Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.12.2014

Činnost

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.11.201431.12.2020Celková architektura IS KrÚ [PDF, 95 kB]admin

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.20142.1.2015Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 79 kB]
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu I/38 Havlíčkův Brod - Jihovýchodní obchvat.
Marcela Zezulková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.12.20149.1.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 388 kB]
Dotěžení a rekultivace lomu Pohled
Ivo Dobrianskij
18.12.20148.1.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 503 kB]
Rozšíření výrobního areálu firmy TIRAD, Šašovice
Ivo Dobrianskij
18.12.20145.1.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 380 kB]
Sklad kapalných hnojiv ve Zhoři
Ivo Dobrianskij
16.12.20146.1.2015Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [PDF, 431 kB]
Novostavba stáje s dojírnou a technické zázemí
Ivo Dobrianskij
15.12.201415.1.2015Zveřejnění návrhu koncepce
Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 – 2018
Ing. Barbora Švíková
11.12.201429.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 294 kB]
Novostavba skladové haly - k. ú. Bedřichov u Jihlavy
Ivo Dobrianskij
8.12.201429.12.2014Zveřejnění informace o doplňku číslo 1 k dokumentaci [PDF, 184 kB]
Farma chovu dojnic RADOSTÍN nad Oslavou“ - Rozptylová studie č. 42
Ing. Barbora Švíková
5.12.201429.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 443 kB]
Technické zařízení pro výrobu betonových směsí Rozňák
Ivo Dobrianskij
5.12.201429.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 448 kB]
Farma skotu Sázava – stáj dojnic
Ivo Dobrianskij
8.12.201429.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 225 kB]
Automatická linka alkalického zinkování (závěs + buben) a černění a zneškodňovací stanice odpadních vod, M - KOVO s.r.o. Rantířov
Ivo Dobrianskij
4.12.201422.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 225 kB]
Výrobna elektrické energie pro průmyslovou zónu Lavičky - kraj Vysočina
Ivo Dobrianskij
3.12.201429.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 468 kB]
Stáj pro prasata - Plevnice
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.201419.1.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 55 kB]
3. změna integrovaného povolení v úplném znění při nepodstatné změně v provozu zařízení „CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla“
Ivo Dobrianskij
19.12.201419.1.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 85 kB]
2. změna integrovaného povolení společnosti DF Pacov s.r.o. pro zařízení DF- Pacov s.r.o. - drůbeží farma Pacov
Ivo Dobrianskij
12.12.201412.1.2015Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci vynětí zařízení z režimu zákona o integrované prevenci [PDF, 66 kB]
Rozhodnutí ve věci vynětí zařízení kategorie 6.4. b) „Výrobna krmných směsí Moravské Budějovice“ společnosti Agrovýkup, a.s., z režimu zákona o integrované prevenci
Ivo Dobrianskij
2.12.20145.1.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 88 kB]
5. změně integrovaného povolení společnosti ADW AGRO, a.s. pro zařízení Výroba krmných směsí s kapacitou 20 t/hod - Krahulov
Ivo Dobrianskij
25.11.201426.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
3. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti TXP Brno, spol. s r.o. pro Zařízení pro intenzivní chov prasat, farma Martínkov
Ivo Dobrianskij
21.11.201422.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
3. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Ivo Dobrianskij
20.11.201422.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Železárny Štěpánov, spol. s r.o., slévárna (zařízení nedosahuje kapacity, jedná se o dobrovolnou žádost)
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.20144.2.2015Výběrové řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Urologie
Mgr. Jan Kaleta
16.12.20143.2.2015Výběrové řízení [PDF, 73 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Mgr. Jan Kaleta
11.12.201430.1.2015Výběrové řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Mgr. Jan Kaleta
10.12.201427.1.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 8. 12. 2014 [PDF, 544 kB]
Výsledky výběrových řízení ze dne 8. 12. 2014
Mgr. Jan Kaleta
10.12.201427.1.2015Výběrové řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
26.11.201413.1.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 11. 2014 [PDF, 230 kB]
Výsledky VŘ z 24. 11. 2014
Mgr. Jan Kaleta
24.11.201412.1.2015Výběrové řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Mgr. Jan Kaleta
24.11.201412.1.2015Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Paliativní medicína
Mgr. Jan Kaleta
14.11.20145.1.2015Výběrové řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortoptista
Mgr. Jan Kaleta
11.11.201430.12.2014Výběrové řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Fyzioterapie
Mgr. Jan Kaleta
11.11.201430.12.2014Výběrové řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Mgr. Jan Kaleta
7.11.201422.12.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 5. 11. 2014 [PDF, 728 kB]
Výsledky VŘ ze dne 5. 11. 2014
Mgr. Jan Kaleta
6.11.201422.12.2014Výběrové řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Urologie
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.20142.1.2015Úřednice/úředník na úseku PR a marketingu odboru sekretariátu hejtmana [PDF, 210 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 2. 1. 2015 v 12.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.12.20145.1.2015Rozhodnutí o změně rybářského revíru 451 001 Břevnický potok 1 [PDF, 2 MB]
Rozhodnutí o změně rybářského revíru 451 001 Břevnický potok 1
Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.12.20142.1.2015Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 110 kB]
Stavební povolení pro stavbu na silnici I/23 Předín - Stěměchy, oprava
Ing. Jiří Macura
10.12.201429.12.2014Veřejná vyhláška - usnesení o změně příslušnosti [PDF, 55 kB]
Oznámení o změně příslušnosti z důvodu vyloučení všech úředních osob.
Ing. Jiří Macura
9.12.201429.12.2014Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti vyzvednout písemnost [PDF, 59 kB]
Oznámení o možnosti vyzvednout si písemnost ve stavebním řízení.
Ing. Jiří Macura
9.12.201429.12.2014Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu ve Stonařově ve směru od Znojma.
Ing. Jiří Macura

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.20142.1.2015Obec Rožná [PDF, 38 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě než 30 dnů od přijetí oznámení.
Marie Vostálová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 161 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pavlov u Stonařova.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Město na Moravě.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ronov nad Sázavou.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Přibyslav.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 35 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Horní Dubenky.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 34 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Stonařov.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 34 kB]
Záměr nemovitého majetku v k. ú. Dolní Věžnice.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 33 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Černá.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 47 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vysoké Studnice.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 54 kB]
Záměr darování nemovitého matetku v k.ú. Lesůňky.
Iva Leflerová
19.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 308 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Iva Leflerová
16.12.201419.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 53 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Komárovice u Jihlavy.
Iva Leflerová
9.12.20149.1.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 151 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Znětínek.
Iva Leflerová
9.12.20149.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 179 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Znětínek.
Iva Leflerová
4.12.20145.1.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 306 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Břevnice.
Iva Leflerová
28.11.201429.12.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Skryje nad Jihlavou, k.ú. Lipňany u Skryjí, okr. Třebíč.
Iva Leflerová
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
k.ú. Třebíč
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 109 kB]
k.ú. Rouchovany
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 100 kB]
k.ú. Dobronín
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 73 kB]
k.ú. Stonařov
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 182 kB]
k.ú. Ostrov nad Oslavou
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
k.ú. Lukavec u Pacova
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 103 kB]
v k.ú Mostiště u Velkého Meziříčí
admin

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 643827

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód