9. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Prevence kriminality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.3.20154.1.2016Zásady na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015 [DOC, 88 kB]Ing. Bc. Pavel Dvořák
30.3.20154.1.2016Formulář žádosti [DOC, 41 kB]
Formulář k žádosti o dotaci na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015
Ing. Bc. Pavel Dvořák

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.8.20154.9.2015Veřejná vyhláška - usnesení o změně příslušnosti [PDF, 55 kB]
Usnesení o odnětí řízení nečinnému Obecnímu úřadu Kejžlice a pověření Městského úřadu Humpolec vedením řízení o odstranění pevné překážky.
Ing. Jiří Macura

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.2.201529.2.2016Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 88 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlávka.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Brtnice.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Libkova Voda.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Bory.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majeku [PDF, 42 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vlčatín.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 52 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dušejov.
Iva Leflerová
17.8.201517.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu.
Iva Leflerová
14.8.201514.9.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 403 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Iva Leflerová
14.8.201514.9.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 699 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Iva Leflerová
5.8.20157.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Město na Moravě.
Iva Leflerová
5.8.20157.9.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lipnice nad Sázavou.
Iva Leflerová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.20154.1.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2015 [PDF, 218 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 744287

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód