Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 23.7.2014

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.7.20144.8.2014Oznámení [PDF, 49 kB]
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR
Marcela Zezulková

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.7.201411.8.2014Zahájení zjjišťovacího řízení záměru [PDF, 227 kB]
Lisovna termosetů – navýšení výroby
Ing. Jan Joneš
16.7.20146.8.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 456 kB]
Dostavba střediska ŽV Sedlejov
Ivo Dobrianskij
14.7.201430.7.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 34 kB]
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY - ZÁMEČNICKÁ DÍLNA, DÍLNA PRO
DEMONTÁŽ VOZIDEL
Ivo Dobrianskij
14.7.201430.7.2014Zveřejnění informace o dokumentaci záměru [PDF, 140 kB]
Farma chovu dojnic RADOSTÍN nad Oslavou
Ivo Dobrianskij
14.7.201430.7.2014Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí [PDF, 44 kB]
Čerpací stanice PHM, Pelhřimov, PETRA, s.r.o.
Ivo Dobrianskij
11.7.201428.7.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 1,9 MB]
Modernizace farmy Vesce
Ivo Dobrianskij
11.7.201411.8.2014Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Ing. Milan Křížek
11.7.201411.8.2014Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci dle § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 - 2018
Ing. Milan Křížek
11.7.201411.8.2014Zveřejnění informace o návrhu koncepce dle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Program předcházení vzniku odpadů ČR
Ing. Milan Křížek
11.7.201428.7.2014Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci [PDF, 50 kB]
Plán odpadového hospodářství České republiky
Ivo Dobrianskij
11.7.201428.7.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
Ivo Dobrianskij
9.7.201430.7.2014ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 407 kB]
Změna užívání části objektu dílen na dílny firmy Ekodemont Miroslav Hajný, Písečné
Ivo Dobrianskij
9.7.201430.7.2014Zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 221 kB]
Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Sloupno (DP Slavíkov) od roku 2014 do vytěžení vymezené části
Ivo Dobrianskij
9.7.201425.7.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014 - 2020
Ivo Dobrianskij
8.7.201424.7.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020
Ivo Dobrianskij
8.7.201424.7.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020
Ivo Dobrianskij
8.7.201424.7.2014Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci
Operační program Doprava pro programové období 2014 - 2020
Ivo Dobrianskij

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.7.20144.9.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta
11.7.201426.8.2014Výběrové řízení [PDF, 67 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Mgr. Jan Kaleta
11.7.201421.8.2014Výsledky výběrových řízení ze dne 9. 7. 2014 [PDF, 490 kB]
Výsledky VŘ ze dne 9. 7. 2014
Mgr. Jan Kaleta
8.7.201420.8.2014Výběrové řízení [PDF, 86 kB]
na ambulantní zdravotní péči v oboru Všeobecné praktické lékařství
Mgr. Jan Kaleta
9.6.201423.7.2014Výběrové řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru Zubní lékařství
Mgr. Jan Kaleta

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.10.201327.11.2014Vyhlášení termínů konání ZOZ pro rok 2014 [PDF, 46 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2014 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.7.20146.8.2014Úřednice/úředník lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 145 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 6. srpna 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz volná
pracovní místa pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
21.7.20146.8.2014Úřednice/úředník na úseku metodiky sociálních služeb a výkonu zřizovatelských funkcí [PDF, 146 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 6. srpna 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  volná pracovní místapracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
21.7.20146.8.2014Úřednice/úředník na úseku financování sociálních služeb [PDF, 145 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 6. srpna 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  volná pracovní místapracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová
4.6.201431.7.2014Vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu [PDF, 34 kB]
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese posta@kr-vysocina.cz.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 31. 7. 2014 v 13.00 hod.
Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz  volná pracovní místa  pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
Jana Činčárová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.7.20141.8.2014Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 311 kB]
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty Magistrátu města Jihlavy, OŽP do 30. 9. 2014 ve věci vodprávního řízení pro vydání rozhodnutí o povolení k užívání stavby "Brtnice - vodní nádrž - poldr"
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.3.201410.3.2015Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 162 kB]admin

Záměr prodeje

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.7.201411.8.2014záměr darování [PDF, 86 kB]
Záměr darování nemovitého majetku ve vlaastnictví kraje v k.ú. Lažínky a v k.ú. Moravské Budějovice.
Bc. Petra Effenberková
9.7.201411.8.2014záměr darování [PDF, 88 kB]
Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k.ú. Nové Město na Moravě.
Bc. Petra Effenberková
9.7.201411.8.2014záměr darování [PDF, 122 kB]
Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje v k.ú. Škrdlovice, Česká Bělá, Havlíčkův Brod, Štoky, Ronov nad Sázavou a Veselý Žďár.
Bc. Petra Effenberková
9.7.201411.8.2014záměr darování [PDF, 72 kB]
Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje v k.ú. Hvězdonice
Bc. Petra Effenberková
8.7.20148.8.2014Záměr prodeje [PDF, 288 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví kraje v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
Bc. Petra Effenberková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Počet návštěv: 587422

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód