Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 29.11.2014

Činnost

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.11.201431.12.2020Celková architektura IS KrÚ [PDF, 95 kB]admin

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.11.201410.12.2014Rozhodnutí [PDF, 419 kB]
Územní rozhodnutí o umístění liniové stavby označené jako "Reko VTL Jihlava-Bedřichov, I. etapa".
Marcela Zezulková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201417.12.2014Zveřejnění informace o posudku [PDF, 218 kB]
Výstavba produkční stáje pro dojnice Vadín
Ivo Dobrianskij
26.11.201417.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 217 kB]
Dotěžení a rekultivace lomu Pohled
Ivo Dobrianskij
25.11.201411.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 224 kB]
Sklad kapalných hnojiv ve Zhoři
Ivo Dobrianskij
20.11.201411.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení
Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy
Ing. Barbora Švíková
20.11.201411.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 265 kB]
Rozšíření výrobního areálu firmy TIRAD, Šašovice
Ivo Dobrianskij
20.11.201411.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 218 kB]
Výstavba produkční stáje a dojírny ve stávajícím středisku ŽV
Ivo Dobrianskij
20.11.20148.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 253 kB]
Stáje pro dojnice Peršíkov
Ivo Dobrianskij
14.11.20145.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení [PDF, 225 kB]
Novostavba skladové haly - k.ú. Bedřichov u Jihlavy
Ing. Barbora Švíková
14.11.20145.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 432 kB]
Novostavba betonárny v Třebíči
Ing. Barbora Švíková
12.11.20143.12.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 294 kB]
Lakovna polykarbonátových skel HC 4
Ivo Dobrianskij
10.11.20141.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 219 kB]
Technické zařízení pro výrobu betonových směsí Rozňák
Ivo Dobrianskij
10.11.20141.12.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 217 kB]
Farma skotu Sázava – stáj dojnice
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.11.201426.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
3. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti TXP Brno, spol. s r.o. pro Zařízení pro intenzivní chov prasat, farma Martínkov
Ivo Dobrianskij
21.11.201422.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
3. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Ivo Dobrianskij
20.11.201422.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Železárny Štěpánov, spol. s r.o., slévárna (zařízení nedosahuje kapacity, jedná se o dobrovolnou žádost)
Ivo Dobrianskij
12.11.201415.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti Moravia Lacto a.s. pro Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok), v k.ú. Jihlava
Ivo Dobrianskij
10.11.201411.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 183 kB]
IV. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení kategorie 2.6.: Žárová zinkovna, lakovna trubek, společnosti ACO Industries k. s. a zveřejnění informace o pravomocném opravném rozhodnutí
Ivo Dobrianskij
3.11.20144.12.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 88 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení SELMA a.s. - farma pro chov prasat Kostelnomyslovská 415, Telč – Staré Město společnosti SELMA a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.11.201416.12.2014Výběrové řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování ambulentní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost
Mgr. Jan Kaleta
26.11.201413.1.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 11. 2014 [PDF, 230 kB]
Výsledky VŘ z 24. 11. 2014
Mgr. Jan Kaleta
24.11.201412.1.2015Výběrové řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Mgr. Jan Kaleta
24.11.201412.1.2015Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Paliativní medicína
Mgr. Jan Kaleta
14.11.20145.1.2015Výběrové řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Ortoptista
Mgr. Jan Kaleta
11.11.201430.12.2014Výběrové řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Fyzioterapie
Mgr. Jan Kaleta
11.11.201430.12.2014Výběrové řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Mgr. Jan Kaleta
7.11.201422.12.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 5. 11. 2014 [PDF, 728 kB]
Výsledky VŘ ze dne 5. 11. 2014
Mgr. Jan Kaleta
6.11.201422.12.2014Výběrové řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Urologie
Mgr. Jan Kaleta
5.11.201419.12.2014Výběrové řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
24.10.20148.12.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 10. 2014 [PDF, 932 kB]
Výsledky VŘ z 22. 10. 2014
Mgr. Jan Kaleta
16.10.20141.12.2014Výběrové řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Chirurgie
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.11.20141.12.2014Rozhodnutí o stavebním povolení - Městský úřad Moravské Budějovice - silnice III/4102 Martínkov, most 4102-8 [PDF, 161 kB]Bc. Ivana Schimmerová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201412.12.2014Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 204 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 12. 12. 2014 v 12.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
19.11.20144.12.2014Úřednice/úředník na úseku organizace práce, asistentka/asistent ředitele krajského úřadu [PDF, 210 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 4. 12. 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Rozpočet 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.11.201417.12.2014Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 [PDF, 497 kB]
Návrh rozpočtu v rozsahu pro úřední desku (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201412.12.2014Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 71 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu na silnici I/34 Krátká Ves, oprava. Stavba řeší opravu stávající silnice I/34 v průtahu obcí Krátká Ves a navazujících úseků před začátkem a za koncem obce, v celkové délce 1293 m.
Ing. Jiří Macura

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.11.20148.12.2014Bosch Diesel s.r.o. [PDF, 25 kB]
Rozhodnutí o konání veřejné sbírky Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava jiným způsobem než je uveden v § 9 odst. 1 zákona
Marie Vostálová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr prodeje/darování

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.11.201429.12.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Skryje nad Jihlavou, k.ú. Lipňany u Skryjí, okr. Třebíč.
Iva Leflerová
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
k.ú. Třebíč
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 109 kB]
k.ú. Rouchovany
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 100 kB]
k.ú. Dobronín
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 73 kB]
k.ú. Stonařov
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 182 kB]
k.ú. Ostrov nad Oslavou
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
k.ú. Lukavec u Pacova
admin
19.11.201422.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 103 kB]
v k.ú Mostiště u Velkého Meziříčí
admin
14.11.201415.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 149 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Dubenky
admin
13.11.201415.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 153 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Dubenky.
Iva Leflerová
13.11.201415.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 108 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov.
Iva Leflerová
10.11.201411.12.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Třebíč.
Iva Leflerová
10.11.201411.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 73 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pacov.
Iva Leflerová
7.11.20148.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Speřice.
Iva Leflerová
6.11.20148.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 372 kB]
Záměr darování nemovitého majtku v k.ú. Babice u Okrouhlice.
Iva Leflerová
6.11.20148.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nárameč, okr. Třebíč.
Iva Leflerová
3.11.20144.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 149 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín.
Iva Leflerová
3.11.20144.12.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 163 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rybné.
Iva Leflerová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 635942

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód