Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 11.12.2016

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.11.201616.12.2016Veřejná vyhláška [PDF, 72 kB]
Terénní úpravy výkopové zeminy v areálu bývalého s.p. Oseva na částech pozemků v k. ú. Pelhřimov.
Marcela Zezulková
18.7.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost [PDF, 488 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.201623.12.2016Opatření obecné povahy - dopravní omezení [PDF, 55 kB]
údržba a běžné opravy silnic I. třídy v Kraji Vysočina
Iveta Hájková
2.12.201619.12.2016Opatření obecné povahy - dopravní omezení
upozornění účastníků silničního provozu na projíždění stavbou a výjezdu vozidel ze stavby obchvatu "I/34 Ondřejov - Pelhřimov"
Iveta Hájková
1.12.201619.12.2016Opatření obecné povahy - Biatlon Nové Město na Moravě [PDF, 57 kB]
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání Biatlonu v Novém Městě na Moravě
Ing. arch. Marie Kotenová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20152.1.2017Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.12.201629.12.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 211 kB]
Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků Auto Rosecký s.r.o.
Ing. František Mládek
6.12.201627.12.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 209 kB]
Rozšíření čerpací stanice LPG o prodej pohonných hmot
Ing. František Mládek
1.12.201622.12.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 360 kB]
LOGISTICKÉ CENTRUM JIHLAVA
Ing. František Mládek
1.12.201619.12.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 285 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Ing. František Mládek
30.11.201616.12.2016Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [PDF, 289 kB]
Farma skotu Bezděkov
Ing. František Mládek
30.11.20162.1.2017Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Politika ochrany klimatu v ČR“
Ing. Barbora Švíková
28.11.201619.12.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o oznámení záměru [PDF, 169 kB]
Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu
Ing. František Mládek
25.11.201612.12.2016ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 303 kB]
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – expediční plocha
Ing. František Mládek
24.11.201615.12.2016Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 210 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)
Ing. František Mládek
23.11.201614.12.2016Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.11.201616.12.2016Vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o změnu integrovaného povolení [PDF, 602 kB]
5. změna integrovaného povolení pro zařízení „CRYSTALITE BOHEMIA – výroba užitkového a domácenského skla“ společnosti CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.20165.1.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 21. 11. 2016 [PDF, 871 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20163.1.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.11.201628.12.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 101 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.11.201619.12.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 98 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.11.201619.12.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 97 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.201612.12.2016Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 111 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.12.201621.12.2016Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2016 [PDF, 91 kB]
20. prosinec 2016
Petra Pospíchalová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.11.20166.1.2017Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 428 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 1. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
28.11.201613.1.2017Úřednice/úředník na úseku přestupků a jiných správních deliktů oddělení ostatních správních činností [PDF, 427 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 1. 2017 do 12.00 hodin.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
4.11.20162.1.2017Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 426 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. 1. 2017 do 12.00 hodin.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.12.201621.12.2016Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 68 kB]
Návrh rozpočtu v rozsahu pro úřední desku (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.12.201626.12.2016Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání [PDF, 88 kB]
Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením.
Ing. Jiří Macura
28.11.201614.12.2016Veřejná vyhláška - opatření obecné úpravy provozu
místní úprava provozu - křižovatka silnic I/34 a I/37 Ždírec nad Doubravou - světelné signalizační zařízení
Iveta Hájková

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20161.3.2017Výroční zpráva za rok 2015 [PDF, 52 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.12.20169.1.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 172 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bohuslavice, obec Bohuslavice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
18.11.201619.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 38 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pavlov u Stonařova, Obec Pavlov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
18.11.201619.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jezdovice, obec Jezdovice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
15.11.201616.12.2016Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
9.11.201612.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okrouhlice, obec Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Martina Vávrová
9.11.201612.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světnov, obec Světnov, okres Žďár nad Sázavou
Martina Vávrová
9.11.201612.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
9.11.201612.12.2016Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Želiv, obec Želiv, okres Pelhřimov
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková
1.4.201631.12.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2016 [PDF, 248 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková
4.2.20162.1.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2016 [PDF, 216 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 3/15 ze dne 12. 5. 2015
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 956950

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód