Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 24.5.2016

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.5.20166.6.2016Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 918 kB]
Umístění stavby: "V509 - rekonstrukce vedení hlášení č. 1020000350" Venkovní vedení VVN Bystřice nad Pernštejnem - Žďár nad Sázavou.
Marcela Zezulková
12.5.201623.6.2016Veřejná vyhláška Oznámení [PDF, 139 kB]
Zahájení řízení o Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.
Marcela Zezulková
12.5.201623.6.2016Veřejná vyhláška Oznámení [PDF, 118 kB]
Zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.5.201630.5.2016Opatření obecné povahy Hladov-Želetava [PDF, 72 kB]
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 úsek Hladov - Želetava
Ing. arch. Marie Kotenová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20152.1.2017Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.201613.6.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 435 kB]
Stáj pro jalovice Krucemburk
Ing. František Mládek
23.5.20168.6.2016Stanovisko k návrhu koncepce
„Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020“
Ing. Barbora Švíková
23.5.201613.6.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Zpracování plastů - Chotěbořské strojírny, a.s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř
Ing. František Mládek
20.5.20166.6.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 508 kB]
Modernizace farmy Petrovice
Ing. František Mládek
20.5.20166.6.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 496 kB]
Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20, 131/21 v k. ú. Leština u Světlé
Ing. František Mládek
18.5.20168.6.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 233 kB]
Navýšení kapacity zařízení ze 124 t/den na 140 t/den utavené skloviny provozovatele CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o.
Ing. František Mládek
16.5.20166.6.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 225 kB]
Stáj pro masné krávy - Bedřichov
Ing. František Mládek
9.5.201625.5.2016Stanovisko k návrhu koncepce
„Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.5.20166.6.2016Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
13. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.5.20164.7.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 108 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.5.201630.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Oftalmologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.5.201623.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 96 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.5.201623.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 102 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.5.201622.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.5.201622.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 110 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie - pouze v rozsahu diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.5.201622.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 122 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.5.201622.6.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.4.20168.6.2016Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 4. 2016 [PDF, 500 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.4.201631.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.4.201631.5.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ochrana ovzduší

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.5.201613.6.2016Veřejná vyhláška
Zveřejnění oznámení o zahájení řízení ve věci povolení provozu ZZO "Lisovna termosetů; Opracování výlisků Velké Meziříčí", RODOS kovo, s.r.o., včetně přílohy
Ivo Dobrianskij

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.5.201620.6.2016Úřednice/úředník na úseku lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 211 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
12.5.201630.5.2016Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového [PDF, 210 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
11.5.201627.5.2016Úřednice/úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů odboru regionálního rozvoje [PDF, 211 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
10.5.201627.5.2016Úřednice/úředník na úseku přestupků a jiných správních deliktů oddělení ostatních správních činností [PDF, 211 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 5. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  volná pracovní místa  pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
9.5.201610.6.2016Úřednice/úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU odboru regionálního rozvoje [PDF, 212 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
29.4.20161.6.2016Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 209 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
11.4.201624.6.2016Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 292 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 6. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Vyhlášená konkursní řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.5.20166.6.2016Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 [PDF, 44 kB]
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Přihlášky s požadovanými doklady musí být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do pondělí 6. 6. 2016 do 15:00 hodin.
PaedDr. Vladimír Zelený

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.5.201620.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem
admin
20.5.201620.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Telč, obec Telč
admin
19.5.201620.6.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 767 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Daňkovice, obec Daňkovice a v k.ú. Sněžné na Moravě, obec Sněžné.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 104 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obci Třebíč.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obci Třebíč.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 48 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Salačova Lhota, obec Salačova Lhota.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 264 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Střítež u Černovic a obci Černovice.
Martina Vávrová
19.5.201620.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 265 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obci Menhartice.
Martina Vávrová
13.5.201613.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kundratice u Křižanova, obec Kundratice.
Martina Vávrová
11.5.201613.6.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 525 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rytířsko, k.ú. Jamné u Jihlavy, obec Jamné.
Martina Vávrová
11.5.201613.6.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 142 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Chotěměřice, obec Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.4.201631.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2016 [PDF, 248 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková
4.2.20162.1.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2016 [PDF, 216 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 3/15 ze dne 12. 5. 2015
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 870374

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód