Cesta: Titulní stránka > GIS - Geografický informační systém


 

Stav digitalizace katastrálních map v Kraji Vysočina

digitalizace katastru
Přehled stavu realizace digitalizace katastrálních map.
 

 
 

Katastrální mapy, se kterými se setkáváme  mají různou kvalitu, formu, měřítko, souřadnicový systém. Kvalita a forma spolu úzce souvisí. Kvalitou je rozuměn stupeň přesnosti tvorby mapy a formou je míněno, v jakém formátu jsou katastrální mapy zpracovány (rastr, vektor). Souřadnicový systém je různý a jeho historie sahá až do dob vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy byl použín Gusterberský a Svatoštěpánský souřadnicový systém (pro část území v sáhovém měřítku, které odpovídá měřítku 1:2880). V současnosti je výhradně využíván souřadnicovým systém S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) s metrickými hodnotami.

 

Na území kraje Vysočina se setkáváme se čtyřmi typy formátů provedení katastrálních map. Jsou jimi DKM, KMD, KM-D a analogové mapy.

Část území má pro svoje katastrální území zpracovánu tzv. DKM (digitální katastrální mapa), což je nejpřesnější a nejnovější mapové dílo celé ve vektorové podobě. Další část území je pokryta katastrální mapou označovanou KMD (katastrální mapa digitalizovaná), KM-D a pro území, ve kterých ještě neproběhl žádným stupněm digitalizace, jsou katastrální mapy udržované na plastových fóliích (analogová mapa).

 

  • DKM (digitální katastrální mapa) - spojité a vektorové mapové dílo v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzniká převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1 000 a 1:2 000. Znakem je vyšší kvalita, která je daná daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů.

 

  • KMD (katastrální mapa digitalizovaná)  - jedná se o převod analogové mapy do digitální podoby na základě nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu. V rámci obnovy probíhá zaměření identických bodů v S-JTSK. Rastry jsou transofmovány na identické body, je zaměřen skutečný stav a dochází k vyrovnání katastrálních hranic. Tento druh katastrální mapy vzniká od roku 2009 s předpokladem do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2 880.

 

  • KM-D (katastrální mapa digitalizovaná "s pomlčkou") - vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální podoby. Mapa má nižší přesnost bodů.

 

 

Aktuální stav digitalizace katastrálních map je k dispozici ve Jmenném seznamu od ČÚZK.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Stav digitalizace katastrálních map v kraji Vysočina
 

Zodpovídá: Ing. Martin Tejkal, Ph.D.
Vytvořeno / změněno: 7.12.2010 / 31.3.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 63530
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód