Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Projekty > Prevence dětských úrazů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Projekt Prevence dětských úrazů

 
 
 

Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí, jak v ČR, tak v Kraji Vysočina. Každý týden se v našem kraji stane v průměru více než 500 dětských úrazů. Dětské úrazy jsou však preventabilní, dá se jim dobře předcházet. Proto je velmi důležité, vhodným způsobem s přihlédnutím k věku, učit děti již od prvního stupně základní školy, správnému chování, jednání a odpovědnosti v prevenci úrazů a znát význam první pomoci a správně ji poskytovat. Stejně tak je nezbytné, aby pedagogičtí a ostatní pracovníci školy uměli poskytnout prvotní ošetření úrazů a věděli jak snižovat počet a závažnost dětských úrazů.

 

Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje se každoročně již od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí a proškolit pedagogy a zaměstnance základních škol v poskytování první pomoci. Projektu se ve školním roce 2014/2015 v různých aktivitách zúčastňuje již více než polovina všech základních škol v Kraji Vysočina a zájem každým rokem vzrůstá.

 

Projekt „Program prevence dětských úrazů“ se skládá z pěti částí:

 

1. Tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů pro všechny žáky 3. tříd (cca 4 600 žáků) a jejich učitele v Kraji Vysočina:

 

            - Pracovní sešit „Nebezpečí číhá všude“    

            - Metodické listy k pracovnímu sešitu         

            - Pracovní karty k prevenci dětských úrazů

            - Záložky do knihy s tématikou prevence.                                                          

             

2. Školení první pomoci pro učitele a zaměstnance 

 

 - kurzy první pomoci pro učitele i nepedagogické pracovníky základních škol v rozsahu šesti 

  vyučovacích hodin

- lektoři – profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, p. o.

- prohlídka výjezdového vozidla záchranné služby.

 

3. Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd v rozsahu tří hodin

 

 

4. „Den prevence dětských úrazů“ v rozsahu 4 hodin

 

Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:

- na dopravním hřišti, v tělocvičně apod. 

- 6 pracovišť s tématikou prevence a první pomoci

- ukázky a nácviky první pomoci

- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR a Hasičským záchranným  

  sborem Kraje Vysočina.

 

Besedy i Dny prevence dětských úrazů jsou vedeny zkušenými a erudovanými odborníky v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování první pomoci.

 

 

5. Doprovodné aktivity

 

Výtvarná soutěž

-      hodnoceno 15 nejlepších prací, hodnotné ceny

-      všichni účastníci soutěže obdrží drobnou tematicky zaměřenou odměnu.

Mediální kampaň v regionálním tisku

-      informovanost veřejnosti o rizicích a prevenci dětských úrazů.

Dotazníkové studie u učitelů a žáků, analýzy, doporučení.

 

Náklady na projekt v rozsahu cca 700 tisíc korun hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro školy a žáky jsou tyto aktivity zcela bezplatné.

 

Účast:

 

šk. rok 2010/2011 -  38 škol

šk. rok 2011/2012 -  55 škol

šk. rok 2012/2013 -  77 škol

šk. rok 2013/2014 -  84 škol

šk. rok 2014/2015 -  137 škol, tj. asi 55 % všech základních škol v Kraji Vysočina

 

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů Prevence dětských úrazů Prevence dětských úrazů
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Projekty > Projekt Prevence dětských úrazů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 57782

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód