Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.10.2014

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.10.201422.10.2014Rozhodnutí [PDF, 542 kB]
Umístění stavby: Víceúčelová budova v k.ú. Velké Meziříčí
Marcela Zezulková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.10.20146.11.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 178 kB]
Stáj pro dojnice Peršíkov
Ivo Dobrianskij
17.10.201418.11.2014Informace o zveřejnění návrhu koncepce [PDF, 868 kB]
Plán odpadového hospodářství České republiky
Ing. Milan Křížek
16.10.20146.11.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB]
Novostavba betonárny v Třebíči
Ivo Dobrianskij
16.10.20146.11.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 436 kB]
Stropešín – chov drůbeže
Ivo Dobrianskij
16.10.20146.11.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 300 kB]
Lisovna termosetů – navýšení výroby
Ivo Dobrianskij
15.10.201430.10.2014Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci [PDF, 52 kB]
Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
Ivo Dobrianskij
15.10.201430.10.2014Zveřejnění oznámení o veřejném projednání záměru [PDF, 182 kB]
Farma chovu dojnic Radostín nad Oslavou
Ivo Dobrianskij
8.10.201429.10.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB]
I/19 Simtany – úprava tělesa silnice
Ivo Dobrianskij
8.10.201410.11.2014Zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 220 kB]
Dostavba stájí v areálu FARMY ZÁHOŘÍ, Netín
Ivo Dobrianskij
8.10.201410.11.2014Předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce
Operační program Rybářství 2014 – 2020
Ivo Dobrianskij
7.10.201423.10.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 181 kB]
Stáje pro mladý skot Černov
Ivo Dobrianskij
2.10.201423.10.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 414 kB]
Dočasná mobilní betonárna Ořechov
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.10.20146.11.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
11. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij
23.9.201424.10.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 25 kB]
V. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti ACO Industries k.s., pro zařízení kategorie činností 2.6: „Mořírna nerezové oceli ACO Přibyslav“
Ivo Dobrianskij
23.9.201424.10.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 26 kB]
VII. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, pro zařízení kategorie činností 4.1.b): „Výroba methylesteru mastných kyselin, bioglycerínu, expelerů, surových rostlinných olejů a rafinačních mastných kyselin“
Ivo Dobrianskij
22.9.201423.10.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 53 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, místním názvem „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí, k. ú. Petráveč“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.20141.12.2014Výběrové řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Chirurgie
Mgr. Jan Kaleta
14.10.201427.11.2014Výběrové řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
2.10.201418.11.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péči v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
2.10.201418.11.2014Výběrové řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
24.9.20147.11.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 9. 2014 [PDF, 505 kB]
Výsledky VŘ z 22. 9. 2014
Mgr. Jan Kaleta
22.9.20144.11.2014Výběrové řízení [PDF, 83 kB]
pro poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Mgr. Jan Kaleta
19.9.20143.11.2014Výběrové řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Dětská a dorostová psychiatrie
Mgr. Jan Kaleta
19.9.20143.11.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Psychiatrie
Mgr. Jan Kaleta
19.9.20143.11.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortopedie
Mgr. Jan Kaleta
16.9.201430.10.2014Výběrové řízení [PDF, 71 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Mgr. Jan Kaleta
10.9.201424.10.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
10.9.201424.10.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortodoncie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Endokrinologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Pneumologie a ftizeologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortodoncie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Alergologie a imunologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Neurologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Vnitřní lékařství
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.10.201327.11.2014Vyhlášení termínů konání ZOZ pro rok 2014 [PDF, 46 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2014 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.10.201427.10.2014Kontaktní pracovnice/pracovník Family Pointu provozovaných v rámci projektu Kraje Vysočina Žijeme a pracujeme na Vysočině odboru sociálních věcí [PDF, 207 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 27. října 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
3.10.201431.10.2014Úřednice/úředník na úseku zdravotní správy odboru zdravotnictví [PDF, 208 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 31. 10. 2014 v 12.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr prodeje

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.10.201421.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Ves u Chotěboře.
Iva Leflerová
17.10.201418.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Město Žďár.
Iva Leflerová
17.10.201418.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Panské Dubenky.
Iva Leflerová
17.10.201418.11.2014Podmínky a termíny výběrového řízení [PDF, 242 kB]
Podmínky a termíny výběrového řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji pozemku v k.ú. Pelhřimov.
Iva Leflerová
13.10.201413.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 143 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
Iva Leflerová
9.10.201410.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Řehořov.
Iva Leflerová
8.10.201410.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 167 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Spělov.
Iva Leflerová
8.10.201410.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 313 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Cerekev.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 79 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Olešná.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkv Brod.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr darování nenovitého majetku [PDF, 37 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Blízkov.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Iva Leflerová
2.10.20143.11.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Svratka.
Iva Leflerová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 623983

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód