Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 23.5.2015

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.20158.6.2015Seznámení s podklady rozhodnutí [PDF, 95 kB]
Sklad klempířského materiálu na pozemcích parc. č. 56 v k.ú. Pustina u Měřína.
Marcela Zezulková
21.5.20158.6.2015Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 49 kB]
Hospodářský objekt v k.ú. Kamenička.
Marcela Zezulková
18.5.20153.6.2015Rozhodnutí [PDF, 351 kB]
Hospodářský objekt v k.ú. Kamenička.
Marcela Zezulková
15.5.20151.6.2015Rozhodnutí [PDF, 705 kB]
Bytový dům v ul. Pujmanové, Havlíčkův Brod, na pozemku st. p. 3229.
Marcela Zezulková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20154.1.2016Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.201522.6.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Program pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (národní program)“
Ing. Barbora Švíková
19.5.20158.6.2015Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025“
Ing. Barbora Švíková
19.5.20154.6.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 224 kB]
Zařízení ke sběru a výkupu autovraků Sběrné suroviny, a.s.- Humpolec
Ivo Dobrianskij
18.5.20158.6.2015Informace o oznámení záměru [PDF, 232 kB]
Přístavba expedice výrobní haly firmy SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o.
Ivo Dobrianskij
15.5.20151.6.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 549 kB]
Novostavba stáje pro dojnice na farmě Míchov
Ivo Dobrianskij
13.5.20153.6.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 486 kB]
Modernizace stáje pro skot – HS Mohelno
Ivo Dobrianskij
6.5.20158.6.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepcí
„Národní program snižování emisí ČR 2020“ a „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“
Ing. Barbora Švíková
4.5.201525.5.2015Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 216 kB]
Nádrž na naftu
Ivo Dobrianskij
29.4.20151.6.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.5.201518.6.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 182 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Středisko odpadového hospodářství Rozinov“
Ivo Dobrianskij
15.5.201515.6.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Výrobna krmných směsí - Batelov“ společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.
Ivo Dobrianskij
13.5.201515.6.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 53 kB]
7. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa“
Ivo Dobrianskij
7.5.20158.6.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 52 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka TKO Bukov“
Ivo Dobrianskij
5.5.20155.6.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 53 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20153.7.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.5.20151.7.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 5. 2015 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.5.201524.6.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 88 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Alergologie a klinická imunologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.4.20154.6.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 106 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.4.20153.6.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 97 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Dětská nefrologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.4.201527.5.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Urologie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 

Prevence kriminality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.3.20154.1.2016Zásady na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015 [DOC, 88 kB]Bc. Pavel Dvořák
30.3.20154.1.2016Formulář žádosti [DOC, 41 kB]
Formulář k žádosti o dotaci na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015
Bc. Pavel Dvořák

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.5.20154.6.2015Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 119 kB]
Stavební povolení pro přeložku silnice I/34 Rouštany - Pohled
Ing. Jiří Macura
19.5.20154.6.2015Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení [PDF, 69 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu na silnici I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice.
Ing. Jiří Macura

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.5.20151.6.2015FOR JANE o.s. [PDF, 39 kB]
Veřejná sbírka osvědčena v kratší lhůtě než 30 dnů
Marie Vostálová

Vyhlášená konkursní řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.5.20159.6.2015Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava [PDF, 43 kB]
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Přihlášky s požadovanými doklady musí být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do pondělí 8. 6. 2015 do 16:00 hodin; na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
PaedDr. Vladimír Zelený

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.2.201529.2.2016Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 88 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.5.201522.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.
Iva Leflerová
21.5.201522.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okříšky.
Iva Leflerová
21.5.201522.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Oslavička.
Iva Leflerová
21.5.201522.6.2015Záměr převodu nemovitého majetku [PDF, 71 kB]
Záměr převodu nemovitého majetku v k.ú. Jihlava.
Iva Leflerová
21.5.201522.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 429 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Cerekvička.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hrotovice.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kozlov u Jihlavy.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lukavec u Pacova.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Leskovice.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dobronín.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velké Meziříčí.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Květinov.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hamry nad Sázavou.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Sobíňov.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hybrálec.
Iva Leflerová
15.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Telč.
Iva Leflerová
14.5.201515.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Polná.
Iva Leflerová
7.5.20158.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 193 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Telč.
Iva Leflerová
7.5.20158.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 352 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Telč.
Iva Leflerová
7.5.20158.6.2015Podmínky a termíny výběrového řízení na výběr zájemce na prodej v k.ú. Havlíčkův Brod [PDF, 1,1 MB]
Podmínky a termíny výběrového řízení na výběr zájemce na prodej v k.ú. Havl. Brod.
Iva Leflerová
7.5.20158.6.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 69 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Humpolec.
Iva Leflerová
30.4.20151.6.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 376 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Havl. Brod.
Iva Leflerová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.20154.1.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2015 [PDF, 218 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 701037

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód