Kraj Vysočina - logo

Servis pro podnikatele


Anketa

Zaujal Vás nový portál pro podnikatele?

 • Ano (103)
   
 • Ne (53)
   

Celkem hlasovalo: 156

 
 

Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Úvod

 

Ing. Bc. Martin HyskýIng. Vladimír NovotnýKraj Vysočina si plně uvědomuje, že kvalita podnikatelského prostředí je jedním ze základních předpokladů pro celkový rozvoj regionu, a proto inicioval vznik tohoto informačního portálu. Jeho záměrem je poskytovat široké podnikatelské veřejnosti v kraji Vysočina ucelený soubor informací o podpoře podnikání ze strany kraje a o akcích, které kraj Vysočina v této oblasti pořádá nebo se na nich podílí. Zároveň je na tomto portálu zveřejněn zásadní krajský strategický dokument "Program rozvoje kraje", kde je problematika rozvoje podnikatelského prostředí řešena v cíli 1. Vzhledem k tomu, že v současné době je každé podnikání ovlivněno ekonomickou krizí, je na těchto stránkách zveřejněna také "Strategie rady kraje pro období hospodářské krize." Zároveň jsou zde aktuálně zveřejňovány kroky, které kraj činí ke zmírnění následků této krize pro region. Na tomto místě máte také příležitost k položení otázek z oblasti podnikání a ekonomiky prostřednictvím diskusního fóra.

Vážení podnikatelé, věříme, že Vám nový informační portál pomůže získat užitečné informace, které Vám pomohou s řešením problémů, se kterými se při svých podnikatelských aktivitách potýkáte.

Ing. Bc. Martin Hyský
radní
Oblast regionálního rozvoje
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
Oblast financí a grantových programů
 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • CzechInvest - Týden investic a soutěž Investor a podnikatelská nemovitost roku 2014 (20.6.2014)

  Stěžejním projektem vládní agentury CzechInvest pro rok 2014 je akce Týden investic, která proběhla v týdnu od 16. do 20. června 2014. Cílem akce bylo prohloubení spolupráce mezi státem a konkrétními investory a aktivní řešení jejich problémů, kterými jsou například nedostatek pracovní síly nebo absence nových informací o možnostech státní podpory.

   
 • Kraj Vysočina poprvé vybral projekty v programu „Inovační vouchery 2014“ (17.6.2014)
  Ilustrační foto

  Kraj Vysočina vyhlásil na začátku dubna 2014 tři grantové programy Fondu Vysočiny, které jsou určeny na rozvoj podnikatelského prostředí v kraji. Kromě tradičních programů Rozvoj podnikatelů a Prodejny regionálních produktů byl letos nově vyhlášen i grantový program Inovační vouchery 2014, který je určen na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi z celé České republiky i ze zahraničí.

   
 • Fond Vysočiny: Vyhlášeny tři grantové programy na rozvoj podnikání (9.4.2014)
  Fond Vysočiny: Vyhlášeny tři grantové programy na rozvoj podnikání

  Kraj Vysočina vyhlásil na začátku dubna tři grantové programy Fondu Vysočiny, které jsou určeny na rozvoj podnikatelského prostředí v kraji. Kromě tradičních programů Rozvoj podnikatelů a Prodejny regionálních produktů byl letos nově vyhlášen grantový program Inovační vouchery 2014, který je určen na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi z celé České republiky i ze zahraničí.

   
 • Nabídka letních studentských brigád v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (10.3.2014)
  ERDV

  Kraj Vysočina, jeden ze 7 partnerských regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“), si dovoluje informovat podnikatelské subjekty v Kraji Vysočina o přípravě elektronické brožury letních brigád a možnosti zveřejnění jejich nabídky v této brožuře.

   
 • Dalších 5 miliard korun ze Strukturálních fondů EU míří na rozvoj českého podnikání a inovací (31.10.2013)

  Na konci programovacího období 2007 – 2013 mají čeští podnikatelé k dispozici dalších 5 miliard korun na rozvoj podnikání a na inovace, které mohou získat v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), konkrétně v programech Rozvoj a Inovace – Inovační projekt.

   
 • Exportní den Horního Rakouska 2013 (31.10.2013)
  Exporttag 2013

  Dne 11. listopadu 2013 proběhne v hornorakouském Linci akce s názvem Exporttag 2013 – Vachstum braucht Export, na kterou jsou srdečně zváni také podnikatelské subjekty z České republiky.

   
 • Městem pro byznys Vysočiny je popáté Humpolec (23.10.2013)
  Ocenění pro město Humpolec

  Více než čtyřicítka kritérií hodnotících podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy k firmám byla podkladem pro vyhodnocení tradičního projektu Město pro byznys. Popáté v historii této srovnávací studie vyhrálo město Humpolec. „Za tímto oceněním stojí dobrá infrastruktura, vyšší mzdy, nízký počet uchazečů o práci, dostatek studentů v odborném vzdělávání a vstřícní úředníci,“ uvedl starosta Humpolce Jiří Kučera.

   
 • Slaďování pracovního a rodinného života (15.10.2013)

  Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s občanským sdružením Česká identita a dalšími partnery zve zájemce z řad podnikatelského sektoru na seminář s názvem "Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí", který se koná v rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Seminář se uskuteční dne 12. listopadu v čase od 9.00 do 14.00 hod., v zasedací místnosti zastupitelstva Statutárního města Jihlavy.
  Více informací včetně kontaktů pro přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.

   
 • Evropský region Dunaj – Vltava řeší oblast trhu práce a zaměstnanosti (25.6.2013)
  Evropský region Dunaj – Vltava řeší oblast trhu práce a zaměstnanosti

  V Linci, v sídle Hornorakouské zemské vlády, se sešla minulý týden skupina expertů Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV), zaměřená na kvalifikované pracovní síly a pracovní trh. Jedenáctka zástupců hospodářských komor, zaměstnaneckých agentur, vzdělávacích organizací, úřadů práce a odborů všech tří partnerských zemí pokračovala v jednání započatém v polovině dubna v Jihlavě.

   
 • Projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“ (20.5.2013)
   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • Nabídka letních studentských brigád v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (10.3.2014)
  ERDV

  Kraj Vysočina, jeden ze 7 partnerských regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“), si dovoluje informovat podnikatelské subjekty v Kraji Vysočina o přípravě elektronické brožury letních brigád a možnosti zveřejnění jejich nabídky v této brožuře.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Dalších 5 miliard korun ze Strukturálních fondů EU míří na rozvoj českého podnikání a inovací (31.10.2013)

  Na konci programovacího období 2007 – 2013 mají čeští podnikatelé k dispozici dalších 5 miliard korun na rozvoj podnikání a na inovace, které mohou získat v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), konkrétně v programech Rozvoj a Inovace – Inovační projekt.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Exportní den Horního Rakouska 2013 (31.10.2013)
  Exporttag 2013

  Dne 11. listopadu 2013 proběhne v hornorakouském Linci akce s názvem Exporttag 2013 – Vachstum braucht Export, na kterou jsou srdečně zváni také podnikatelské subjekty z České republiky.

  Složka dokumentů: Podnikatelské mise pořádané v roce 2012

   
 • Slaďování pracovního a rodinného života (15.10.2013)

  Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s občanským sdružením Česká identita a dalšími partnery zve zájemce z řad podnikatelského sektoru na seminář s názvem "Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí", který se koná v rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Seminář se uskuteční dne 12. listopadu v čase od 9.00 do 14.00 hod., v zasedací místnosti zastupitelstva Statutárního města Jihlavy.
  Více informací včetně kontaktů pro přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.

  Složka dokumentů: Plánované akce

   
 • Co je nutné vědět při podnikání a práci na rakouském trhu - seminář (4.9.2013)

  Krajský úřad Kraje Vysočina a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma podnikání a práce na rakouském trhu. Seminář se uskuteční dne 23. 9. 2013 v sídle krajského úřadu. Bližší informace naleznete v pozvánce, která je, stejně jako přihlašovací formulář, přiložena níže

  Složka dokumentů: Plánované akce

   
 • Centrum zahraničního obchodu na Vysočině (5.9.2011)
  Centrum zahraničního obchodu

  Ve spolupráci Kraje Vysočina a Okresní hospodářské komory Jihlava vznikl projekt na podporu posílení konkurenceschopnosti a proexportních aktivit podnikatelských subjektů na území kraje Vysočina. Na poradenském místě v sídle OHK v Jihlavě mohou podnikatelé získat široké spektrum informací z oblasti zahraničního obchodu.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • EU pro podnikatele – nový nástroj pro prohloubení komunikace podnikatelské sféry a bruselské reprezentace. (10.6.2011)

  Na webu české reprezentace v Bruselu byl z iniciativy Mileny Vicenové,
  velvyslankyně a stálé představitelky ČR při EU založen nový oddíl, zamýšlený především pro podnikatele nebo zástupce nevládních organizací. Jeho smyslem je vytvoření prostoru pro vyslovení názorů a připomínek především k legislativě EU ovlivňující podnikatelské prostředí, fungování společného trhu a tématům související s podnikatelskou sférou ve vztahu k EU.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 na podporu technologických MSP (8.4.2011)

  Agentura CzechInvest vyhlašuje výzvu k účasti pro pobyt v Silicon Valley nebo na východním pobřeží USA.

  Složka dokumentů: Podnikatelské mise pořádané v roce 2012

   
 • Dopis podnikatelům [PDF, 72 kB] (4.8.2009)

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy

   
 • Darovací smlouva [DOC, 34 kB] (4.8.2009)

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód