Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 31.8.2014

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.8.201416.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 221 kB]
„ Přístavba parkoviště podél haly LIS-LAK, u sprinklerovny a výstavba odpočinkové
plochy „ Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
Ivo Dobrianskij
25.8.201425.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce
Program nadnárodní spolupráce DANUBE
Ivo Dobrianskij
25.8.201425.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce
Operační program Rybářství 2014 – 2020
Ivo Dobrianskij
25.8.201410.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 25 kB]
Novostavba stáje a dojírny ZOD v Herálci
Ivo Dobrianskij
22.8.201412.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 426 kB]
Areál zemědělské farmy pro živočišnou výrobu Markvartice
Ivo Dobrianskij
22.8.201412.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 275 kB]
Slavíkov-úpravy stájí pro prasata
Ivo Dobrianskij
19.8.20144.9.2014Závěr zjišťovacího řízení
Program rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2015 – 2018
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce [PDF, 53 kB]
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v kraji Vysočina na období 2014 - 2020
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce [PDF, 52 kB]
Přechodný národní plán České republiky
Ivo Dobrianskij
18.8.20143.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 81 kB]
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY - ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, DÍLNA PRO DEMONTÁŽ VOZIDEL
Ivo Dobrianskij
14.8.20144.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 215 kB]
Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
admin
14.8.20144.9.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 205 kB]
Chov drůbeže Stropešín
Ivo Dobrianskij
11.8.20141.9.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 68 kB]
Slévárna hliníku PEZAG Třešť – navýšení výroby
Ivo Dobrianskij
4.8.20144.9.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Ivo Dobrianskij
1.8.20141.9.2014Zveřejnění návrhu koncepce [DOC, 40 kB]
Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020.
Ing. Martina Ferklová
30.7.20141.9.2014Zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 217 kB]
Novostavba stáje s dojírnou a technické zázemí
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.8.201426.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat
Záblatí společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
22.8.201422.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Petrůvky“ ve věci čerpání finančních prostředků z vázaného účtu skládky
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 89 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Matějov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Farma pro reprodukci a výkrm prasat Rozsochy společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
19.8.201419.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Vídeň
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
7. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Měřín
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 90 kB]
5. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat
Nížkov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
18.8.201418.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 89 kB]
8. změna integrovaného povolení při
nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Slavkovice
společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
12.8.201412.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
6. změna integrovaného povolení společnosti VVM Závidkovice s.r.o., pro zařízení Chov prasat – středisko Závidkovice
Ivo Dobrianskij
11.8.201411.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 25 kB]
I. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., pro zařízení kategorie činností 2.4.: „Slévárna litin“
Ivo Dobrianskij
6.8.20148.9.2014Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Kontinuální předúprava a kataforetické nanášení barev“ společnosti Futaba Czech, s.r.o.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.8.201410.10.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 8. 2014 [PDF, 658 kB]
Výsledky VŘ - 25. 8. 2014
Mgr. Jan Kaleta
27.8.201410.10.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
15.8.201430.9.2014Výběrové řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecná sestra - domácí zdravotní péče
Mgr. Jan Kaleta
15.8.201430.9.2014Výběrové řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Gynekologie a porodnictví
Mgr. Jan Kaleta
22.7.20144.9.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.8.201410.9.2014Nabídka nepotřebného majetku - Energetický regulační úřad [PDF, 121 kB]Bc. Ivana Schimmerová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.10.201327.11.2014Vyhlášení termínů konání ZOZ pro rok 2014 [PDF, 46 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2014 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Ostatní dokumenty OSV

 

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2014

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.8.201410.9.2014Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2014 [PDF, 114 kB]
9. září 2014
Marie Jakoubková

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.8.201410.9.2014Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 68 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 10. 9. 2014 v 13.00 hod.

Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.8.201410.9.2014Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 70 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu I/23 Studenec - Vícenice, oprava.
Ing. Jiří Macura

Veřejné zakázky OŽP

 

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.8.20145.9.2014Veřejná vyhláška - usnesení o převzetí vodoprávního řízení [PDF, 1,1 MB]
Usnesení o převzetí vodoprávního řízení ve věci povolení nakládání s vodami
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr prodeje

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.8.201429.9.2014záměr prodeje [PDF, 36 kB]
záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Polná
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 35 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Polná
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pavlov
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Krupá
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Černá
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okříšky
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Říše
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Uhříňov u Velkého Meziříčí
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 37 kB]
záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou
Bc. Petra Effenberková
28.8.201429.9.2014záměr darování [PDF, 36 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Batelov
Bc. Petra Effenberková
6.8.20148.9.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 160 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Nové Město na Moravě.
Iva Leflerová
6.8.20148.9.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 393 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou.
Iva Leflerová
6.8.20148.9.2014Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 66 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Puklice.
Iva Leflerová
6.8.20148.9.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 103 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Puklice.
Iva Leflerová
6.8.20148.9.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nové Syrovice.
Iva Leflerová
6.8.20148.9.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nový Telečkov.
Iva Leflerová
30.7.20141.9.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Salačova Lhota.
Iva Leflerová
30.7.20141.9.2014Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kejžlice.
Iva Leflerová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 601842

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód