Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 4.5.2016

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.4.20169.5.2016Veřejná vyhláška Oznámení [PDF, 86 kB]
Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.5.201610.5.2016Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Dopravní omezení a částečná uzavírka silnice I/38 Radostín-Rozňák okr. Havlíčkův Brod, pokládka mikrokoberce
Iveta Hájková
3.5.20169.5.2016Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Dopravní omezení a úplná uzavírka silnice I/19 Přibyslav, pouť
Iveta Hájková
3.5.20169.5.2016Opatření obecné povahy - DZp I/19 ZR
Stanovení přechodné úpravy provozu - I/19 ul. Novoměstská, Žďáru nad Sázavou
Ing. arch. Marie Kotenová
26.4.201612.5.2016Opatření obecné povahy - DZm Křižanov
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 v Křižanově
Ing. arch. Marie Kotenová
21.4.20169.5.2016Opatření obecné povahy - Návrh na DZm
Návrh na místní úpravu provozu na silnici I/19 u křižovatky na Skalský Dvůr - snížení rychlosti na 70
Ing. arch. Marie Kotenová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20152.1.2017Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.4.201616.5.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 5,4 MB]
Přeložka silnice I/23 Třebíč - jihovýchodní obchvat
Ing. František Mládek
27.4.201618.5.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 191 kB]
Přístavba tavírny a slévárny AI v areálu fy TOKOZ a.s.
Ing. František Mládek
27.4.201613.5.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 520 kB]
Modernizace farmy v Dolní Jablonné
Ing. František Mládek
25.4.201616.5.2016Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
"Koncepce rozvoje silniční sítě na území kraje Vysočina"
Ing. Barbora Švíková
22.4.20169.5.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 5,7 MB]
Obalovna Bílý Kámen
Ing. František Mládek
21.4.201612.5.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 191 kB]
Modernizace farmy Petrovice
Ing. František Mládek
18.4.20169.5.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 205 kB]
Stáj pro jalovice Krucemburk
Ing. František Mládek
14.4.20165.5.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 222 kB]
Objekty živočišné výroby Lovětín
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.4.20165.5.2016Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 54 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „ENERGETIKA“ společnosti ŽĎAS, a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.4.20168.6.2016Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 4. 2016 [PDF, 500 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.4.201631.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.4.201631.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.4.201619.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 97 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortodoncie
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.4.201617.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 106 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.4.201617.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 96 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.4.201617.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 135 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.4.201617.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 108 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortodoncie
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.4.201617.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 116 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.3.20165.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 122 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Cévní chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.4.201611.5.2016Povánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2016 [PDF, 102 kB]
10. květen 2016
Marie Jakoubková

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.5.201620.5.2016Úřednice/úředník na úseku organizace školství (na úseku speciálních škol) odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 212 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
3.5.201620.5.2016Úřednice/úředník na úseku dotační agendy lesního hospodářství a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 210 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
2.5.201618.5.2016Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 211 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
29.4.20161.6.2016Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 209 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
26.4.201612.5.2016úřednice/úředník na úseku vnitřní správy oddělení ostatních správních činností [PDF, 214 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  volná pracovní místa  pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
22.4.20169.5.2016Úřednice/úředník na úseku lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 211 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
11.4.201624.6.2016Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 292 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.5.20169.5.2016Opatření obecné povahy - doplnění [PDF, 59 kB]
Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka most u Žďáru nad Sázavou
Ing. arch. Marie Kotenová
20.4.20166.5.2016Veřejná vyhláška [PDF, 51 kB]
Oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
Ing. Jiří Macura

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.4.201616.5.2016Obec Zbinohy [PDF, 32 kB]
Veřejná sbírky osvědčena v kratší lhůtě, z důvodu zvláštního zřetele.
Marie Vostálová

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.4.201611.5.2016Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 362 kB]
Usnesení Ministerstva zemědělství o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání ve věci zakázání užívání stavby vodního díla „Rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Havířské, Jihlava“
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.4.201619.5.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 114 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, k.ú. Klášter u Vilémova, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
18.4.201619.5.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 56 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obec Vilémov.
Martina Vávrová
13.4.201616.5.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Dolní Rozsíčka.
Martina Vávrová
12.4.201613.5.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 81 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Syrovice.
Martina Vávrová
8.4.20169.5.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány.
Martina Vávrová
8.4.20169.5.2016Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Heraltice [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Heraltice.
Martina Vávrová
7.4.20169.5.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 129 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú.Pístov u Jihlavy
Martina Vávrová
5.4.20166.5.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Veselí.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.4.201631.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2016 [PDF, 248 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková
4.2.20162.1.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2016 [PDF, 216 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 3/15 ze dne 12. 5. 2015
Marie Jakoubková
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 859817

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód