Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 1.7.2015

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.6.201513.7.2015Rozhodnutí [PDF, 346 kB]
Drátěné oplocení na kovových sloupcích v k.ú. Smrčná.
Marcela Zezulková
15.6.20151.7.2015Rozhodnutí [PDF, 604 kB]
Sklad klempířského materiálu v k.ú. Pustina u Měřína.
Marcela Zezulková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20154.1.2016Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.201522.7.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB]
Výkrmna skotu pro 140 ks v Dlouhé Vsi
Ivo Dobrianskij
1.7.201517.7.2015ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 518 kB]
Farma chovu skotu Chřenovice
Ivo Dobrianskij
29.6.201515.7.2015ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 346 kB]
Zařízení ke sběru a výkupu autovraků Sběrné suroviny a. s. - Humpolec
Ivo Dobrianskij
24.6.201510.7.2015Závěr zjišťovacího řízení
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025
Ing. Barbora Švíková
22.6.20158.7.2015Závěr zjišťovacího řízení
Národní program snižování emisí ČR 2020
Ing. Barbora Švíková
22.6.20158.7.2015Závěr zjišťovacího řízení
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Ing. Barbora Švíková
23.6.20159.7.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 221 kB]
III/3443 Dolní Krupá – přeložka
Ivo Dobrianskij
18.6.20156.7.2015ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 328 kB]
Přístavba expedice výrobní haly firmy SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o.
Ivo Dobrianskij
17.6.20153.7.2015Závěr zjišťovacího řízení
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Ing. Barbora Švíková
10.6.20151.7.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 222 kB]
Farma chovu skotu Studenec
Ivo Dobrianskij

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.6.201524.7.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 182 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Mořírna Žďár nad Sázavou“
Ivo Dobrianskij
22.6.201523.7.2015Zveřejnění informace o integrovaném povolení [PDF, 52 kB]
Integrované povolení pro zařízení „Výroba světlometů“ provozovatele Automotive Lighting s.r.o., se sídlem Pávov 113, 586 01 Jihlava
Ivo Dobrianskij
19.6.201520.7.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 182 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Metalurgie Žďár nad Sázavou“
Ivo Dobrianskij
12.6.201513.7.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
8. změna integrovaného povolení společnosti SPV Pelhřimov, a.s., se sídlem Plevnice 42, 393 01 Pelhřimov, pro zařízení Výkrmna prasat Litohošť
Ivo Dobrianskij
12.6.201513.7.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 53 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, místním názvem „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí, k. ú. Petráveč“
Ivo Dobrianskij
4.6.20156.7.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 54 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „ENERGETIKA“ společnosti ŽĎAS, a.s.
Ing. Barbora Švíková

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.6.201512.8.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.6.20157.8.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Gerontopsychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.6.20157.8.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.6.201528.7.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 15. 6. 2015 [PDF, 1,1 MB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.6.201521.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.6.201514.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 99 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Klinická onkologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.5.20158.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 75 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.5.20151.7.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 5. 2015 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.6.201517.7.2015Úřednice/úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektůpro programy EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu [PDF, 210 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 17. 7. 2015 v 12.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
16.6.20152.7.2015Úřednice/úředník na úseku cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu [PDF, 215 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 2. 7. 2015 v 12.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Prevence kriminality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.3.20154.1.2016Zásady na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015 [DOC, 88 kB]Bc. Pavel Dvořák
30.3.20154.1.2016Formulář žádosti [DOC, 41 kB]
Formulář k žádosti o dotaci na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015
Bc. Pavel Dvořák

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.6.201513.7.2015Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení I/38 Jihlava - Stonařov [PDF, 74 kB]
Stavba řeší opravu stávající silnice I/38. Začátek leží cca 100 m za křižovatkou silnice I/38 a II/523. Konec úpravy leží před začátkem Stonařova. V řešeném úseku bude provedena
kompletní oprava. Oprava bude provedena ve stávajících šířkách vozovky, výškově dojde pouze k zesílení stávající vozovky o 20 mm mimo obec, v obcích bude niveleta vozovky zachována.
Stavba bude prováděna po úsecích délky cca 1000 m. Doprava bude vedena po polovinách vozovky, přičemž provoz bude veden vždy volným jízdním pruhem a bude řízen mobilní světelnou signalizací.
Ing. Jiří Macura
25.6.201513.7.2015Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení I/19 Kámen - Leskovice [PDF, 82 kB]
Předmětem stavby je oprava stávající silnice I/19 v úseku od mostu přes Novodvorský potok až po úrovňovou křižovatku se silnicí III/12819 (resp. cca 100 m za křižovatkou) za obcí Leskovice. Celková délka opravovaného úseku silnice I/19 je 4226 m.
Ing. Jiří Macura
18.6.20156.7.2015Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 107 kB]
Stavební povolení pro stavbu I/37 Velká Bíteš, Lánice
Ing. Jiří Macura

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.2.201529.2.2016Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 88 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.6.201527.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 38 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třešť.
Iva Leflerová
24.6.201527.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Radostovice u Lipničky.
Iva Leflerová
24.6.201527.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Počátky.
Iva Leflerová
24.6.201527.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ledeč nad Sázavou.
Iva Leflerová
24.6.201527.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Město.
Iva Leflerová
23.6.201524.7.2015Záměr darování nemovitého majektu [PDF, 284 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Útěchovičky.
Iva Leflerová
23.6.201524.7.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 144 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Jemnice.
Iva Leflerová
23.6.201524.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Město.
Iva Leflerová
18.6.201520.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Radslavice.
Iva Leflerová
15.6.201516.7.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem.
Iva Leflerová
15.6.201516.7.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 42 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Bystřice nad Pernštějnem.
Iva Leflerová
15.6.201516.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lučice.
Iva Leflerová
15.6.201516.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 135 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod.
Iva Leflerová
9.6.201510.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 162 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Iva Leflerová
9.6.201510.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 137 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
Iva Leflerová
8.6.20159.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 304 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hlinné.
Iva Leflerová
4.6.20156.7.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Vír.
Iva Leflerová
4.6.20156.7.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 358 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Tasov.
Iva Leflerová
3.6.20156.7.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 350 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Přibyslav.
Iva Leflerová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.20154.1.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2015 [PDF, 218 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 717058

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 • LODM 2015
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód