Cesta: Titulní stránka > GIS - Geografický informační systém


 

Přehled WMS Kraje Vysočina

wms
Webové mapové služby (WMS) publikované Krajem Vysočina.
 

 
 
NÁZEV SLUŽBY URL
Dopravní nehody http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa ČÚZK (akuální) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Ortofoto/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa ČÚZK 2010 http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Ortofoto2010/MapServer/WMSServer
Ortofotomapa ČÚZK 2007 http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Ortofoto2007/MapServer/WMSServer
Polohopis http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Polohopis/MapServer/WMSServer
Polohopis orientační http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Polohopis_CB/MapServer/WMSServer
Polohopis CEDA http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/Polohopis_CEDA/MapServer/WMSServer
Polohopis doprava http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/PolohopisDoprava/MapServer/WMSServer
Územně správní členění http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/SpravniCleneni/MapServer/WMSServer
ÚAP - Hodnoty http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Hodnoty/MapServer/WMSServer
ÚAP - Limity http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Limity/MapServer/WMSServer
ÚAP - Problémy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Problemy/MapServer/WMSServer
ÚAP - Záměry http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Zamery/MapServer/WMSServer
ÚKM (účelová katastrální mapa) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UKM/ukm/MapServer/WMSServer
ÚPD (podle metodiky MINIS) http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UPD/upd/MapServer/WMSServer
ZÚR - Krajinné typy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/KrajinneTypy/MapServer/WMSServer
ZÚR - Plochy a koridory http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/PlochyKoridory/MapServer/WMSServer
ZÚR - Rozvojové oblasti a osy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/RozvojoveOblasti/MapServer/WMSServer
ZÚR - Územní studie http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/UzemniStudie/MapServer/WMSServer
ZÚR - Veřejně prospěšné stavby a opatření http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/VPS_VPO/MapServer/WMSServer
Lyžařské běžkařské trasy http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/BezkarskeTrasy/MapServer/WMSServer
Biochory http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Biochory/MapServer/WMSServer
Čistá Vysočina http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/CistaVysocina/MapServer/WMSServer
Adresní místa http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/CSU/MapServer/WMSServer
DIBAVOD http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Dibavod/MapServer/WMSServer
Dopravní události http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DopravniUdalosti/MapServer/WMSServer
Environmentální vzdělávání http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/EVVO/MapServer/WMSServer
Hipostezky http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Hipostezky/MapServer/WMSServer
Integrovaný záchranný systém http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/IZS/MapServer/WMSServer
Metropolitky http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Metropolitky/MapServer/WMSServer
Památkově chráněná území http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Pamatky/MapServer/WMSServer
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/PRVK/MapServer/WMSServer
Životní prostředí http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZivotniProstredi/MapServer/WMSServer
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 2
 

Zodpovídá: Ing. Martin Tejkal, Ph.D.
Vytvořeno / změněno: 8.4.2014 / 8.4.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 8804
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód