Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 30.11.2015

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.20159.12.2015Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost [PDF, 47 kB]
Převzetí výzvy a možnost vyjádřit se k odvolání datované dnem 15. 11. 2015.
Marcela Zezulková
12.11.201530.11.2015Usnesení [PDF, 136 kB]
Umístění stavby cyklostezky podél I/38 Havlíčkův Brod.
Marcela Zezulková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.20154.1.2016Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.201528.12.2015Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“
Ing. Barbora Švíková
27.11.201518.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 199 kB]
Novostavba stáje pro býky
Ing. František Mládek
25.11.201511.12.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 549 kB]
Průmyslový areál Vystrkov u Humpolce - fáze 1
Ing. František Mládek
25.11.201516.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 175 kB]
Zvýšení kapacity lakovny - firma BAST s.r.o., Moravské Budějovice
Ing. František Mládek
24.11.201510.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 220 kB]
Areál firmy Enviropol s.r.o. Jihlava výdejní stanice PHM
Ing. František Mládek
20.11.201511.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 118 kB]
Rekonstrukce stáje pro chov prasat Jakubovický Dvůr
Ing. František Mládek
20.11.201511.12.2015ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 464 kB]
Modernizace chovu skotu Nové Dvory
Ing. František Mládek
20.11.20157.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 199 kB]
Komunikační propojení ulice Brněnská-Kosovská-Brtnická v Jihlavě - I. etapa
Ing. František Mládek
19.11.20157.12.2015Stanovisko k návrhu koncepce
„Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015“
Ing. Barbora Švíková
18.11.20159.12.2015Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 223 kB]
Recyklace chladících zařízení RUMPOLD-RCHZ s.r.o.
Ing. František Mládek
12.11.201514.12.2015Závěr zjišťovacího řízení
"Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020"
Ing. Barbora Švíková
12.11.201530.11.2015Stanovisko k návrhu koncepce
"Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR"
Ing. Barbora Švíková
12.11.201530.11.2015Stanovisko k návrhu koncepce
„Národní program snižování emisí ČR 2020“
Ing. Barbora Švíková
12.11.201514.12.2015Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
"Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ06Z – JIHOVÝCHOD"
Ing. Barbora Švíková

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.11.201528.12.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 184 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Galvanovna Velká Bíteš" provozovatele První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Ivo Dobrianskij
12.11.201514.12.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení „Výrobna krmných směsí - Batelov“ společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.
Ivo Dobrianskij
11.11.201514.12.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 86 kB]
7. změna integrovaného povolení společnosti VVM Závidkovice s.r.o., pro zařízení Chov prasat – středisko Závidkovice
Ivo Dobrianskij
3.11.20154.12.2015Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 87 kB]
12. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij

Nákladní a osobní příležitostná doprava

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.10.20158.12.2015Odborná způsobilost dopravců
Dne 01.06.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994, o silniční dopravě, a dne 23.08.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 478/2000 Sb., ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Oba tyto právní předpisy mění mimo jiné také podmínky získávání odborné způsobilosti dopravců.
Kamila Váňová

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.11.201512.1.2016Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 11. 2015 [PDF, 1 MB]
na poskytování zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.11.20158.1.2016Vyhlášení výběrového řízení
na poskytování zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.11.20158.1.2016Vyhlášení výběrového řízení
na poskytování zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.11.201522.12.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.201510.12.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.10.20157.12.2015Výsledky výběrových řízení ze dne 21. 10. 2015 [PDF, 628 kB]
na poskytování zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.10.20153.12.2015Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 99 kB]
na poskytování zdravotních služeb v oboru Adiktolog
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.11.20157.12.2015Nabídka nepotřebného materiálu [PDF, 179 kB]Miroslava Marešová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.20143.12.2015Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2015 [PDF, 48 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2015 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.11.201511.12.2015Úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly odboru kontroly [PDF, 209 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 12. 2015 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
18.11.201515.1.2016Úředník/úřednice v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na administraci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika odboru regionálního rozvoje [PDF, 213 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 1. 2016 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Prevence kriminality

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.3.20154.1.2016Zásady na ochranu nemovitého obecního majetku na rok 2015 [DOC, 88 kB]Ing. Bc. Pavel Dvořák

Rozpočet 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.11.201515.12.2015Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 [PDF, 66 kB]
Návrh rozpočtu v rozsahu pro úřední desku (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.11.201530.11.2015Rozhodnutí o změně rybářského revíru 461 126 Rokytná 6 [PDF, 1,4 MB]
Rozhodnutí o vyjmutí rybníku Louže v k.ú. Ostašov na Moravě z revíru Rokytná 6 a změna rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Rokytná 6
Ing. Martin Drápela

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.2.201529.2.2016Výroční zpráva za rok 2014 [PDF, 88 kB]admin

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.201521.12.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 355 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Helenín.
Iva Leflerová
6.11.20157.12.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 47 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
Iva Leflerová
6.11.20157.12.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 66 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bezděkov u Třešti.
Iva Leflerová
6.11.20157.12.2015Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 71 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Libice nad Doubravou.
Iva Leflerová
29.10.201530.11.2015Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 107 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Dolní Bory.
Iva Leflerová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2015

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.20154.1.2016Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2015 [PDF, 218 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 783111

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód