Cesta: Titulní stránka > Sociální portál Kraje Vysočina > Prorodinná politika


 

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku
 

 
 

Pojem Univerzita třetího věku (dále také U3V) je veřejnosti dobře znám. Uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky a v řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů.


V Kraji Vysočina funguje Univerzita třetího věku díky skvělé spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále také VŠPJ) s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a senioři tak mají jedinečnou příležitost se vzdělávat. 


Kraj Vysočina má přitom několik priorit v rámci České republiky, které významně vychází vstříc potřebám seniorů:

 • První prioritou je to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově VŠPJ, ale lektoři vyjíždí za seniory i do okresních měst a místem konání jsou domovy pro seniory, školy a knihovny.
 • Další prioritou je to, že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z Kraje Vysočina.
 • Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 50 let) a podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
 • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. 
 • Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Přehled termínů a studijních témat obdrží přihlášení účastníci při podání přihlášky, event. první studijní den.

 

Do výše uvedeného vzdělávání seniorů se zapojily tyto domovy pro seniory a organizace:

od roku 2011 – Domov pro seniory Velké Meziříčí

od roku 2012 - Domov pro seniory Pelhřimov

od roku 2013 - Domov pro seniory Havlíčkův Brod

od roku 2014 – Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou

a v roce 2015 nově i Domov pro seniory Třebíč Koutkova.

 

Studijní témata, která jsou v rámci přednášek U3V přednášena, jsou tato:

 • Zdravý životní styl seniorů I.
 • Zdravý životní styl seniorů II.
 • Slovo "umění" má základ ve slově "uměti"
 • Nauky o planetě Zemi
 • Arteterapie a psychologie pro seniory

 

Univerzita třetího věku pořádaná při VŠPJ je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení. Toto vzdělávání zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování psychické svěžesti.

 

Univerzita tohoto typu představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času seniorů a zájemcům nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti.

 

Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými vrstevníky. Potřebné informace a přihlášky do jednotlivých kurzů najdete na webových stránkách VŠPJ, Kraje Vysočina a pořádajících organizací.

 

 

Fotogalerie: Univerzita třetího věku

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Univerzita třetího věku
 

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 13909
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek