Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Podpora podnikání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpora podnikání

 
 
 • Vyhlášen 5. ročník grantového programu "Nastartujte se" (22.5.2017)
  nastartujte se

  Komerční banka vyhlásila 5. ročník grantového programu "Nastartujte se", díky kterému mohou začínající podnikatelé se zajímavými podnikatelskými plány získat odměnu až 300 tis. Kč. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním.

   
 • Mezinárodní Fórum Mechatronika s možností B2B schůzek - 27. - 28. 8. 2017, Linec, Horní Rakousko (18.5.2017)
  fff

  Od 27. do 28. srpna se v Linci koná Mezinárodní Fórum Mechatroniky zaměřené na téma „Digitální transformace ve výrobě", jehož cílem je představit aktuální trendy a výzvy v digitální produkci budoucnosti a upozornit na význam mechatroniky ve vývoji a realizaci inovativních strojů a strojních zařízení, respektive automatizovaných produkčních systémech.

   
 • Konzultační den agentury CzechTrade pro oblast Ukrajina a Rusko – 17. 5. 2017, Jihlava (15.5.2017)
  CzechTrade

  Hledáte nové trhy? Chcete zvýšit svůj export na Ukrajinu a do Ruska? Využijte individuální hodinové konzultace s ředitelkami zahraničních kanceláří CzechTrade v Kyjevě a v Petrohradě a projednejte svůj exportní záměr a možnosti asistence zahraniční kanceláře CzechTrade při exportu do vybraných zemí.

   
 • OP PIK - Zahájení příjmu žádostí o podporu u programů Úspory energie v SZT Výzva II a Smart Grids I Výzva II, vyhlášení výzvy programu EXPANZE (5.5.2017)
  OP PIK

  Dne 4. května 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu u II. Výzvy programu Úspory energie v SZT a Výzvy II programu Smart Grids I. Tomuto spuštění předcházelo zrušení významné bariéry pro tyto oblasti podpory, kdy Evropská komise dne 26. dubna 2017 schválila revizi OP PIK, která se mj. týkala i zrušení omezení podílu alokace pro velké podniky v rámci těchto dvou specifických cílů. Z analýzy absorpční kapacity vyplynulo, že podíl velkých podniků pro SC 3.5 a SC 3.3 představuje 90 – 100 % reálného potenciálu žádostí v podmínkách České republiky, což potvrdil i příjem žádostí v rámci I. výzev těchto programů. Tato změna by měla umožnit zásadním způsobem zefektivnit čerpání přidělených finančních prostředků pro tyto specifické cíle a zároveň maximalizovat přínosy zrealizovaných projektů.

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

   
 • Fond Vysočiny - Grantový program Inovační vouchery vyhlášen i v roce 2017 (3.4.2017)
  FV

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

   
 • I. výzva programu CzechStarter na podporu začínajících inovativních podniků (22.3.2017)
  Czechstarter

  Od 15. března do 30. dubna 2017 mají začínající inovativní podniky, tzv. start-ups, možnost přihlásit se do I. výzvy programu CzechStarter a získat tak odborné poradenství, mentoring a další podporu pro rozvoj svého inovativního podnikání.

   
 • V rámci 4. Veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR) lze získat podporu na česko-německé projekty z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce (16.3.2017)
  Delta

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Soutěž bude tematicky zaměřena na podporu česko-německých projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce, neboť takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0, směřujících k budoucí konkurenceschopnosti.

   
 • Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (15.3.2017)
  OP PIK

  V současné době lze žádat o podporu projektů z těchto výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): SPOLUPRÁCE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, APLIKACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, INOVACE – PATENT, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY, INOVAČNÍ VOUCHERY, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE a SMART GRIDS II.

   
 • Operační program Životní prostředí - Výzva 65 - Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží (15.3.2017)
  OP ŽP

  V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Proto 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 65. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží. V rámci výzvy s celkovou alokací 400 mil. Kč budou podporovány aktivity typu realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik nebo sanace vážně kontaminovaných lokalit. Žádosti o podporu lze podávat v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Oprávněnými žadateli jsou také podnikatelské subjekty.

   
 • Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 na podporu nadnárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje (27.2.2017)
  inter eureka

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. února 2017 druhou národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty pro předkládání projektů je 5. dubna 2017. Podrobnější informace o aktuální výzvě INTER-EUREKA LTE 217 jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka.

   
 • CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy (6.2.2017)
  Czechinvest

  Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. Podrobné informace jsou k dispozici na novém webu www.podporastartupu.cz.

   
 • Projekt „Kybernetická revoluce.cz“ vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách (26.1.2017)
  kybernetická

  Zájmové sdružení právnických CzechInno, které se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací, připravilo sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“.

   
 • Zapojte se do projektů "Cesta pro mladé" a "Vzdělávání praxí" a zajistěte si potenciální zaměstnance a řadu dalších výhod pro svou firmu (17.10.2016)
  fvd

  Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, realizuje v období duben 2016 až březen 2020 dva projekty, jejichž cílem je podpora zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti vybraných skupin pracovníků. Stanoveného cíle má být dosaženo prostřednictvím nabídek komplexních vzdělávacích kurzů, které jsou v souladu s kvalifikačními a profesními potřebami zaměstnavatelů. Zapojením se do projektu získá poskytovatel (podnikatelský subjekt) řadu výhod - od možnosti získání potenciálního zaměstnance, přes budování podvědomí firmy v širším okruhu lidí a vyzkoušení mentorských dovedností svých zaměstnanců, až po kompenzaci nákladů za poskytnutí vzdělávání.

   
 • Marketingová esa a knihařství - Kraj Vysočina zná regionální vítěze soutěže Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016 (14.10.2016)
  ŽR,FR

  Vodafone Firmou roku 2016 se v Kraji Vysočina stala společnost MHA zabývající se službami v oblasti polygrafie, podporou marketingových aktivit a provozem nadstandartního hotelu. Mezi živnostníky zabodoval a titulem Česká spořitelna Živnostník roku 2016 Kraje Vysočina se pyšní pan Bedřich Hloch, který provozuje knihařské služby.

   
 • OP PIK - I. výzva programu Inovační vouchery (15.6.2016)
  OP PIK

  Od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 mohou v malé a střední podniky získat podporu v rámci první výzvy programu Inovační vouchery (OP PIK). Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

   
 • Nově vzniklá Agentura pro podnikání a inovace (API) bude pomáhat podnikatelům s čerpáním evropských dotací (15.6.2016)
  API

  1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API), státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu, která bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. Vznik nové instituce je důsledkem požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky pocházejícími ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě.

   
 • CzechStartups.org - nový informační portál pro začínající firmy, podnikatele rizikového kapitálu a technologické nadšence (9.3.2016)
  CzechStartups.org

  Nový online portál pro začínající firmy, podnikatele rizikového kapitálu a technologické nadšence, který si klade za cíl navázat nová obohacující spojení mezi startupy, poskytnout nové příležitosti a vytvořit nová partnerství podporující inovace a ekonomický rozvoj, vznikl jako partnerský projekt agentury CzechInvest, společnosti IBM, Czech ICT Alliance, AMSP ČR, Crafts CZ a Rockaway.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 27 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
V archivu je: 6 záznamů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro podnikatele > Podpora podnikání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 336026

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód