Doporučujeme

 • S Vysočinou do Evropy
 • Most k partnerství
 • Junge Uni
 • Inspiromat
 • Malá energetická akademie
 • Adam
 • Informační centrum neziskových organizací
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 • Tábory na Vysočině
 • Regionální velká výměna zkušeností
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Přijímací řízení


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přijímací řízení

 
 
 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 [PDF, 87 kB] (11.10.2016)
   
 • Publikace Střední školy Kraje Vysočina [PDF, 8,1 MB] (2.12.2015)

  Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. V tištěné podobě ji obdrželi zájemci na přehlídkách středních škol v Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a v Jihlavě. V elektronické podobě je nyní dostupná všem, kteří se chystají učinit významný krok - vybrat vhodný obor vzdělání.

   
 • Dny otevřených dveří na středních školách zřizovaných Krajem Vysočina [XLS, 36 kB] (23.10.2015)

  Přehled termínů dnů otevřených dveřích na středních školách ve školním roce 2015/2016.

   
 • Seznam středních škol všech zřizovatelů přihlášených do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 [PDF, 63 kB] (22.10.2015)

  Seznam obsahuje střední školy všech zřizovatelů v Kraji Vysočina a obory vzdělání s maturitní zkouškou, kterých se pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 týká. Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Seznamy přihlášených škol z jiných krajů najde zájemce také na www.cermat.cz (zde viz nabídka Přijímací řízení SŠ 2016). Zkoušky konané formou testů proběhnou dne 15. 4. 2016 u čtyřletých oborů, u oborů šestiletých a osmiletých dne 18. 4. 2016 (v seznamu žlutě zvýrazněno) .

   
 • Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 a další informace k přijímacímu řízení na střední školy (1.10.2014)
  jednp

  Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do 1. ročníku oborů vzdělání kategorie:
  - „K“ (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/),
  - „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ) ,
  - „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí 5. nebo 7. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceleté střední školy a kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení. V rámci ověřování budou zádany jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV (max. 50 b. z každého testu). Ověřování se netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

   
 • Informace MŠMT pro příjímání na střední školy a konzervatoře [PDF, 197 kB] (28.11.2013)
   
 • Přehled SŠ a VOŠ v Kraji Vysočina (29.1.2014)
  Přehled počtu žáků

  V přehledu jsou uvedeny SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, které působí na území Kraje Vysočina. U každé školy naleznete seznam nabízených oborů a počty žáků v jednotlivých ročnících, a to jak pro denní, tak i dálkové studium. Podrobné informace o aktuální nabídce jsou zveřejněny na webových stránkách škol.

   
 • Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy [PDF, 54 kB] (31.1.2012)
   
 • Pravidla pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol [PDF, 150 kB] (31.1.2012)
   
 • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2010/2011 (28.1.2010)

  Důležité Informace o konání přijímací zkoušky, pokud se koná, o termínech přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zjistí uchazeči na webových stránkách škol, kde budou uveřejněny do 31. ledna 2010. Zde rovněž uchazeči zjistí název konkrétního školního vzdělávacího programu, který se může lišit od názvu oboru uvedeného v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

   
 • Žádost o vydání zápisového lístku [DOC, 26 kB] (28.5.2010)
  skola

  Úmysl vzdělávat se v příslušné střední škole je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží zápisový lístek do 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.) na této ZŠ. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad na žádost uchazeče. Zápisový lístek není vyžadován u nástavbového a zkráceného studia a rovněž do jiné než denní formy vzdělávání. Žádosti adresujte na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava. Další informace vám podají pracovníci odboru školství, mládeže a sportu (tel. 564 602 964 nebo 564 602 944).

   
 • Plná moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku [DOC, 22 kB] (27.1.2009)

  Na základě plné moci může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zmocnit jinou osobu (zmocněnce) ve věci žádosti o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole.

   
 • Formuláře přihlášek ke studiu ve střední škole (23.2.2009)
   
 • Přijímací řízení 2009 krok za krokem [PDF, 112 kB] (5.1.2009)

  Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení - informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce

   
 • Nový způsob přijímacího řízení na střední školy (14.11.2008)

  V přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 dochází k podstatným změnám oproti stávajícímu systému.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Přijímací řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 378981

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód