Související témata


 
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina > Platformy


 

Platformy

 

 
 

V rámci projektu s názvem Krajský akční plán Kraje Vysočina (dále také „projekt KAP“) byly realizačním týmem ustaveny pracovní minitýmy, a to pro různé oblasti (témata), řešené v rámci akčního plánování ve vzdělávání v Kraji Vysočina.

Minitýmy jsou zaměřeny na akční plánování v rámci jednotlivých oblastí intervence (tj. povinných a nepovinných témat). Setkávání minitýmů probíhá v tzv. p platformách. Platformou se rozumí „systém výměny informací, zkušeností a dobré praxe pro strategické plánování“.
Úkolem platforem je vyhodnotit data pro jednotlivé oblasti, prioritizovat je v návaznosti na strategické dokumenty, popř. navrhnout vhodná řešení a zapracovat je do dokumentu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Minitýmy se podílejí na přípravě projektových záměrů a aktivit, které bude kraj realizovat v rámci těchto oblastí.
Setkávání jsou také zaměřena na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání a plánování kroků a opatření ke zvyšování kvality vzdělá

 

V rámci Platformy č. 1 se setkávají tři minitýmy pro následující oblasti intervence:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a EVVO)
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

V rámci Platformy č. 2 se setkávají dva minitýmy pro následující oblasti intervence:

 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení (dalšího profesního vzdělávání)

 

V rámci Platformy č. 3 se setkávají čtyři minitýmy pro následující oblasti intervence:

 • Podpora inkluze
 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • Zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu)
 • Čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula

 

Členy těchto minitýmů jsou odborníci z praxe - zástupci všech stupňů škol (MŠ, ZŠ a SŠ/VOŠ), zástupci zaměstnavatelů, ÚP a další partneři (včetně odborné garantky P-KAP, odborných garantů povinných oblastí intervence z NÚV, zástupců MAP, NIDV a RIS3 Kraje Vysočina).

 

Seznam členů minitýmů a termíny setkání naleznete v přiloženém dokumentu.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Platformy
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.7.2017 / 21.7.2017

Počet návštěv: 1079
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek