Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 18.9.2014

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.9.20141.10.2014Rozhodnutí [PDF, 559 kB]
Přístavba a nástavba prodejny obuvi č.p. 1111, ul. Tkalcovská, Třebíč - N.D.
Marcela Zezulková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.9.20148.10.2014Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí [PDF, 191 kB]
Farma chovu dojnic Radostín nad Oslavou
Ivo Dobrianskij
12.9.201429.9.2014VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) [PDF, 256 kB]
Krajský úřad Kraje Vysočina
si Vás dovoluje pozvat na
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)
které se koná dne 26. září 2014 od 10. 00 hodin,
v místnosti Zastupitelského sálu B 1.05/Z57
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti.
Ing. Jan Joneš
9.9.201430.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 181 kB]
Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
Ivo Dobrianskij
9.9.201410.10.2014Zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 218 kB]
Výstavba produkční stáje pro dojnice Vadín
Ivo Dobrianskij
5.9.201422.9.2014Posuzování vlivů na životní prostředí – předání stanoviska podle § 10g
Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Program předcházení vzniku odpadů ČR“
Ing. Milan Křížek
3.9.201419.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 34 kB]
„Změna záměru - BPS Pacov - zpracování VŽP a ostatních odpadů“, k. ú. Pacov
Ivo Dobrianskij
3.9.201419.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 84 kB]
Čerpací stanice PHM MASONITE
Ivo Dobrianskij
3.9.201424.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 227 kB]
Lakovna polykarbonátových skel HC 4
Ing. Milan Křížek
3.9.201424.9.2014Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB]
Dočasná mobilní betonárna Ořechov
Ing. Jan Joneš
2.9.20143.10.2014Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci [PDF, 52 kB]
Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
Ivo Dobrianskij
25.8.201425.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce
Program nadnárodní spolupráce DANUBE
Ivo Dobrianskij
25.8.201425.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce
Operační program Rybářství 2014 – 2020
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce [PDF, 53 kB]
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v kraji Vysočina na období 2014 - 2020
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce [PDF, 52 kB]
Přechodný národní plán České republiky
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.9.201413.10.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 83 kB]
5. změna integrovaného povolení pro zařízení
Středisko pro chov prasat Střížov společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice
Ivo Dobrianskij
26.8.201426.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat
Záblatí společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
22.8.201422.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Petrůvky“ ve věci čerpání finančních prostředků z vázaného účtu skládky
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 89 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Matějov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Farma pro reprodukci a výkrm prasat Rozsochy společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Vídeň
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Měřín
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
5. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat
Nížkov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 89 kB]
8. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Slavkovice
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.9.201430.10.2014Výběrové řízení [PDF, 71 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Mgr. Jan Kaleta
10.9.201424.10.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
10.9.201424.10.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortodoncie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Endokrinologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Pneumologie a ftizeologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortodoncie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Alergologie a imunologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Neurologie
Mgr. Jan Kaleta
9.9.201422.10.2014Výběrové řízení [PDF, 66 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Vnitřní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
3.9.201417.10.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
27.8.201410.10.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 8. 2014 [PDF, 658 kB]
Výsledky VŘ - 25. 8. 2014
Mgr. Jan Kaleta
27.8.201410.10.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
15.8.201430.9.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecná sestra - domácí zdravotní péče
Mgr. Jan Kaleta
15.8.201430.9.2014Výběrové řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Gynekologie a porodnictví
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.9.201426.9.2014Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - virové hemoragické septikémie [PDF, 498 kB]Miroslava Marešová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.10.201327.11.2014Vyhlášení termínů konání ZOZ pro rok 2014 [PDF, 46 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2014 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.9.201423.9.2014Úřednice/úředník na úseku udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 [PDF, 69 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 23. 9. 2013 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  krajský úřad  volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
3.9.201430.9.2014Úřednice/úředník na úseku ochrany přírody a Natury 2000 [PDF, 211 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 30. září 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  krajský úřad  volná pracovní místa.
Jana Činčárová

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.9.20149.10.2014Výběrové řízení na povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Šlapanka 2 [PDF, 951 kB]
Výběrové řízení na povolení výkonu rybářského práva v mimopstruhovém rybářském revíru Šlapanka 2 (ev. č. 10 961 002)
Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.9.20142.10.2014Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 99 kB]
Stavební povolení pro stavbu I/19 Leskovice - Starý Pelhřimov, oprava komunikace
Ing. Jiří Macura
16.9.20142.10.2014Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 103 kB]
Stavební povolení pro stavbu I/38 Golčův Jeníkov, oprava.
Ing. Jiří Macura

Veřejné zakázky OŽP

 

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr prodeje

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.9.20146.10.2014Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Kamenice u Jihlavy.
Iva Leflerová
28.8.201429.9.2014záměr prodeje [PDF, 36 kB]
záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Polná
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 35 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Polná
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pavlov
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Krupá
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Černá
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okříšky
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Říše
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Uhříňov u Velkého Meziříčí
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov
Bc. Petra Effenberková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 608954

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód