Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Podpora podnikání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpora podnikání

 
 
 • OP PIK - Vyhlášení Výzvy I v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. (23.6.2017)
  OP PIK

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. června 2017 Výzvu I v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
  Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

   
 • Pozvánka na 3. Bavorsko - český kongres malých a středních podniků - 21. 6. 2017, Grafenau (Bavorsko) (9.6.2017)
  ggg

  Kongres malých a středních podniků v jednom z nejinovativnějších a nejúspěšnějších výrobních regionů Evropy se stává tradicí. Již potřetí si Vás Cluster Mechatronik & Automation a Evropský region Dunaj Vltava dovolují pozvat na tuto zajímavou akci zaměřenou na téma Průmysl 4.0.

   
 • Vyhlášen 5. ročník grantového programu "Nastartujte se" (22.5.2017)
  nastartujte se

  Komerční banka vyhlásila 5. ročník grantového programu "Nastartujte se", díky kterému mohou začínající podnikatelé se zajímavými podnikatelskými plány získat odměnu až 300 tis. Kč. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním.

   
 • Mezinárodní Fórum Mechatronika s možností B2B schůzek - 27. - 28. 8. 2017, Linec, Horní Rakousko (18.5.2017)
  fff

  Od 27. do 28. srpna se v Linci koná Mezinárodní Fórum Mechatroniky zaměřené na téma „Digitální transformace ve výrobě", jehož cílem je představit aktuální trendy a výzvy v digitální produkci budoucnosti a upozornit na význam mechatroniky ve vývoji a realizaci inovativních strojů a strojních zařízení, respektive automatizovaných produkčních systémech.

   
 • OP PIK - Zahájení příjmu žádostí o podporu u programů Úspory energie v SZT Výzva II a Smart Grids I Výzva II, vyhlášení výzvy programu EXPANZE (5.5.2017)
  OP PIK

  Dne 4. května 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu u II. Výzvy programu Úspory energie v SZT a Výzvy II programu Smart Grids I. Tomuto spuštění předcházelo zrušení významné bariéry pro tyto oblasti podpory, kdy Evropská komise dne 26. dubna 2017 schválila revizi OP PIK, která se mj. týkala i zrušení omezení podílu alokace pro velké podniky v rámci těchto dvou specifických cílů. Z analýzy absorpční kapacity vyplynulo, že podíl velkých podniků pro SC 3.5 a SC 3.3 představuje 90 – 100 % reálného potenciálu žádostí v podmínkách České republiky, což potvrdil i příjem žádostí v rámci I. výzev těchto programů. Tato změna by měla umožnit zásadním způsobem zefektivnit čerpání přidělených finančních prostředků pro tyto specifické cíle a zároveň maximalizovat přínosy zrealizovaných projektů.

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

   
 • V rámci 4. Veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR) lze získat podporu na česko-německé projekty z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce (16.3.2017)
  Delta

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Soutěž bude tematicky zaměřena na podporu česko-německých projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce, neboť takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0, směřujících k budoucí konkurenceschopnosti.

   
 • Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (15.3.2017)
  OP PIK

  V současné době lze žádat o podporu projektů z těchto výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): SPOLUPRÁCE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, APLIKACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, INOVACE – PATENT, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY, INOVAČNÍ VOUCHERY, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE a SMART GRIDS II.

   
 • Operační program Životní prostředí - Výzva 65 - Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží (15.3.2017)
  OP ŽP

  V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Proto 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 65. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží. V rámci výzvy s celkovou alokací 400 mil. Kč budou podporovány aktivity typu realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik nebo sanace vážně kontaminovaných lokalit. Žádosti o podporu lze podávat v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Oprávněnými žadateli jsou také podnikatelské subjekty.

   
 • CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy (6.2.2017)
  Czechinvest

  Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. Podrobné informace jsou k dispozici na novém webu www.podporastartupu.cz.

   
 • Projekt „Kybernetická revoluce.cz“ vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách (26.1.2017)
  kybernetická

  Zájmové sdružení právnických CzechInno, které se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací, připravilo sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“.

   
 • Zapojte se do projektů "Cesta pro mladé" a "Vzdělávání praxí" a zajistěte si potenciální zaměstnance a řadu dalších výhod pro svou firmu (17.10.2016)
  fvd

  Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, realizuje v období duben 2016 až březen 2020 dva projekty, jejichž cílem je podpora zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti vybraných skupin pracovníků. Stanoveného cíle má být dosaženo prostřednictvím nabídek komplexních vzdělávacích kurzů, které jsou v souladu s kvalifikačními a profesními potřebami zaměstnavatelů. Zapojením se do projektu získá poskytovatel (podnikatelský subjekt) řadu výhod - od možnosti získání potenciálního zaměstnance, přes budování podvědomí firmy v širším okruhu lidí a vyzkoušení mentorských dovedností svých zaměstnanců, až po kompenzaci nákladů za poskytnutí vzdělávání.

   
 • Podpora sociálního podnikání (19.5.2015)
  České sociální podnikání

  Informační podporu a bezplatné poradenství k sociálnímu podnikání a stážím v sociálních podnicích nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. prostřednictvím portálu www.ceske-socialni-podnikani.cz .

   
 • Seminář MPO o připravovaném Seed fondu (12.10.2012)

  Ke zvýšení povědomí o připravovaném Seed fondu zejména mezi mladou generací, nositeli nových nápadů a tvůrci inovačních řešení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu cyklus 15 seminářů zaměřených na studenty, doktorandy a další představitele akademické sféry.

   
 • Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ (27.11.2012)

  Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje v období červen 2012 až říjen 2014 projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

   
 • Zájmové sdružení právnických osob CzechInno vyhlašuje druhý ročník projektu „VIZIONÁŘI 2012“ (26.9.2012)

  Zájmové sdružení právnických osob CzechInno vyhlašuje druhý ročník projektu „VIZIONÁŘI 2012“, který je zaměřen na podporu inovačního potenciálu malých a středních firem. Cílem je představit a ocenit ryze české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovačních produktů, díky kterým je firma schopna reagovat na měnící se trh a jeho potřeby. Jednou z podmínek účasti je čerpání prostředků z evropských fondů za účelem rozvoje inovačního podnikání.

   
 • Krajská konference pro podnikatele - 15. 10. 2012 [PDF, 191 kB] (26.9.2012)

  Konference byla zaměřena na regionální výrobu a spotřebu na certifikaci regionálních produktů v Dolním Rakousku a na Vysočině. V diskuzi zaměřené na zkušenosti s podnikáním a prodej regionálních produktů vystoupili odborníci z obou zemí. Byly srovnány způsoby certifikace na obou stranách hranice.

   
 • Německá verze pozvánky na podnikatelskou konferenci [DOC, 176 kB] (26.9.2012)
   
 • Setkání se starosty a tajemníky pobaltských měst [PDF, 32 kB] (27.7.2012)

  Česko Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem měst a obcí ČR, Svazem tajemníků ČR, Svazem měst a obcí Litvy, Svazem měst a obcí Lotyšska a Svazem tajemníků Lotyšska, organizuje pro představitele středního a malého byznysu prezentaci na setkáních se starosty a konferenci tajemníků ve Vilniusu a Rize. Cílem těchto setkání je představit české firmy a vyhledat obchodní příležitosti pro české podnikatele a za pomoci rozvíjení dlouhodobých vztahů na politické a kulturní úrovni zajistit tyto příležitosti i do budoucna. Pobaltský trh je i vzhledem k obchodním vztahům ruské menšiny branou i na sousední trhy (Ruská Federace, Bělorusko, Ukrajina). Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

   
 
V archivu je: 6 záznamů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro podnikatele > Podpora podnikání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 337489

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód