Kraj Vysočina - logo

Sociální portál Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Sociální portál Kraje Vysočina


 

Úvod

 

Mgr. Bc. Petr KrčálVážené dámy, vážení pánové,

vážení přátelé,

na poli sociálních služeb, které tvoří v našem Kraji Vysočina důležitou součást krajské politiky, pracuje celá rozmanitá škála organizací, sdružení, spolků a dalších občanských a profesních sdružení. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny, svobodné matky, senioři, zdravotně postižení spoluobčané, děti, lidé bez přístřeší, příslušníci menšin a další. Součástí služeb je i poradenství a právní pomoc.

Sociální portál Kraje Vysočina chce především poradit lidem, kteří hledají pomoc a s využitím jednotlivých odkazů je nasměrovat na stránky, kde naleznou odpovědi na svoje otázky, zevšeobecnit dobré příklady pomoci a v neposlední řadě popularizovat spolupracující organizace a jednotlivá zařízení sociální péče Kraje Vysočina. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Sociální portál má dále pomoci zkvalitnit komunikaci a zprostředkování informací mezi krajským úřadem a obcemi, zainteresovanými organizacemi, i jednotlivými uživateli sociálních služeb a laiky. Najdete zde informace o jednotlivých klíčových aktivitách, o plánování sociálních služeb na krajské úrovni, o transformaci sociálních služeb či Vás seznámí s dávkami, příspěvky a další podporou, kterou poskytuje stát občanům v nouzi.

Věřím, že sociální portál Vám pomůže vyhledat specifické informace z oblasti sociální péče a že bude postupně doplňován o další okruhy otázek, které jsou důležité pro Vás – pro uživatele sociálních služeb. V případě, že nenajdete hledanou informaci, neváhejte se na nás obrátit ať už telefonicky, mailem či osobně.

 

Krčál - podpis

 

 

 

Mgr. et Bc. Petr K r č á l

radní Kraje Vysočina pro sociální oblast


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Petr Krčál: Prostředky na vybrané služby sociální prevence bude kraj využívat i v dalším období (5.2.2016)

  Kraj Vysočina je dlouhodobě úspěšný v čerpání evropských prostředků. Týká se to také sociální oblasti. Jde nejen o veřejnosti známý proces transformace, podstatný dopad na poskytování sociální péči v regionu má i využívání prostředků plynoucí z individuálního projektu. „Díky projektu se podařilo zajistit financování sítě sociálních služeb. Šlo přitom o služby, které na území kraje už dříve fungovaly, k tomu vznikaly i nové služby sociální prevence,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Nabídka sociálních služeb na Vysočině tak byla rozšířena o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově Brodě, Telči a Velkém Meziříčí.

   
 • Dotační řízení na výkon sociální práce (2.2.2016)

  Už podruhé v krátkém sledu si mohou obce zažádat o dotaci na výkon sociální práce. Peníze prostřednictvím OK systému rozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí a lhůta pro podání žádostí končí 10. února. „V uplynulém roce bylo v rámci republiky rozděleno na sociální práci 250 milionů a na Kraj Vysočina z toho balíku připadlo 13 milionů korun. Letos má Ministerstvo práce a sociálních věci k dispozici o dalších 50 milionů korun více,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. O dotaci si mohou zažádat pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

   
 • Služby spojené s transformací bude moci využívat i veřejnost (1.2.2016)
  Petr Krčál

  V předchozích osmi letech prošla na Vysočině částečnou či úplnou transformací čtyř zařízení poskytující pobytové služby sociální péče pro osoby s mentálním postižením. V současnosti je vedle transformačních plánů na další zařízení v regionu aktuální i otázka zpřístupnění služeb, které byly v rámci tohoto procesu vybudovány. „Transformace se netýká pouze kvality bydlení osob s mentálním postižením, ale také jejich aktivizace, v návaznosti na to i zvyšování kompetencí při uplatňování na trhu práce a smysluplné trávení volného času,“ poznamenává radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

   
 • Radní Krčál diskutoval o sociálních službách na Novoměstsku (29.1.2016)
  Petr Krčál

  Krajský radní Petr Krčál v rámci svých pravidelných cest po regionu zavítal v tomto týdnu do Nového Města na Moravě. Cílem jeho návštěvy bylo setkání se zástupci novoměstské radnice a poskytovateli sociálních služeb na Novoměstsku. Tématem pak bylo financování sociálních služeb v letošním roce. „Letos budou sociální služby v Kraji Vysočina nově financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • S budoucností sociálních služeb je spojena i zaměstnanost v kraji (25.1.2016)

  Současná existence a rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby je nezbytnou a zásadní podmínkou nejen pro poskytování kvalitní domácí péče seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale i základním předpokladem zachování nebo dokonce zvyšování kvality jejich života. Je také spojena s přibývajícími počty lidí v seniorském věku. Navzdory problémům, které tato terénní služba v Kraji Vysočina má, plní svoji nezadatelnou úlohu i to, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. „Péče o seniory a zdravotně postižené osoby má na Vysočině velkou tradici a vedení kraje podporuje terénní služby jak finančně, tak materiálně. S budoucností pečovatelské služby jsou spojeny i nové možnosti zaměstnanosti. Pokud dojde k rozvoji terénních a ambulantních sociálních služeb, znamená to stovky nových pracovních míst,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód