Doporučujeme

 • S Vysočinou do Evropy
 • Most k partnerství
 • Junge Uni
 • Inspiromat
 • Malá energetická akademie
 • Adam
 • Informační centrum neziskových organizací
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 • Tábory na Vysočině
 • Regionální velká výměna zkušeností
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Přijímací řízení


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přijímací řízení

 
 
 • Volná místa na středních školách v Kraji Vysočina pro školní rok 2017/2018 [XLS, 108 kB] (19.6.2017)

  Údaje se průběžně doplňují a aktualizují na základě oznámení středních škol o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. U oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky se seznamy přijatých zveřejňují nejdříve 22. dubna. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení, se zveřejní seznamy přijatých uchazečů nejpozději 3. května, nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí. V přihlášce pro další kolo přijímacího řízení se vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání, celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání není omezen.

   
 • Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017 (9.2.2017)
   
 • Vyplňování přihlášky uchazeči, kteří se přihlásili do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a následně podají přihlášku i na obor vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky do 1. března 2017 [PDF, 341 kB] (3.2.2017)
   
 • Informace MŠMT k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách [PDF, 226 kB] (2.12.2016)
   
 • Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2016/2017 (1.11.2016)

  Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů. Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ ) v prvním kole přijímacího řízení. Jednotná zkouška se od školního roku 2016/2017 na základě zákonné úpravy koná nově ve všech formách vzdělávání. Týká se tedy i nástavbového studia (jednotná zkouška se koná v termínu pro čtyřleté obory vzdělání).
  Upozornění: MŠMT vydalo dodatečně aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Původní tiskopisy, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti.

   
 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 (11.10.2016)
   
 • Publikace Střední školy zřizované Krajem Vysočina [PDF, 7,5 MB] (7.11.2016)
  kat

  Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje rovněž informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. V elektronické podobě je dostupná všem, kteří se chystají učinit významný krok - vybrat vhodný obor vzdělání.

   
 • Přehled SŠ a VOŠ v Kraji Vysočina (29.1.2014)
  Přehled počtu žáků

  V přehledu jsou uvedeny SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, které působí na území Kraje Vysočina. U každé školy naleznete seznam nabízených oborů a počty žáků v jednotlivých ročnících, a to jak pro denní, tak i dálkové studium. Podrobné informace o aktuální nabídce jsou zveřejněny na webových stránkách škol.

   
 • Pravidla pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol [PDF, 2,5 MB] (31.1.2012)
   
 • Žádost o vydání zápisového lístku [DOC, 32 kB] (28.5.2010)
  skola

  Úmysl vzdělávat se v příslušné střední škole je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží zápisový lístek do 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.) na této ZŠ. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad na žádost uchazeče. Zápisový lístek není vyžadován u nástavbového a zkráceného studia a rovněž do jiné než denní formy vzdělávání. Žádosti adresujte na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava. Další informace vám podají pracovníci odboru školství, mládeže a sportu (tel. 564 602 964 nebo 564 602 944).

   
 • Plná moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku [DOC, 24 kB] (27.1.2009)

  Na základě plné moci může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zmocnit jinou osobu (zmocněnce) ve věci žádosti o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Přijímací řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 397808

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód